Arhiva

„Nu uitați de unde iesî gazîli”

Acest îndemn genial, adresat oamenilor politici ai Republicii Moldova (RM), a fost rostit de doamna Eugenia Ostapciuc (n. 1947), președinte al Parlamentului (RM) în perioada martie 2001- martie 2005. Fiind în una din cele mai responsabile funcții în stat, E. Ostapciuc a pledat din răsputeri pentru păstrarea stării de colonie a RM față de Federația Rusă (FR), s-a pronunțat categoric împotriva retragerii RM din Comunitatea Statelor Independente (CSI) și atunci când nu mai avea argumente, le-a zis deputaților din opoziția pro-europeană, într-un stil neaoș basarabenesc să nu uite „de unde iesî gazîli”, ceea ce însemna conformarea RM cu situația de subordonată veșnică a FR; moldovenii să fie cuminți, ascultători față de ruși și să plătească atâta cât li se va cere. Continue reading

Ghepardul Asiei Centrale mai șiret ca ursul siberian

În 2001, la Chișinău, a fost publicată cartea lui Nursultan Nazarbaev „Kazahstan – 2030: Prosperitatea, securitatea și creșterea bunăstării tuturor cetățenilor Kazahstanului. Mesaj al Președintelui țării către poporul Kazahstanului”[1]. Autorul cărții, astăzi cel mai căutat om de pe Globul pământesc, scria în sa Adresare că în preajma anului 2030 Kazahstanul va deveni un „Ghepard al Asiei Centrale” și va servi drept exemplu pentru alte țări în curs de dezvoltare. În închipuirea lui N. Nazarbaev, asemenea ghepardului, Kazahstanul „va fi înțelept în creșterea urmașilor, apărându-i de musafirii nepoftiți, dându-le bucățile cele mai bune, îngrijindu-se de sănătatea lor, de educația și concepția lor despre lume, îi va pregăti pentru o viață independentă de timpuriu în condițiile concurenței acerbe în orice împrejurări. …Ghepardul Kazahstanez va avea și eleganță occidentală, dată de înaltul nivel de dezvoltare, precum și înțelepciune și rezistență orientală”[2]. Continue reading

Domnii Marcel Balagura și Victor Strătilă susțin demersul AIRM „A.Moșanu”

Aparatul Președintelui Republicii Moldova

Serviciul distincții de stat

Scrisoare de susținere

Prin prezenta, susținem în unanimitate candidatura dlui General de divizie Ion Costaș pentru conferirea înaltei distincții de stat Ordinul Republicii.

Dl General de divizie Ion Costaș, ex-ministru al Afacerilor Interne și ex-ministru al Apărării este o personalitate notorie atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

Contribuția și meritele dlui General de divizie Ion Costaș sunt inestimabile pentru serviciul statului, a ordinii de drept, a securității și a statalității Republicii Moldova.

În ce-a mai grea perioadă a întemeierii statului Republica Moldova, dl General de Divizie Ion Costaș a fost în avangarda evenimentelor istorice, depunând toate cunoștințele, experiența și abnegația pentru reformarea Ministerului Afacerilor Interne, întemeierea Armatei Naționale și organizării apărării statalității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în combaterea separatismului din sudul țării, precum și în teritoriul din stânga Nistrului. Continue reading

Ion COSTAȘ – Ordinul Republicii

 Stimați prieteni,

Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” (AIRM „Alexandru Moșanu”) a înaintat pe numele președintei Republicii Moldova, doamnei Maia Sandu, un Demers pentru a conferi domnului General Ion Costaș Ordinul Republicii.

Demersul AIRM „Alexandru Moșanu” a fost susținut de conf. univ. dr. Andrei Groza și de prof. univ., dr. hab. Gheorghe Postică (pledoaria lor o publicăm mai jos).

În plus, am primit copia  unui Demers semnat de domnul colonel (r) Alexandru Gorgan, Președintele Ligii Veteranilor Forțelor Armate ale Republicii Moldova „Ștefan cel Mare și Sfânt”, care a fost depus la Președinția R. Moldova pe data de 5 august 2021 (Demersul respectiv îl publicăm mai jos).

