Monthly Archives: martie 2012

Soroca: deschiderea expoziţiei Grigore Gafencu

Ieri, 30 martie 2012, la Soroca, în holul Muzeului de Istorie şi Etnografie, a fost expusă colecţia de fotografii şi documente „Grigore Gafencu – diplomat, istoric şi gazetar”. Moderatorul evenimentului, dl Nicolae Bulat, director al Muzeului, cunoscut istoric şi muzeograf, autorul recent apărutei monografii ”Jupâniţa cea frumoasă”[1], a vorbit despre personalitatea lui Grigore Gafencu. Ceva mai devreme domnia sa a studiat biografia lui Grigore Gafencu, dovadă fiind articolele publicate deja în presa locală despre marele diplomat român[2]. Dl Nicolae Bulat i-a oferit cuvântul ES domnului Marius Lazurcă, Ambasadorul României la Chişinău, care a vorbit despre Grigore Gafencu ca model de diplomat şi de ostaş fidel Ţării, om care a făcut deosebit de mult în vederea apărării cauzei româneşti în timpuri grele. Următorul vorbitor a fost dl Victor Său, preşedintele raionului Soroca, care a salutat participanţii la deschiderea expoziţiei şi a îndemnat sorocenii să studieze exponatele în zilele următoare.

În continuare a vorbit dl Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău. Domnia sa a amintit: cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la naştere a diplomatului şi istoricului Grigore Gafencu, personalitate marcantă, care îşi trage originea şi din rădăcini basarabene, la Chişinău, la 30 ianuarie 2012, a fost inaugurată expoziţia dată. Apoi expoziţia „Grigore Gafencu – diplomat, istoric şi gazetar” a fost găzduită de Casa Limbii Române de la Căuşeni, iar acum este deschisă publicului interesat din Soroca. Continue reading

Atunci când justiţia nu reuşeşte…

   Pe data de 27 martie 2012, în holul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (BNRM), a avut loc deschiderea Expoziţiei „Memoria ca formă de justiţie”, realizată de către Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei. Expoziţia a fost organizată de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” cu susţinerea Direcţiei Cultură a Municipiului Chişinău (director, dra Lucia Culev) şi BNRM.

Expoziţia cuprinde 30 de panouri de fotografii şi un exponat dedicat „Fenomenului Piteşti”. Expoziţia este o reflectare rezumativă a ceea ce este Memorialul Sighet: mărturii ale anilor de teroare, fotografii păstrate de urmaşii victimelor. Panourile reflectă soarta a zeci de mii de deţinuţi politici, ferecaţi între zidurile închisorilor comuniste. În vitrinele expoziţionale au fost prezentate şi cărţi, conţinutul cărora s-a acumulat în timp, în cadrul simpozioanelor Sighet, Şcolilor de vară de la Sighetul Marmaţiei, mărturiilor supravieţuitorilor etc. Continue reading

Dna Ana Blandiana la USM: eveniment ştiinţific deosebit

 Pe data de 26 martie 2012, la Universitatea de Stat din Moldova (USM), în Sala Senatului, a avut loc un eveniment ştiinţific deosebit. Este vorba de prezentarea colecţiei de cărţi, având genericul „Ora de istorie”, volume semnate de distinşii istorici Stéphane Courtois, Thierry Wolton, Romulus Rusan, cărţi din seria „Şcoala Memoriei: conferinţe şi dezbateri de la Şcoala de Vară de la Sighet” (editor – Romulus Rusan, Fundaţia Academia Civică), precum şi a volumului de studii „Şi cerul s-a umplut de sfinţi… Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX. Actele colocviului internaţional Sighet, 2-5 iunie 2011”, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2012, 575 p.

Adunarea a fost deschisă de domnul Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român “Mihai Eminescu” din Chişinău. Domnul dr. Tudor Arnăut, prorector al USM l-a invitat pe dl Ion Negrei, vicepreşedintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, pentru a prezenta succint expoziţia din holul Sălii Senatului USM, referitoare la Actul Unirii Basarabiei cu România.

