Monthly Archives: noiembrie 2023

1 decembrie 1918 la moldoveni (2023)

Pe data de 28 noiembrie 2023 Ambasada României la Chișinău a organizat o recepție cu ocazia Zilei Naționale a României. La recepție au fost prezenți demnitari ai Republicii Moldova (RM) – dna Președinte al RM Maia Sandu, Prim-ministrul RM dl Dorin Recean, Președintele Parlamentului RM dl Igor Grosu, ambasadori acreditați la Chișinău, scriitori, militari, reprezentanți ai presei, ai culturii etc.

Cu un cuvânt de salut către cei prezenți s-a adresat ES dl Ambasador al României în RM Cristian-Leon Țurcanu. După care, la microfon a fost invitată dna Președinte al RM Maia Sandu.

Înainte de a expune discursul dnei M. Sandu este cazul să ne întrebăm: cei cu acest 1 decembrie? La ce an se referă? Ce s-a întâmplat atunci? Întrebările sunt stranii. Asta pentru că în școlile noastre se învață această materie: Ziua Națională a României celebrează Marea Unire a românilor din 1918. La 1 decembrie 1918, la Alba-Iulia, a avut loc Unirea Transilvaniei cu România, acolo fiind întrunită Marea Adunare Națională care a decis ca și Ardealul, ultima provincie românească, să se unească cu Țara. A fost încununarea unui efort imens, expus vreme de decenii spre un proiect de țară în care să se regăsească toți românii. Continue reading

Prof. univ. dr. Ion Solcanu – un istoric desăvârșit

În noiembrie 2023 Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul de decis decernarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor Ion Solcanu. Pe data de 22 noiembrie 2023, în cadrul unei adunări solemne, profesorului Ion Solcanu i-a fost înmânată Diploma și însemnele respective.

În cadrul solemnității, subsemnatul am rostit Laudațio, pe care o public mai jos.

Prof. univ. dr. Ion Solcanu – un istoric desăvârșit 

Prof. univ. dr. Ion Solcanu s-a afirmat mai întâi ca specialist în istoria artei medievale românești. În 1983 a susținut teza de doctor cu tema Elemente laice în pictura murală religioasă din Moldova, secolele al XV-lea – al XVII-lea[1] care va fi publicată în limbile română și engleză, după evenimentele din decembrie 1989[2]. În monumentala Enciclopedie  a istoricilor din România se afirmă că „este unul dintre cei mai  buni cercetători ai istoriei artei medievale românești, în special al picturii bisericilor din Bucovina, domeniu în care a adus contribuții științifice fundamentale[3]. Între acestea amintim aspectul deosebit de important privind începuturile picturii exterioare din Moldova care, până la Domnia Sa, erau plasate de specialiști  odată cu prima domnie al lui Petru Rareș (1527-1538). Cercetând ansamblul de picturi de la biserica Arbure, a căror datare figura pentru a doua domnie a lui Petru Rareș (1541-1546), istoricul de artă Ion I. Solcanu, coroborând  și  observațiile unor specialiști în domeniu referitoare la alte monumente, mută datarea picturilor interioare și exterioare de la Arbure pentru începutul secolului al XVI-lea (opinie împărtășită, între alții, de academicienii Virgil Vătășianu și Andrei Eșanu) și argumentează că începuturile acestei impresionante faptă de cultură medievală românească, care este  pictura exterioară, își are începuturile în vremea domniei lui Ștefan cel Mare, la cumpăna secolelor XV-XVI, când existau deja ansambluri iconografice coerente, pe deplin închegate, cu semnificații care depășeau granițele imediat teologale,  pentru a cunoaște apogeul în timpul domniei lui Petru Rareș[4]. Continue reading

Războiul lui Putin împotriva lumii civilizate. Note de lectură

Rubrica: Există o asemenea carte!

Editura Omnium din București a publicat o carte foarte utilă pentru persoanele interesate de desfășurarea războiului agresiv al Federației Ruse (FR) împotriva Ucraina, de poziția României și Republicii Moldova (RM) în contextul Războiului hibrid, ajuns în Ucraina la ultima lui fază – la aplicarea armelor[1]. Cartea prezintă o culegere de articole de analiză a situației dintr-un șir de state post-comuniste, în care rușii au conservat agenți de influență, spioni, profitori etc., care servesc nestingheriți interesele FR. Au fost inserate, de asemenea, un șir de interviuri și editoriale ale publicației Veridica.