Suntem în așteptarea altor pledoarii pentru susținerea inițiativei Asociației Istoricilor din Republica Moldova ,,Alexandru Moșanu”, pe care le vom publica pe acest blog, dar și în alte surse mass-media și pe care le vom aduna într-un dosar și-l vom trimite dnei președinte a Republicii Moldova Maia Sandu.

Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova ,,Alexandru Moșanu”

12 ianuarie 2022

„Susțin demersul Asociației Istoricilor din Republica Moldova ,,Alexandru Moșanu”, adresat Președintei Maia Sandu, în care se propune decorarea domnului general Ion COSTAȘ cu  Ordinul Republicii”.

Conf. univ., dr. Andrei GROZA

„Susținem acordarea dlui Ion Costas Ordinul Republicii !”

Cu respect,   Gheorghe POSTICĂ Continue reading

Rusia, 2021: „Mai la nord de Coreea de Nord”

Motto: parafrazându-l pe André Malraux[1] :

Federația Rusă va fi democratică sau nu va fi deloc

La scurt timp de la instalarea la putere (2000), președintele Federației Ruse (FR) Vladimir Putin și-a formulat drept scop „ridicarea din genunchi a Rusiei”. Eforturile noii guvernări de a impune ordinea și disciplina în țară a avut susținerea populației și s-a soldat cu anumite succese. „Ridicarea din genunchi” a FR putea fi realizată pe două căi. Prima – pe baza respectării tratatelor internaționale privind independența și integritatea teritorială a statelor post-comuniste, inclusiv – a fostelor republici sovietice unionale, colaborării reciproc avantajoase economice între ele [au fost timpuri când Comunitatea Statelor Independente (CSI), era prezentată ca o alternativă pozitivă Uniunii Europene, (UE)], respectării drepturilor omului, a principiilor democratice.

Conducerea FR însă a ales o altă cale a „ridicării din genunchi” – calea restabilirii fostului Imperiu sovietic, ceea ce demonstrează că deși Imperiul s-a destrămat, spiritul imperialist al cercurilor conducătoare ruse, dar și al unei părți importante a populației Rusiei, a rămas. În 2014, în pofida angajamentelor FR de a respecta integritatea teritorială a Ucrainei, Rusia a anexat Crimeea și a susținut militar, financiar, logistic etc. regimurile separatiste Donețk și Luhansk. Acțiunile agresive ale FR față de Ucraina, dar și față de statele UE, SUA, alte state, au dus la o degradare continuă a respectării drepturilor omului și a libertăților democratice în interiorul Rusiei și la o politică externă primejdioasă păcii și securității internaționale.

În anul ce s-a scurs (2021) degradarea democrației în Rusia a continuat. Iată câteva exemple concrete: Continue reading

Inima distinsului Profesor Ion NICULIȚĂ a încetat să bată

Știre tristă la început de an: inima Profesorului Ion Niculiță a încetat să bată.

Cunoscut arheolog și istoric al antichității, cu o importantă operă științifică, Profesorul Ion Niculiță s-a impus în memoria colectivă ca o personalitate erudită, corectă, atentă față de colegii de la Facultate și față de studenți, masteranzi și doctoranzi.

Profesorul Ion Niculiță poseda un fel de magnetism: cei care au avut norocul să-i asculte prelegerile la Arheologie sau comunicările la diversele simpozioane științifice, rămâneau fascinați de discursurile Profesorului. Fiind originar din sudul Basarabiei, locuitorii căruia au moștenit o limbă română perfectă, I. Niculiță a putut folosi cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima istoria materială, dar și spirituală a popoarelor antice, în special – a geto-dacilor. Continue reading

ACTIVITATEA ȘTIIȚIFICĂ ÎN 2021

Monografie

Anatol Petrencu, A fi profesor de istorie în Republica Moldova. Cu prilejul conferirii înaltului titlu de DOCTOR HONORIS CAUSA de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Chișinău, S.n., 2021, 216 p. (9,1 c. a.) ISBN 978-9975-66-714-2

Prezentare: Ion Valer Xenofontov, USM, Ion Cheptene. https://www.youtube.com/watch?v=EcV47jqhfV4 (18.06.2021)

Prezentare: Nicolae Roibu, Profesorul universitar Anatol Petrencu a editat o carte despre profesia de istoric, în https://www.moldpres.md/news/2021/07/07/21004848 pe ecran: 07. 07. 2021.

 Articole științifice, materiale, comunicări publicate

Articole în reviste, publicate în afara frontierelor de stat ale  R. Moldova Continue reading

Regele Mihai și Basarabia: un studiu monografic inedit

Este vorba de monografia prof. univ., dr. hab. Aliona Grati „Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat” [1]. În acest studiu autoarea a ridicat probleme importante ale istoriei relativ recente a românilor, și anume: rolul monarhiei în modernizarea României, guvernarea regelui Mihai, imaginea acestuia în memoria basarabenilor, atitudinea regelui Mihai față de politicile URSS în Basarabia cotropită (deportările populației în Siberia), dar și față de poziția conducerii Statului Republica Moldova.

Monografia este structurată astfel: „În loc de Introducere” (p. 9-28), trei capitole – „I. Vizitele lui Mihai în Basarabia” (p. 29-164), „II. Mihailiada basarabenilor” (p. 165-202), „III. Regele Mihai despre Basarabia” (p. 203-224), urmează compartimentul „Cum trece un rege în poveste” (p. 225-236) și „Povestea în imagini” (p. 237-276). La sfârșit au fost publicate Note și referințele bibliografice (p. 277-310) și Mulțumirile autoarei, acordate celor ce au ajutat-o la elaborarea acestui proiect. Continue reading

Ședința Comitetului de Conducere a AIRM „Alexandru Moșanu”, 14 decembrie 2021

Prezenți: Anatol Petrencu, Ion Negrei, Viorel Bolduma, Crina Harea, Oleg Chisiliov, Maria Gogu, Viorel Cojocaru, Daniela Vacarciuc.

Absenți motivat: dnii Mihai Tașcă și Sergiu Gurin.

Ordinea de zi:

1. Participarea membrilor AIRM la celebrarea Zilei Naționale a Românilor, 1 decembrie 2021.

2. Acțiuni de realizat până la sfârșitul anului în curs, 2021; Schiță de plan de activitate pentru 2022.

3. Diverse.

La deschiderea ședinței a fost exprimată deplina satisfacție și bucurie a istoricilor și cercetătorilor trecutului prilejuite de eliminarea din postul de director al Agenției Naționale a Arhivelor (ANA) a dlui Ion Varta, care ani în șir a terorizat vizitatorii Arhivei, a lăsat în urma sa o moștenire dezastruoasă (acoperișul Arhivei curge, nefiind reparat ani în șir, colectivul Arhivei a fost permanent hărțuit și rămâne derutat etc.).

AIRM „Alexandru Moșanu” va acorda tot sprijinul necesar pentru a restabili normalitatea în activitatea ANA. Continue reading

Mesajul col. (r) Tudor Samoilenco în susținerea Demersului Asociației Istoricilor din R. Moldova „Alexandru Moșanu”

Stimați prieteni,

Pe adresa Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” au început să vină mesaje de susținere totală a Demersului nostru adresat Președintei R. Moldova, dnei Maia Sandu, în vederea corectării unei gafe politice, comise de anteriorii președinți ai R. Moldova și anume: decorarea domnului General Ion Costaș cu Ordinul Republicii. Acum câteva zile, am depus la Președinție Demersul respectiv și Nota informativă, publicate și pe acest blog pe data de 14 decembrie 2021.

Publicăm mai jos reacția domnului Colonel (r) Tudor Samoilenco, Ex-Șef al Statului Major al MA, Ing. Doctor în economie, președintele Ligii veteranilor Forțelor Armate ale Republicii Moldova (RM) și Federației Asociațiilor de Rezerviști și Veterani ai structurilor de forță din RM. Considerăm că mesajul domnului col. Tudor Samoilenco este deosebit de important. În primul rând pentru că confirmă rolul deosebit, jucat de gen. Ion Costaș în vederea stăvilirii agresiunii Federației Ruse împotriva R. Moldova și demonstrează susținerea sinceră, deschisă a Demersului nostru în vederea decorării dlui gen. Ion Costaș cu Ordinul Republicii. În al doilea rând, colonelul Tudor Samoilenco demonstrează cauzele reale ce au tărăgănat timp de treizeci de ani decorarea generalului Ion Costaș. Ne convingem încă o dată că nedreptatea comisă în trecut trebuie eliminată: gen. Ion Costaș merită din plin Ordinul Republicii. Continue reading

Arhiva