A continuat dl Tudor Arnăut. Domnia sa a vorbit cuvinte elogioase la adresa doamnei Ana Blandiana, poetă, Președinte al Consiliului Director al Fundaţiei Academia Civică prezentă la eveniment, alături de scriitorul, dl Romulus Rusan, Director al Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului. Având în vederea contribuţia importantă a doamnei Ana Blandiana la recuperarea memoriilor celor ce au pătimit sub regimul comunist şi cu ocazia zilei de naştere, conducerea USM i-a oferit  Diploma de Onoare şi Medalia USM. Continue reading

Celebrarea Unirii Basarabiei cu România la Ungheni

Astăzi, 25 martie 2012, la iniţiativa Partidului Liberal, filiala Ungheni, în Piaţa Independenţei din oraşul Ungeni, a avut loc un miting consacrat împlinirii a 94 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România. După intonarea Imnului de stat al R. Moldova, mitingul a fost deschis de dl Anatol Arhire, preşedintele Filialei Ungheni a PL, care a oferit cuvântul dlui Ion Negrei, vicepreşedinte al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova. Colegul Ion Negrei a făcut o trecere în revistă a principalelor momente, legate de Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918, a evidenţiat însemnătatea istorică a Actului Unirii din 1918 pentru România întregită. La microfon a fost invitat dl Vasile Jugal, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din Ungheni. Domnia sa s-a referit atât la unele aspecte istorice, cât şi la câteva realităţi actuale din oraşul natal (în special – a fost vorba de unele denumiri de unităţi comerciale şi de prestare servicii, având denumiri străine).

Subsemnatul, am vorbit despre urmările pozitive ale Reîntregirii Neamului Românesc într-un stat unitar: am amintit, că Basarabia a fost prima provincie istorică înstrăinată, care s-a unit cu ţara. Basarabenii s-au încadrat în viaţa economică, politică, socială a României interbelice, stat economic mediu dezvoltat (“România – grânarul Europei”), cu o democraţie avansată, cu un sistem educaţional performant. Dar, am spus, nenorocul românilor a fost că se află în preajma unui Imperiu hrăpăreţ, de la ţarul Petru I încoace dornic de noi cuceriri teritoriale, iar direcţia Balcani şi Strâmtorile Bosfor şi Dardanele fiind o predilecţie deosebită. De aici, pe parcursul anilor (dar în mod special – în anii 1940, 1944, 1946-1947, 1949, 1951)  basarabenii au avut de înfruntat politici deosebit de crunte: deportări, foamete artificial provocată, mancurtizare etc. Dar nu este cazul să disperăm! Este stringentă nevoie să ne unim, în gânduri şi simţiri, să conştientizăm faptul că doar în România întregită avem şanse să supravieţuim. Parafrazând un cunoscut dicton, R. Moldova, ori va fi românească, ori nu va fi deloc!
Continue reading

Vă invităm la lansarea cărţii „Şi cerul s-a umplut de sfinţi…”

Stimați prieteni,

Avem plăcere să vă invităm la o manifestare ştiinţifică deosebită. Este vorba de prezentarea colecţiei de cărţi, având genericul „Ora de istorie”, volume semnate de distinşii istorici Stéphane Courtois, Thierry Wolton, Romulus Rusan, precum şi seria „Şcoala Memoriei: conferinţe şi dezbateri de la Şcoala de Vară de la Sighet (editor – Romulus Rusan, Fundaţia Academia Civică). Prezentările vor fi susținute de poeta Ana Blandiana, Președinte al Consiliul Director al Fundaţiei Academia Civică și Romulus Rusan, Director al Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului.