La începutul cărții au fost prezentași autorii materialelor (foto și scurte date biografice): Marian Voicu, Armand Goșu, Dragoș Mateescu, Cătălin Gomboș (redactor șef Veridica), Toader Păun, Cosmin Popa, Ioana Dumitrescu, Angela Grămadă, Ionuț Iamandi, Bogdan Matei, Horia Sârghi, Mihai Geamănu, Maria Simina Dimancea (România), Mădălin Necșuțu, Cornel Ciobanu, Corneliu Rusnac, Mariana Vasilache (RM), Marin Gherman, Liubov Veliciko, (Ucraina), Balázs Barabás (Ungaria), Svetoslav Todorov (Bulgaria), Vuk Velebit (Serbia), Michal Kukawski (Polonia), Kaspars Germanis (Letonia) și Michael Švec (Cehia). Continue reading

Securitatea națională poate fi asigurată doar prin accederea Republicii Moldova în NATO. Comunicat pentru presă

La inițiativa Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” (AIRM), miercuri, 8 noiembrie 2023, în incinta Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău, a avut loc o Masă rotundă, la care au fost puse în discuție problemele actuale ale asigurării securității naționale a Republicii Moldova (RM). La discuții au luat parte dl Ion Tăbârță, directorul Centrului de Informare și Documentare NATO, membrii AIRM, invitați, reprezentanți ai presei.

Discuția s-a axat pe problema asigurării securității naționale a RM în contextul războiului agresiv al Federației Ruse (FR) împotriva Ucrainei. Conducerea AIRM, inițiatoarea Mesei rotunde, a pornit de la ideea promovării în societatea noastră a convingerii că securitatea cetățenilor Republicii Moldova poate fi asigurată doar prin aderarea ei la Tratatul Alianței Nord-Atlantice (NATO). Eforturile financiare, depuse de conducerea RM în vederea înzestrării Armatei naționale sunt binevenite, dar ele nu sunt suficiente pentru constituirea unei forțe militare capabile să opună rezistență forțelor armate ale FR, în caz de intervenție a acestora.  Iată de ce AIRM pledează pentru inițierea cât mai rapidă a negocierilor de accedere a RM în Alianța Nord-Atlantică. Continue reading

Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” (AIRM): cronica evenimentelor (octombrie 2023)

 1.      Între 6 și 7 octombrie, la Universitatea „Dunărea de Jos”, și-a desfășurat lucrările Conferința internațională „Presa și cultura în spațiul european” cu tema „Războiul hibrid reflectat în mass-media”, la care au participat cu comunicări subsemnatul (Ss) și conf. univ. dr. Silvia Grossu, membră a AIRM. O informație despre acest eveniment a fost prezentată cititorilor[1].

2.      Între 26 și 27 octombrie, în incinta Primăriei Municipiului Buzău, și-a desfășurat lucrările Sesiunea de comunicări științifice „Buzăul, oraș deschis tradițiilor, cercetării istorice și salvării patrimoniului”. „In honorem profesor universitar dr. Ion I. Solcanu – Salvarea patrimoniului – salvarea identității”. Organizatorii evenimentului: Primăria Municipiului Buzău, Academia Oamenilor de Știință din România, Academia de Știință a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, „Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură” și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”. În cadrul Sesiunii de comunicări Ss am prezentat tema Ucraina și ucrainenii pe paginile revistei „Viața Basarabiei”. AIRM a înaintat un demers Academiei de Științe din Moldova (AȘM) prin care a solicitat oferirea unei medalii profesorului univ. dr. Ion I. Solcanu. AȘM a dat curs solicitării. Secretarul general al AȘM, prof. univ., dr. hab. Liliana Condraticova a citit decizia AȘM și i-a înmânat profesorului Ion I. Solcanu Medalia „Dimitrie Cantemir” (pentru contribuția deosebită la cercetarea trecutului și cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani). Continue reading

Arhiva