Monthly Archives: decembrie 2022

Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu. ACTIVITATEA ȘTIIȚIFICĂ ÎN 2022

ACTIVITATEA ȘTIIȚIFICĂ ÎN 2022

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România,

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

ORCID ID: 0000-0002-5449-1023

Abrevieri

a. p. – Anatol Petrencu

DIRUA- Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a USM

ss – subsemnatul (Anatol Petrencu)

USM – Universitatea de Stat din Moldova

Enciclopedii

Enciclopedie. Centenarul Războiului de Reîntregire și al Marii Uniri (2014-2020), coordonator prof. univ. dr. Ion Solcanu, București, Editura Enciclopedică Gold, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, 2022, 1659 p., Anatol Petrencu, colaborare.

ISBN 978-606-096-000-3

ISBN 978-606-8636-987-0

Vezi:

Enciclopedia „Centenarul Războiului de Întregire și al Marii Uniri” a fost lansată, în

https://www.youtube.com/watch?v=_k_IqlnR4Fc;

La Iași a fost lansat un valoros și istoric volum enciclopedic, legat de Unirea românilor, în

https://www.bzi.ro/la-iasi-a-fost-lansat-un-valoros-si-istoric-volum-enciclopedic-legat-de-unirea-romanilor-4599740

Articole științifice, materiale, comunicări publicate

 Articole în culegeri științifice internaționale, publicate în afara frontierelor R. Moldova

1. Anatol Petrencu, Apărarea și cucerirea Chișinăului în august 1944, în Oltea Rășcanu Gramaticu (coord.), România în război, Iași, Editura PIM, 2022, p. 311-319, (0,37 c. a.).

ISBN 978-606-13-6839-6

2. Anatol Petrencu,  Premisele, mersul și perspectivele războiului ruso-ucrainean, în Românii și România în context european. Istorie și diplomație. Omagiu profesorului Vasile Pușcaș la împlinirea vârstei de 70 de ani. Coord.: Ioan Bolovan și Melania-Gabriela Ciot, Cluj-Napoca, Editura Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2022, p. 335-342 (0,6 c. a.)
ISBN 978-606-038-013-9 Continue reading

Ședința lărgită a Comitetului de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” din 19 decembrie 2022

Stimați membri ai Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”,

            Pe data de 19 decembrie 2022, în Sala de conferințe a Bisericii Ortodoxe cu hramul „Întâmpinarea Domnului”, Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc o Masă rotundă (Ședința lărgită a CC ai AIRM „A. Moșanu”) cu genericul „La sfârșit de an…”.

Ședința a fost deschisă cu un cuvânt de salut de dl Igor Bercu, prodecanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM (moderatorul evenimentului).

            Subsemnatul am prezentat comunicarea „Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”: totaluri prealabile ale activității în anul 2022 și unele obiective de realizat în anul 2023”.

            Conf. univ. dr., părintele Octavian Moșin a vorbit despre activitatea Domniei Sale în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a USM, despre colaborarea cu „Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”.

        Părintele Octavian Moșin a oferit „Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” cincizeci de colete-cadou de Crăciun, pe care le vom dărui membrilor „Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, precum și susținătorilor și simpatizanților noștri.

            În cadrul ședinței, în dezbateri, au luat cuvântul conf. univ. dr. Silvia Grossu, conf. univ. dr., părintele Viorel Cojocaru, dr. Ruslan Șevcenco etc. Cunoscutul militant pentru cauza națională, dl Sandu Aristid Cupcea a recitat câteva poezii din vastul dumnealui repertoriu. Continue reading

Arhiva