Va fi prezentat, de asemenea, volumul „Şi cerul s-a umplut de sfinţi… Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX. Actele colocviului internaţional Sighet, 2-5 iunie 2011”, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2012, 575 p. Cartea cuprinde studii care analizează cauzele, caracteristicile, modelele precreştine şi interpretările date martiriului creştin în Antichitate şi în timpurile moderne, asta pentru că martiriul nu cunoaşte nici limite confesionale, nici temporale, însoţind creştinismul pe tot parcursul istoriei sale. Volumul prezintă comunicările susținute în cadrul  colocviului internaţional „Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX”, desfășurat la  Sighet, în perioada 2-5 iunie 2011, organizat de Fundaţia Academia Civică în colaborare cu Asociaţia Culturală “Oglindanet” cu sprijinul Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău și la care au participat și personalități din Republica Moldova. Editorii volumului sunt Cristian Bădiliţă şi Emanuel Conţac, iar doamna Ana Blandiana a semnat Cuvântul înainte. Din cuprinsul cărţii: Reflecţii despre martiriul creştin în Antichitate (Cristian Bădiliţă), Mărturisitori şi martiri în Biserica primelor trei secole (Cristian Langa), Persecuţiile anticreştine de la Nero până la Constantin cel Mare. Antichitatea reflectată în oglinda patimilor moderne (Attila Jakab, Strasbourg), Rezistenţa prin credinţă (Romulus Rusan), Metode de tortură şi persecuţie a creştinilor basarabeni, practicate de comunişti în timpul ocupaţiilor sovietice (Nina Negru, Chişinău) şi altele (în total – 18 articole; în cel mai apropiat timp voi prezenta pe acest blog o recenzie a volumului). Continue reading

Probleme de istorie, dezbătute la Colegiul de Informatică

Ieri, 22 martie 2012, în Biblioteca Colegiului de Informatică din Chişinău, la invitaţia direcţiei acestei instituţii de învăţământ, la o întâlnire cu elevii şi profesorii, au venit istorici de la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova (USM). Este vorba de dl dr. Igor Şarov, decanul Facultăţii, dl prof. univ. dr. hab. Ion Eremia, şeful Catedrei de Istorie a Românilor (USM), dl conf. univ. dr. Gheorghe Palade şi subsemnatul.

După prezentările de rigoare, primul vorbitor a fost dl prof. univ. dr. hab. Ion Eremia, care a făcut o prezentare a preistoriei problemei Basarabiei, a insistat asupra unor noţiuni istorice şi localizarea lor geografică, a expus critic unele teze tendenţioase sau greşite ale istoriografiei sovietice sau ruse contemporane.

Apoi a vorbit dl dr. Igor Şarov, care s-a referit la politica ţarismului în perioada 1812-1917 în Basarabia (politică de deznaţionalizare a băştinaşilor, de rusificare a vieţii sociale etc.). Dl decan a vorbit, de asemenea, de noile realizări în domeniul istoriografic: este vorba de publicarea recentă a unei culegeri de documente, referitoare la perioada anilor 1989-1991[1], volum pe care îl voi prezenta în unul din studiile viitoare. Continue reading

DIN NOU LA START

Stimaţi prieteni, dragi cititori,

După o scurtă pauză revin asupra blogului personal.

Va fi un blog generalist, cu accente mai pronunţate în domeniul profesional, adică al istoriei. Voi informa cititorii despre noile apariţii editoriale în domeniul istoriei contemporane, universale şi a românilor, voi informa – ca şi data trecută – despre întrunirile ştiinţifice (simpozioane, congrese, conferinţe etc.), voi publica studii, interviuri, portrete ale istoricilor etc.

Voi prezenta anumite analize ale vieţii politice din Republica Moldova, voi informa cititorii despre viaţa cotidiană a basarabenilor, invitându-vă la dialog, la comentarii, la critici (dacă se va crede necesar).

Urându-mi şi urându-vă Dvs. „Drum bun”, să facem primul pas!

Voi prezenta mai jos câteva informaţii privind activitatea membrilor Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” în perioada februarie-martie 2012.

1. Pe data de 29 februarie 2012, în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, şi-a desfăşurat lucrările cea de-a Treia ediţie a Mesei rotunde „Războiul de pe Nistru: 20 de ani de la declanşare – consecinţe, probleme, soluţii”. Evenimentul a fost organizat de INIS „ProMemoria”, Asociaţia Veteranilor Războiului din Republica Moldova, 1992, condusă de dl Alexandru Gorgan, şi Biblioteca „O. Ghibu”. Doamna directoare Elena Vulpe a deschis lucrările Mesei rotunde, rostind un cuvânt de deschidere şi a propus celor prezenţi să ţină un moment de reculegere în memoria apărătorilor Independenţei şi integrităţii teritoriale a R. Moldova, căzuţi la datorie. Continue reading

Arhiva