Monthly Archives: decembrie 2021

ACTIVITATEA ȘTIIȚIFICĂ ÎN 2021

Monografie

Anatol Petrencu, A fi profesor de istorie în Republica Moldova. Cu prilejul conferirii înaltului titlu de DOCTOR HONORIS CAUSA de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Chișinău, S.n., 2021, 216 p. (9,1 c. a.) ISBN 978-9975-66-714-2

Prezentare: Ion Valer Xenofontov, USM, Ion Cheptene. https://www.youtube.com/watch?v=EcV47jqhfV4 (18.06.2021)

Prezentare: Nicolae Roibu, Profesorul universitar Anatol Petrencu a editat o carte despre profesia de istoric, în https://www.moldpres.md/news/2021/07/07/21004848 pe ecran: 07. 07. 2021.

 Articole științifice, materiale, comunicări publicate

Articole în reviste, publicate în afara frontierelor de stat ale  R. Moldova Continue reading

Regele Mihai și Basarabia: un studiu monografic inedit

Este vorba de monografia prof. univ., dr. hab. Aliona Grati „Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat” [1]. În acest studiu autoarea a ridicat probleme importante ale istoriei relativ recente a românilor, și anume: rolul monarhiei în modernizarea României, guvernarea regelui Mihai, imaginea acestuia în memoria basarabenilor, atitudinea regelui Mihai față de politicile URSS în Basarabia cotropită (deportările populației în Siberia), dar și față de poziția conducerii Statului Republica Moldova.

Monografia este structurată astfel: „În loc de Introducere” (p. 9-28), trei capitole – „I. Vizitele lui Mihai în Basarabia” (p. 29-164), „II. Mihailiada basarabenilor” (p. 165-202), „III. Regele Mihai despre Basarabia” (p. 203-224), urmează compartimentul „Cum trece un rege în poveste” (p. 225-236) și „Povestea în imagini” (p. 237-276). La sfârșit au fost publicate Note și referințele bibliografice (p. 277-310) și Mulțumirile autoarei, acordate celor ce au ajutat-o la elaborarea acestui proiect. Continue reading

Ședința Comitetului de Conducere a AIRM „Alexandru Moșanu”, 14 decembrie 2021

Prezenți: Anatol Petrencu, Ion Negrei, Viorel Bolduma, Crina Harea, Oleg Chisiliov, Maria Gogu, Viorel Cojocaru, Daniela Vacarciuc.

Absenți motivat: dnii Mihai Tașcă și Sergiu Gurin.

Ordinea de zi:

1. Participarea membrilor AIRM la celebrarea Zilei Naționale a Românilor, 1 decembrie 2021.

2. Acțiuni de realizat până la sfârșitul anului în curs, 2021; Schiță de plan de activitate pentru 2022.

3. Diverse.

La deschiderea ședinței a fost exprimată deplina satisfacție și bucurie a istoricilor și cercetătorilor trecutului prilejuite de eliminarea din postul de director al Agenției Naționale a Arhivelor (ANA) a dlui Ion Varta, care ani în șir a terorizat vizitatorii Arhivei, a lăsat în urma sa o moștenire dezastruoasă (acoperișul Arhivei curge, nefiind reparat ani în șir, colectivul Arhivei a fost permanent hărțuit și rămâne derutat etc.).

AIRM „Alexandru Moșanu” va acorda tot sprijinul necesar pentru a restabili normalitatea în activitatea ANA. Continue reading

Mesajul col. (r) Tudor Samoilenco în susținerea Demersului Asociației Istoricilor din R. Moldova „Alexandru Moșanu”

Stimați prieteni,

Pe adresa Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” au început să vină mesaje de susținere totală a Demersului nostru adresat Președintei R. Moldova, dnei Maia Sandu, în vederea corectării unei gafe politice, comise de anteriorii președinți ai R. Moldova și anume: decorarea domnului General Ion Costaș cu Ordinul Republicii. Acum câteva zile, am depus la Președinție Demersul respectiv și Nota informativă, publicate și pe acest blog pe data de 14 decembrie 2021.

Publicăm mai jos reacția domnului Colonel (r) Tudor Samoilenco, Ex-Șef al Statului Major al MA, Ing. Doctor în economie, președintele Ligii veteranilor Forțelor Armate ale Republicii Moldova (RM) și Federației Asociațiilor de Rezerviști și Veterani ai structurilor de forță din RM. Considerăm că mesajul domnului col. Tudor Samoilenco este deosebit de important. În primul rând pentru că confirmă rolul deosebit, jucat de gen. Ion Costaș în vederea stăvilirii agresiunii Federației Ruse împotriva R. Moldova și demonstrează susținerea sinceră, deschisă a Demersului nostru în vederea decorării dlui gen. Ion Costaș cu Ordinul Republicii. În al doilea rând, colonelul Tudor Samoilenco demonstrează cauzele reale ce au tărăgănat timp de treizeci de ani decorarea generalului Ion Costaș. Ne convingem încă o dată că nedreptatea comisă în trecut trebuie eliminată: gen. Ion Costaș merită din plin Ordinul Republicii. Continue reading

Ion COSTAȘ – Erou al Republicii Moldova

Stimați prieteni, 

În curând se vor împlini 30 de ani de la declanșarea războiului agresiv al Federației Ruse împotriva Republicii Moldova. Generalul Ion Costaș a fost persoana care a organizat apărarea Independenței și integrității teritoriale a tânărului stat, desprins de Imperiul răului, în august 1991. În pofida rolului deosebit, jucat de dl General Ion Costaș în acele vremuri grele pentru poporul nostru, conducerea de stat s-a întors cu spatele la el: până în prezent dl Ion Costaș nu a fost distins cu nici un ordin (sau medalie) a R. Moldova. Iată de ce, în urma discuțiilor din cadrul ședinței Comitetului de Conducere a Asociației Istoricilor din R. Moldova „Alexandru Moșanu” a fost luată decizia de a ne adresa cu un demers față de Președinta Republicii Moldova, Doamna Maia Sandu, cu rugămintea de a oferi domnului Ion Costaș Ordinul Republicii.

Rugăm susținerea acestui demers din partea ONG-rilor partenere, Partidelor politice, veteranilor de război, tuturor patrioților Republicii Moldova.

Mai jos publicăm Adresarea către dna Maia Sandu, precum și Nota informativă adițională.

a.p.

 ASOCIAȚIA ISTORICILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (AIRM)

„Alexandru Moșanu”

Chișinău, str. Kogălniceanu, nr. 52

Tel.: 0 684 71 594; 0 790 71 331     Email: anatol_petrencu@yahoo.com

 Președintei Republicii Moldova,

Doamnei Maia SANDU

Mult stimată Doamnă Președintă,

În ședința Comitetului de Conducere al AIRM „Alexandru Moșanu,  din data de 18 noiembrie 2021, am discutat și aprobat planul de activitate al AIRM „Alexandru Moșanu” în contextul împlinirii a 30 de ani de la Războiul de apărare a independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În acest context, am constatat că principalul organizator al rezistenței compatrioților noștri în fața agresiunii ruse, Generalul de divizie Ion COSTAȘ, ministrul Afacerilor Interne (iunie 1990 – februarie 1992) și ministrul Apărării al Republicii Moldova (februarie 1992 – noiembrie 1993), persoana care s-a dedicat în totalitate pentru crearea și consolidarea acestor structuri de forță de o importanță majoră pentru afirmarea Statului Republica Moldova, omul de stat care a contribuit la întemeierea Academiei de Poliție și Colegiului MAI din Republica Moldova, autorul unei cărți în care a făcut o expunere exhaustivă a agresiunii ruse împotriva statului nostru și a dat apreciere corectă a războiului de pe Nistru (Zile de eclipsă. Cronica unui război nedeclarat), lucrare tradusă în limbile rusă și engleză și apreciată înalt de specialiști și cititori (și meritele Domniei Sale pot continua!), NU A FOST DECORAT CU NICI UN ORDIN AL REPUBLICII MOLDOVA. Continue reading

Arhiva