Ion COSTAȘ – Erou al Republicii Moldova

Stimați prieteni, 

În curând se vor împlini 30 de ani de la declanșarea războiului agresiv al Federației Ruse împotriva Republicii Moldova. Generalul Ion Costaș a fost persoana care a organizat apărarea Independenței și integrității teritoriale a tânărului stat, desprins de Imperiul răului, în august 1991. În pofida rolului deosebit, jucat de dl General Ion Costaș în acele vremuri grele pentru poporul nostru, conducerea de stat s-a întors cu spatele la el: până în prezent dl Ion Costaș nu a fost distins cu nici un ordin (sau medalie) a R. Moldova. Iată de ce, în urma discuțiilor din cadrul ședinței Comitetului de Conducere a Asociației Istoricilor din R. Moldova „Alexandru Moșanu” a fost luată decizia de a ne adresa cu un demers față de Președinta Republicii Moldova, Doamna Maia Sandu, cu rugămintea de a oferi domnului Ion Costaș Ordinul Republicii.

Rugăm susținerea acestui demers din partea ONG-rilor partenere, Partidelor politice, veteranilor de război, tuturor patrioților Republicii Moldova.

Mai jos publicăm Adresarea către dna Maia Sandu, precum și Nota informativă adițională.

a.p.

 ASOCIAȚIA ISTORICILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (AIRM)

„Alexandru Moșanu”

Chișinău, str. Kogălniceanu, nr. 52

Tel.: 0 684 71 594; 0 790 71 331     Email: anatol_petrencu@yahoo.com

 Președintei Republicii Moldova,

Doamnei Maia SANDU

Mult stimată Doamnă Președintă,

În ședința Comitetului de Conducere al AIRM „Alexandru Moșanu,  din data de 18 noiembrie 2021, am discutat și aprobat planul de activitate al AIRM „Alexandru Moșanu” în contextul împlinirii a 30 de ani de la Războiul de apărare a independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În acest context, am constatat că principalul organizator al rezistenței compatrioților noștri în fața agresiunii ruse, Generalul de divizie Ion COSTAȘ, ministrul Afacerilor Interne (iunie 1990 – februarie 1992) și ministrul Apărării al Republicii Moldova (februarie 1992 – noiembrie 1993), persoana care s-a dedicat în totalitate pentru crearea și consolidarea acestor structuri de forță de o importanță majoră pentru afirmarea Statului Republica Moldova, omul de stat care a contribuit la întemeierea Academiei de Poliție și Colegiului MAI din Republica Moldova, autorul unei cărți în care a făcut o expunere exhaustivă a agresiunii ruse împotriva statului nostru și a dat apreciere corectă a războiului de pe Nistru (Zile de eclipsă. Cronica unui război nedeclarat), lucrare tradusă în limbile rusă și engleză și apreciată înalt de specialiști și cititori (și meritele Domniei Sale pot continua!), NU A FOST DECORAT CU NICI UN ORDIN AL REPUBLICII MOLDOVA.

Suntem convinși că a sosit timpul să se repare această gafă a conducerilor precedente a Republicii Moldova. Considerăm că, pentru contribuția substanțială în crearea structurilor de forță, curajul și sacrificiul personal de care a dat dovadă în organizarea și conducerea operațiilor de luptă întru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, Domnul General de divizie Ion COSTAȘ merită a fi onorat cu distincția supremă a statului – ORDINUL REPUBLICII.

Mult stimată Doamnă Președintă, Vă rugăm mult, să emiteți un Decret prin care Domnului General de divizie Ion COSTAȘ să i se acorde ORDINUL REPUBLICII.

Vă mulțumim anticipat.

Președintele AIRM „Alexandru Moșanu”,

prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU

13 decembrie 2021

ASOCIAȚIA ISTORICILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (AIRM)

„Alexandru Moșanu”

Chișinău, str. Kogălniceanu, nr. 52

Tel.: 0 684 71 594; 0 790 71 331     Email: anatol_petrencu@yahoo.com 

Președintei Republicii Moldova,

Doamnei Maia SANDU

NOTĂ INFORMATIVĂ

la Demersul AIRM „Alexandru Moșanu”  privind decorarea generalului Ion COSTAȘ cu Ordinul Republicii

Domnul Ion Costaș s-a născut la 22 februarie 1944, în satul Țarigrad, raionul Drochia, în familia unui plugar. Fiind învinuit de complicitate cu „fasciștii români”, în 1949, capul familiei împreună cu ceilalți membri ai familiei, inclusiv – Ion Costaș, a fost deportat inițial în Siberia, apoi transferat în nordul Kazahstanului, la scos cărbune din minele de la Karaganda. După reabilitare familia Costaș s-a întors la baștină. Ion Costaș a făcut studii medii în Drochia, după care a urmat studiile la Școala superioară de aviație militară din Harkov (Ucraina). Datorită capacităților deosebite, aviatorul Ion Costaș a fost promovat de superiorii săi până la gradul de general în aviația supersonică. Pe parcurs, Ion Costaș a absolvit Academia Militară de Aviație „Iurii Gagarin” cu Medalia de Aur, a fost comandat de regiment de aviație (MIG-25RB) în fosta Republica Democrată Germană, apoi adjunct și comandant de divizie de aviație în Districtul Militar Transbaicalia.

Odată cu destrămarea URSS și proclamarea Independenței de Stat a Republicii Moldova generalul Ion Costaș a revenit la baștină, a fost ales deputat în primul Parlament al R. Moldova, fiind primul președinte al Comisiei parlamentare „Apărarea, Securitate și Ordine publică”. Fiind numit Ministru al Afacerilor Interne (MAI), generalul Ion Costaș a contribuit la restructurarea forțelor de Interne ale tânărului stat R. Moldova (din Miliție sovietică  în Poliție națională). Perioada de îndeplinire a funcțiilor de Ministru al Afacerilor Interne (iunie 1990 – februarie 1992) și Ministru al Apărării  Naționale (MApN, februarie 1992 – noiembrie 1993) a coincis cu cea mai tragică pagină a istoriei R. Moldova – cu războiul agresiv al Federației Ruse împotriva R. Moldova. În acele condiții deosebit de grele pentru soarta R. Moldova, dl general Ion Costaș a demonstrat din plin capacitățile lui de organizator al apărării integrității teritoriale și Independenței tânărului nostru stat: a organizat rezistența compatrioților noștri, ofițerilor și ostașilor MApN și MAI, a voluntarilor. În condițiile războiului agresiv al F. Ruse împotriva R. Moldova, dl general  Ion Costaș a întemeiat, practic de la zero, Ministerul Apărării Naționale, mulți militari ai căruia au demonstrat vitejie în luptele cu agresorii. În mod oarecum straniu, mulți subalterni ai generalului Ion Costaș au primit distincții ale Statului R. Moldova, în timp ce superiorul lor, Comandantul Forțelor Militare generalul Ion Costaș nu a fost decorat.

Iată de ce rugăm Președinția R. Moldova să  acorde domnului general Ion Costaș Ordinul Republicii.

Președintele AIRM „Alexandru Moșanu”,

prof. univ., dr. hab.  Anatol PETRENCU

13 decembrie 2021

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva