Monthly Archives: iunie 2019

Armata şi elitele în apărarea României întregite: Conferinţă internaţională la Iaşi

Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 20 şi 21 iunie 2019, la Cercul Militar Iaşi, şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Contribuţia Armatei Române şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920)”, organizată de Statul Major al Apărării prin Filiala Iaşi a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”.

Înainte de începerea lucrărilor Conferinţei a avut loc ceremonialul militar de primire a conducerii Statului Major al Apărării, după care participanţii la eveniment au fost invitaţi la inaugurarea expoziţiei „Contribuţia Armatei Române şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920)” şi a Bibliotecii Filialei Iaşi a Muzeului Militat Naţional „Regele Ferdinand I” – Sala „Armata Română şi Marea Unire” din Cercul Militar Iaşi.

A urmat dezvelirea tabloului alegoric „Recunoştinţă eternă ostaşilor români care s-au jertfit pentru Întregirea Naţională” (în Sala „Armata Română şi Marea Unire” din Cercul Militar Iaşi), precum şi cel al generalului Henri M. Berthelot, şeful Misiunii Militare franceze în România în anii 1916-1918. Continue reading

Şedinţa MRSP „Reîntregirea” din 13 iunie 2019

Pe data de 13 iunie 2019 a avut loc şedinţa ordinară a Mesei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea” (MRSP „Reîntregirea”). La ordinea zilei a fost pusă problema „Dualitatea puterii de stat în Republica Moldova şi sarcinile adepţilor reîntregirii României”. În calitate de experţi au vorbit dnii Vlad Ţurcanu, ziarist, fost purtător de cuvânt și consilier pentru comunicare (2012-2016) al președintelui Republicii Moldova (RM), Nicolae Timofti, şi dl dr. Anatol Ţăranu, istoric, ex-ambasador al R. Moldova la Moscova, comentator politic.

Conferenţiarii au analizat situaţia creată în RM în condiţiile dualităţii puterii de stat: guvernul condus de dl Pavel Filip continua să exercite funcţiile, între timp, pe data de 8 iunie 2019, s-a constituit guvernul RM, condus de dna Maia Sandu, format din membrii Partidului Socialiştilor din RM şi Alianţa ACUM. În urma expunerii comunicărilor, participanţii la MRSP „Reîntregirea” au pus foarte multe întrebări, la care au primit răspunsuri exhaustive. După aceasta au început dezbaterile. Opiniile vorbitorilor au fost foarte diferite, de multe ori – diametral opuse.   Continue reading

„Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”. Conferinţă internaţională, Cahul.

Conferinţa ştiinţifică internaţională

„Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”,

Ediţia a VII-a, 6 iunie 2019, Cahul

 Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

 Pe data de 6 iulie 2019, în incinta Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi-a desfăşurat lucrările cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”. După deschiderea oficială a Conferinţei a urmat şedinţa în plen, la care dl Andrei Popa, prof. univ., dr.-hab., rectorul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” a prezentat comunicarea „Universitatea contemporană – repere de abordare şi obiective pentru dezvoltare”. Conf. univ. dr. Aliona Afanas a vorbit despre „Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: repere conceptuale. În cadrul şedinţei în plen a vorbit dl Tudorel Toader, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ex-ministru al Justiţiei.

 Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în cadrul a opt secţiuni, după cum urmează: 1. Ştiinţe politice şi administrative; 2. Ştiinţe juridice; 3. Ştiinţe economice; 4. Ştiinţe exacte şi inginereşti; 5. Ştiinţe pedagogice şi psihologice (80 de comunicări); 6. Ştiinţe istorice şi umaniste; 7. Ştiinţe filologice: limba şi literatura română; 8. Ştiinţe filologice: limbi moderne. Continue reading

,,Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitropolit al Ardealului”: sesiune de comunicări

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 7 iunie 2019, în incinta Bibliotecii publice raionale „ÎPS Antonie Plămădeală”, şi desfăşurat lucrările Sesiune de comunicări ştiinţifice cu Genericul „Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitropolit al Ardealului”, organizat de Direcţia Cultură şi Turism a raionului Hâncești, Biblioteca publică raională „ÎPS Antonie Plămădeală”, Centrul de Excelenţă Institutul de Istorie Socială (INIS) „ProMemoria” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (USM) şi Filiala Chişinău a Academiei Oamenilor de Știință din România (AOŞR).

 Manifestarea a fost deschisă de doamna Tatiana Darii, directoarea Bibliotecii „ÎPS Antonie Plămădeală”, care a salutat prezenţă cu următoarele cuvinte: „Dragi prieteni ai bibliotecii noastre! Avem o deosebită plăcere să ne întâlnim încă odată, pentru unii este prima întâlnire, în locașul, care poartă cu sfințenie numele marelui nostru înaintaș Antonie Plămădeală. De fiecare dată ne adunăm aici pentru ai consfinți numele în eternitate. Mitropolitul Antonie Plămădeală rămâne a fi un nume de cinste înscris în aria de slujire a Bisericii, Culturii și întregii spiritualități românești. Despre omul, scriitorul, istoricul și mitropolitul Antonie Plămădeală vom vorbi astăzi și o vom face asta cu invitații noştri”. Continue reading

Profesorul Ion Şişcanu – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul

Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 5 iunie 2019, în urma deciziei membrilor Senatului Universităţii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, colegului nostru, profesorului Ion Şişcanu i s-a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa.

În Sala de festivităţi a Universităţii, în prezenţa unui public numeros (profesori, studenţi, prieteni ai domnului profesor) doamna Ludmila Chiciuc a prezentat Laudatio.

 Cu permisiunea autoarei, lector universitar Ludmila Chiciuc, publicăm în continuare textul Laudatio, expus de doamna lector în şedinţa festivă:

„Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, – a spus doamna Ludmila Chiciuc, – are deosebita plăcere şi onoare de a oferi astăzi titlul de Doctor Honoris Causa unei personalităţi ştiinţifice cu o contribuţie enormă în domeniul ştiinţei istorice şi unui eminent cadru didactic universitar, promotor consecvent şi inspirat al ideii de modernizare şi reformă în învăţământul universitar  din Republica Moldova și din spaţiul educaţional european – profesorului şi omului de ştiinţă Ion Șișcanu, primul rector al Universităţii de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul (1999-2006),  șef al Departamentului cercetare-dezvoltare al Ministerului Educației și Ştiinței (1999) și Ministru adjunct în cadrul Ministerului Educației al Republicii Moldova (august 2015-februarie 2016), director-adjunct al Institutului de Istorie al AȘM (2013-2015) și șef Secție Istorie contemporană a Institutului de Istorie (2016 – prezent), posesor a multor titluri didactice şi ştiinţifice, precum şi diverselor distincţii de stat. Continue reading

Prezentarea publică a Programului de Stat

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 29 mai 2019, în Sala de conferinţe „Alexei Rău” a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a avut loc prezentarea publică a rezultatelor şi publicaţiilor Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriilor victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

În cadrul manifestării, conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, secretar ştiinţific al Institutului de Cercetare şi Inovare (Universitatea de Stat din Moldova, USM), director de Proiect din cadrul Programului de Stat, a vorbit despre efortul depus de colaboratorii proiectului în vederea recuperării şi valorificării memoriei persoanelor deportate din raioanele din centrul Republicii Moldova (RM). În acelaşi timp dna Ludmila Cojocaru a evidenţiat însemnătatea deosebită a memoriei victimelor represiunilor staliniste, a istoriei orale, în cunoaşterea adevărului despre trecutul poporului nostru. În urma studiilor realizate, în calitate de editor, dna Ludmila Cojocaru a publicat trei volume de memorii şi studii de caz respective[1]. Continue reading

Rusaliile Negre: deportarea în Bărăgan. Expoziţie

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

Miercuri, 29 mai 2019, Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Victimelor Comunismului şi Rezistenţei (Bucureşti) a inaugurat la Chişinău, în incinta Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (MNIM), expoziţia foto-documentară „Rusaliile Negre: Deportarea în Bărăgan”.

Ceremonia de deschidere a Expoziţiei a fost deschisă de prof. univ., dr.-hab. Eugeniu Sava, directorul MNIM. Domnia sa a vorbit despre însemnătate cunoaşterii crimelor regimurilor comuniste, comise atât în URSS cât şi în România. În acest sens, Expoziţia „Rusaliile Negre. Deportarea în Bărăgan” este binevenită şi aduce multe informaţii inedite. Continue reading

Aspiraţii comune – destine paralele: masă rotundă

 

Rubrica: Polonyka

Pe data de 29 mai 2019, în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (BNRM), a fost inaugurată expoziţia „Războiul rece. Scurtă istorie a lumii divizate”. Expoziţia a fost lansată de Ambasada Poloniei în Chişinău şi Institutul Polonez din Bucureşti. ES ambasadorul Poloniei în Chişinău Bartłomiej Zdaniuk, doctor habilitat în ştiinţe politice, a deschis Expoziţia, adresând cuvinte de salut celor prezenţi în sala BNRM. Apoi au vorbit dnii Paweł Sasanka şi Sławomir Stẹpień – autorii Expoziţiei, colaboratori ai Institutului Memoriei din Varşovia. Continue reading

Sezon mort în Republica Moldova (RM)

Rubrica Politica la zi

De la 24 februarie 2019 – ziua alegerii componenţii noi a Parlamentului RM -, până azi – 3 iunie 2019, (adică mai mult de trei luni de zile) în RM timpul a încremenit. După alegeri deputaţii nu au putut constitui o majoritate pentru a numi guvernul şi a nominaliza persoane în alte funcţii de stat. Nu e de mirare: în timp ce peste tot oamenii, inclusiv cei politici, sunt în plină activitate (în Ucraina are loc procesul de înlăturare a vechii conduceri, în România Dragnea a înfundat puşcăria, iar recent Papa Francisc a realizat un turneu istoric în Patria noastră, România; în Europa s-au desfăşurat alegeri în Parlamentul European, cu anumite schimbări în componenţa acestuia) etc., etc., numai la noi nimic nu se întâmplă, nimic nu are loc, totul a înţepenit. Nu vin oameni politici din alte ţări (guvernul nostru este doar unul „tehnic”), nu vin investitori, nimic-nimic. Asta la nivel înalt. Continue reading

Lansarea volumului 2 „Documentele reeducării”, editate de Mircea Stănescu

Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice

Luni, 27 mai 2019, la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova a avut loc lansarea celui de-al doilea volum de documente[1], editate de istoricul din Bucureşti Mircea Stănescu. Născut în 1968, Mircea Stănescu a absolvit Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti (1994) şi a susţinut teza de doctor la aceiași Universitate (1999).

Pe dl Mircea Stănescu l-am cunoscut la Simpozioanele de la Piteşti, organizate de dl profesor Ilie Popa. Acolo am discutat cu dumnealui diverse aspecte ale terorii comuniste, atât în URSS, cât şi în România comunistă. „Fenomenul Piteşti” a fost unul deosebit în peisajul concentraţionar al regimului comunist român. Numita reeducare a fost în realitate un fel de tortură fizică şi psihică faţă de prizonierii lagărului, menită să distrugă personalitatea umană. Continue reading

Arhiva