Arhiva

Deportarea din sudul Basarabiei (iunie 1941): 80 de ani de la marea tragedie

La 28 iunie 1940, folosindu-se de susținerea Germaniei naziste și beneficiind de superioritatea militară, URSS a cotropit teritoriile românești Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul Herța și a aplicat politici comuniste, recurgând la teroare față de populația băștinașă neînarmată.

Pe parcursul anilor 2016-2020, împreună cu mai mulți colegi istorici, am realizat Proiectului „Românii în Gulag: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-1941, 1944-1953)”[1] și a Programul de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 și 1944-1953”. Programul de Stat a fost alcătuit din trei proiecte, unul din ele s-a referit la localitățile din sudul Republicii Moldova[2]. Continue reading

Fondul funciar mănăstiresc/bisericesc în dezbaterile Comisiei Agrare a Sfatului Țării (1918)

Fondul funciar mănăstiresc/bisericesc în dezbaterile Comisiei Agrare a Sfatului Țării (1918)

Rezumat

Din mai până în noiembrie 1918 a lucrat Comisia agrară a Sfatului Țării, care a examinat problema împroprietăririi țăranilor cu puțin sau fără pământ. În ședințele Comisiei agrare au fost invitați reprezentanți ai categoriilor sociale, legate într-un fel sau altul de pământ, între care și reprezentanții mănăstirilor și ai bisericilor. Procesele verbale ale ședințelor Comisiei agrare au fost publicate și permit examinarea problemelor ridicate în cadrul acestei instituții. Sarcina studiului de față a fost expunerea pozițiilor față de pământul aflat în posesia mănăstirilor și bisericilor din Basarabia, discuțiile avute și deciziile luate.

Cuvinte cheie: Sfatul Țării, Comisia agrară, reforma agrară, Basarabia, România, Biserica ortodoxă

Summary

From May to November 1918 worked the Agrarian Commission of the Country Council, which examined the issue of land ownership of little or no land. Representatives of social categories, linked in one way or another to the land, were invited to the meetings of the Agrarian Commission, including representatives of monasteries and churches. The minutes of the meetings of the Agrarian Commission have been published and allow the examination of the issues raised within this institution. The task of the present study was to expose the positions towards the land in the possession of the monasteries and churches in Bessarabia, the discussions held and the decisions taken.

Keywords: Country Council, Agrarian Commission, Agrarian Reform, Bessarabia, Romania, Orthodox Church

Continue reading

Funcționarea mașinăriei represive staliniste în RSSM, 1940-1941. Studiu de caz: Nicolai Panfilov

ORCID ID: 0000-0002-5449-1023

Rezumat

În bună înțelegere cu Germania nazistă, la 28 iunie 1940, URSS a ocupat teritoriile Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța. Sovieticii au impus populației cotropite legile care funcționau în URSS, inclusiv prevederile Codurilor penale ale RSS Ucrainene (față de locuitorii Basarabiei, art. 54) și ale Federației Ruse (față de persoanele scoase împotriva voinței lor din teritoriile anexate și duse pe teritoriul Rusiei, art. 58). În studiul de mai jos este vorba de cazul Nicolae Panfilov, cetățean român, etnic rus, învinuit de „lupta activă împotriva clasei muncitoare și a mișcării revoluționare”. Dosarul studiat arată modul de aplicare a practicii de dobândire a învinuirilor: este interogată persoana arestată, precum și câțiva martori, care declară fapte reale sau inventate, dar care încadrează activitatea persoanei arestate în prevederile Codului penal al RSS Ucrainene.

Cuvinte-cheie: URSS, Basarabia, NKVD, represiuni, Nicolai Panfilov. Continue reading

Ședința Comitetului de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” din 26 mai 2022

Joi, 26 mai 2022, în incinta sediului AIRM „Alexandru Moșanu”, str. Kogălniceanu, nr. 52, a avut loc ședința ordinară a Comitetului de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”.

La ședință au luat parte membrii Comitetului de Conducere a Asociației Ion Negrei, Viorel Bolduma, Oleg Chisiliov, Sergiu Gurin, Viorica Negrei.

Dra Crina Harea a lipsit motivat. Conf. univ. dr. Viorel Cojocaru se afla în spital.

Primul subiect discutat a fost legat de activitatea AIRM „Alexandru Moșanu” în perioada de timp de la ședința trecută a Comitetului până astăzi. Continue reading

Felicitări istoricului Sergiu MUSTEAȚĂ

Comitetul de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” aduce sincere felicitări profesorului universitar, doctor habilitat Sergiu Musteață cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 50 de ani.

 Îl cunoaștem bine pe domnului Sergiu Musteață, activitatea dumnealui, lucrările științifice elaborate și publicate. Apreciem înalt poziția civică a colegului nostru.

 Istoricul Sergiu Musteață conduce mulți ani Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Republica Moldova, a fost și președinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova. Oriunde a lucrat, dl Sergiu Musteață a dat dovadă de responsabilitate, inițiativă și întotdeauna a avut succes.

 Îi dorim multă sănătate, noi realizări în tot ceea ce face, numai bine.

 Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”

 11-12 mai 2022.

Conferința științifică „Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie” Mulțumiri.

Pe data de 7 mai a.c., în incinta sălii în care a avut loc istorica decizie a Sfatului Țării de Unire a Basarabiei cu România (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, str. Alexei Mateevici, nr. 111), și-a desfășurat lucrările Conferința științifică cu tema „Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie”.

Prima parte a Conferinței a fost moderată de doamna doctor habilitat Liliana Condraticova, secretar general al Academiei de Științe a Moldovei și domnul doctor Marius-Adrian Nicoară, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România (Buzău).

Cuvinte de salut au fost rostite de doamna Irina Vlăduca Marghiloman, strănepoata lui Alexandru Marghiloman, cunoscută publicului larg pentru eforturile depuse în vederea promovării imaginii și memoriei străbunicului ei. Continue reading

Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”. Comunicat de presă

ASOCIAȚIA ISTORICILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

„Alexandru Moșanu”

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 21 februarie – 31 martie 2022, Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” a organizat Concursul republican de eseuri „Rolul personalităților în realizarea Unirii Basarabiei cu România (27 martie 2918)”. Acțiunea a fost dedicată împlinirii a 104 ani de la votarea de către Sfatul Țării a Declarației de Unire a Basarabiei cu România și s-a desfășurat pe două trepte de școlarizare: treapta gimnazială (clasele VIII-IX) și treapta liceală (clasele IX – XII).

La Concurs au participat 134 elevi din gimnaziile, liceele și centrele de excelență din municipiile Chișinău, Bălți și Soroca, raioanele Anenii Noi, Briceni, Criuleni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hâncești, Nisporeni, Strășeni și Ungheni.

Sâmbătă, 9 aprilie, am organizat festivitatea de totalizare a activității noastre. În cadrul ședinței, organizate în regim online, juriul a prezentat un raport pe marginea lucrările prezentate,  făcând totodată public totalurile concursului. Comitetul de Conducere al AIRM „Alexandru Moșanu” a decis ca cele mai reușite eseuri să fie publicate în volum.

Adresăm mulțumiri tuturor elevilor ce au susținut inițiativa noastră și au participat la Concurs. În mod special, exprimăm recunoștință profesorilor-îndrumători pentru sprijinul acordat și îndrumarea tinerilor dornici de a cunoaște Istoria Națională și marile personalități ale Neamului.

Aducem sincerele noastre mulțumiri sponsorilor Concursului: Editurii Lexon-Prim (director – Eduard Potâng), Întreprinderii Editorial-Poligrafice Știința (director dr. Gheorghe Prini), redacției revistei de istorie și cultură Destin Românesc (redactor-șef – dr. Gheorghe Negru), Institutului de Studiul Arhivelor (director – dr. Mihai Tașcă), precum și pr. drd. Viorel Cojocaru (Mitropolia Basarabiei).

Pe data de 14 aprilie, la ora 17.00, în blocul principal al Universității de Stat din Moldova (sala 530 „Gheorghe Brătianu”) vor fi înmânate Diplomele de laureat și premiile acordate câștigătorilor din municipiul Chișinău. Ceilalți laureați vor putea ridica diplomele de laureat și cele de mențiune, precum și premiile acordate (cărți, reviste), contactându-ne prealabil, cu ocazia unor eventuale vizite la Chișinău. Concomitent, Comitetul de conducere al AIRM „Alexandru Moșanu” va identifica și alte modalități de înmânare a diplomelor și premiilor.

Vă îndemnăm să participați și la alte evenimente organizare de AIRM „Alexandru Moșanu”.

Mai jos publicăm lista laureaților Concursului republican de eseuri „Rolul personalităților în realizarea Unirii Basarabiei cu România (27 martie 2918)”, ediția 2022.

Clasament, treapta gimnazială

LAUREAȚII Continue reading

Adresarea Asociației Istoricilor din Republica Moldova „A. Moșanu”, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la Foametea din RSS Moldovenească (1946-1947)

Foametea din anii 1946-1947 a constituit una dintre cele mai tragice, tot odată și secretizate episoade din istoria RSS Moldovenești. Pe parcursul ultimelor decenii istoricii au cercetat arhivele și au adunat suficiente date pentru a se pronunța asupra cauzelor și evenimentelor ce au dus la moartea prin înfometare a câteva sute de mii de basarabeni. Concluzia este că Foametea din Basarabia a fost provocată de partidul comunist al URSS (sub conducerea lui Stalin), care a semnat ordinul privind sustragerea produselor din RSSM, cât și de conducerea partidului comunist din RSSM, care a organizat curățarea podurilor și strângerea ultimelor rezerve de produse alimentare ale țăranilor.

Datorită excesului de zel și a cruzimii liderilor locali, planul livrării a fost îndeplinit și chiar supra împlinit. Astfel populația a fost lipsită de rezervele necesare în condițiile secetei din anul 1946, ajungând la situația când peste 70 % din populația RSSM era lipsită de orice fel de produse alimentare. Potrivit unei informații „strict secrete” din acea perioadă „Lipsa acută de produse și normele mici de alimente primite au dus la aceea că populația adaugă în hrană rumeguș de lemn, strujeni și coceni de porumb, semințe de ciulini, tulpini de floarea soarelui etc. Aceste adaosuri provoacă distroficilor boli intestinale acute cu inflamarea ulterioară a peritoneului, duc la creșterea mortalității… Populația folosește în mâncare carne de câini, de pisici, hoituri de animale… e răspândit canibalismul…”. Continue reading

DECLARAȚIE de condamnare a agresiunii militare ruse

DECLARAȚIE

de condamnare a agresiunii militare ruse

și de susținere a poporului ucrainean în lupta sa pentru apărarea independenței și integrității teritoriale, reafirmarea identității naționale

În zilele de 25-26 februarie 2022, Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” a organizat Conferința științifică națională „30 de ani de la Războiul pentru apărarea Independenței și Integrității teritoriale a Republicii Moldova (1992)”, manifestare științifică la care au participat istorici, juriști, ofițeri superiori în rezervă, participanți la Războiul de pe Nistru, politologi, specialiști în alte domenii. În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte ce țin de cauzele ce au condus la intervenția militară agresivă a Federației Ruse împotriva tânărului stat Republica Moldova, în anul 1992, au fost reafirmate argumentele incontestabile de implicare în război a cetățenilor Federației Ruse (mercenari – cazaci, pușcăriași etc, dar și militari ai Armatei a 14-a, staționate ilegal pe teritoriul național al Republicii Moldova). Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva poporului Republicii Moldova a dus la moartea și traumatizarea a mii de oameni civili și militari, a cauzat distrugeri materiale uriașe, a provocat lipsuri, suferință și dureri. Republica Moldova și astăzi se mai află sub impactul consecințelor Războiului de la Nistru, declanșat de Federația Rusă, trei decenii în urmă. Continue reading

Profesorul Vladimir Potlog, condus pe ultimul drum… Necrolog

Ieri, 22 februarie 2022, Profesorul Vladimir Potlog a fost condus pe ultimul drum.

Vladimir Potlog s-a născut la 1 august 1927, în Satul Sinești, județul Bălți. A absolvit instituții preuniversitare în localitatea de baștină, apoi la Cricova și Cornești, iar în 1953 a încheiat studiile la Facultatea de Istorie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. A predat la Alma Mater, apoi, din 1960 și la Universitatea de Stat din Moldova (USM), fiind lector superior, apoi conferențiar universitar. A fost decan al Facultății de Istorie și prorector al USM.

Vladimir Potlog a studiat și a predat Istoria Lumii antice. Îi plăcea mai ales Istoria Greciei și Romei antice. Prelegerile prezentate de domnia sa erau ascultate de studenți cu interes sporit. Avea o voce blândă, discursurile erau convingătoare, cu multe citate din autorii antici. Nici o dată nu l-am auzit să ridice vocea, întotdeauna a dat dovadă de stăpânire de sine și calm, chiar și atunci când unii studenți dădeau răspunsuri slabe la obiectele dragi domniei sale. Prelegerile profesorului Vladimir Potlog au fost ascultate nu doar de studenții de la Istorie, ci și de studenții altor facultăți, care veneau din curiozitate să-l asculte pe Profesorul V. Potlog (datorită notorietății de care se bucura în rândul tineretului studios), cât și specialiști deja formați (arhitecți, sculptori, alte persoane interesate sau pasionate de „Antichitatea căruntă”). Ca și în prezent, și atunci prelegerile universitare erau publice. Continue reading

Arhiva