Prezentarea publică a Programului de Stat

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 29 mai 2019, în Sala de conferinţe „Alexei Rău” a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a avut loc prezentarea publică a rezultatelor şi publicaţiilor Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriilor victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

În cadrul manifestării, conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, secretar ştiinţific al Institutului de Cercetare şi Inovare (Universitatea de Stat din Moldova, USM), director de Proiect din cadrul Programului de Stat, a vorbit despre efortul depus de colaboratorii proiectului în vederea recuperării şi valorificării memoriei persoanelor deportate din raioanele din centrul Republicii Moldova (RM). În acelaşi timp dna Ludmila Cojocaru a evidenţiat însemnătatea deosebită a memoriei victimelor represiunilor staliniste, a istoriei orale, în cunoaşterea adevărului despre trecutul poporului nostru. În urma studiilor realizate, în calitate de editor, dna Ludmila Cojocaru a publicat trei volume de memorii şi studii de caz respective[1].

Conf. univ. dr. Lidia Pădureac, prim vice-rector al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, director de Proiect din cadrul Programului de Stat, a vorbit despre anumite trăsături specifice deportărilor din raioanele de nord ale RM, în special a deportării din 1951 a adepţilor Cultului religios Martorii lui Iehova. Eforturile depuse de echipa de colaboratori, îndrumaţi de dna Lidia Pădureac, s-a soldat cu publicarea a două volume de studii, memorii, documente de istorie orală[2].

Dna dr. Elena Postică, vice-director al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, director de Proiect din cadrul Programului de Stat (2014-2017), unul din veteranii studierii istoriei orale în RM, a expus lucrul, realizat de echipa de cercetători pentru recuperarea memoriei persoanelor deportate din sudul RM. În rezultat, au fost publicate două volume din seria „Arhivele Memoriei”[3].

În perioada 2017-2018 proiectul pentru raioanele din sudul RM a fost condus de dl prof. univ. dr.-hab. Constantin Manolache şi conf. univ. dr. Ion Xenofontov (Enciclopedia Moldovei). În urma muncii depuse de membrii colectivului, în mod special – de dna dr. Lidia Prisac, – a fost prezentat la tipografie cel de-al treilea volum din seria „Arhivele Memoriei” pentru raioanele de sud ale RM. Despre aceste, dar şi alte realizări ale colectivului nominalizat, în special – despre alcătuirea Bibliografiei deportărilor din RM (în format electronic) a vorbit dl conf. univ. dr. Ion Xenofontov.

De menţionat faptul că în cadrul Programului de Stat a fost elaborat şi publicat primul volum (din cele trei preconizate), întitulat „Exerciţiul Memorie”[4]

Conf. univ. dr. Virgiliu Bârlădeanu, secretarul ştiinţific al Programului de Stat, a prezentat un discurs de totalizare a realizărilor Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriilor victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”, care a cuprins nu doar intervievarea victimelor regimului totalitar comunist din RSSM, ci şi organizarea mai multor conferinţe internaţionale, atât în RM, cât şi în România şi Lituania, simpozioane naţionale şi inter-universitare, alcătuirea expoziţiilor tematice şi prezentarea lor în diverse localităţi din RM şi peste hotarele acesteia, emisiuni pe tema deportărilor la TV şi Radio, în presa periodică etc.

Cu ocazia prezentării publice a rezultatelor Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriilor victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”, la adunare a fost prezentă dna dr.-hab. în istorie Liliana Condraticova, Secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), care a dat o apreciere înaltă eforturilor depuse în cadrul realizării Programului de Stat şi a înmânat Diplome ale AŞM unui grup de cercetători. Astfel, Diplome ale AŞM au fost înmânate conducătorilor de proiecte – conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, conf. univ. dr. Lidia Pădureac, conf. univ. dr. Ion Xenofontov, dr. Elena Postică şi conf. uni. dr. Virgiliu Bârlădeanu, secretarul ştiinţific al Programului de Stat.

Diplome ale AŞM au fost înmânate, de asemenea, celor mai buni cercetători ai Programului: dna Ala Sainenco, dl Ion Gheleţchi, drd. Radu Dan, dl Gheorghe Bagrin şi dna Ludmila Chiciuc.

***

Cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, subsemnatul am primit felicitări. Vreau şi cu acest prilej să aduc sincere mulţumiri conducerii AŞM, dlui academician Ion Tighineanu, dnei dr.-hab. Liliana Condraticova, pentru acordarea Medaliei „Dimitrie Cantemir”.

Sincerele mele mulţumiri doamnei Elena Pintelei, directoarea Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova pentru Testimoniul acordat.

De asemenea, sincere mulţumiri doamnei Ana Blandiana, preşedinta Academiei Civice, Bucureşti, pentru frumoasele cuvinte de felicitare, precum şi drei dr. Ioana Boca (Academia Civică), prezentă la eveniment.

Mulţumesc tuturor celorlalţi prieteni, colegi, rude pentru felicitările adresate subsemnatului. La rându-mi, Vă doresc sănătate, numai bine.

anatol_petrencu@yahoo.com[1] Ludmila D. Cojocaru (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova, tom I, Chişinău: Balacron, 2016, 334 p;

Ludmila D. Cojocaru (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova, tom II, Chişinău: Balacron, 2019, 334 p;

Ludmila D. Cojocaru (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova, tom III, Chişinău: Balacron, 2019, 336 p..

[2] Lidia Pădureac (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. III: Cercetări realizate în localităţile din nordul Republicii Moldova, tom I, Chişinău: Balacron, 2016, 336 p.

Lidia Pădureac (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. III: Cercetări realizate în localităţile din nordul Republicii Moldova, tom II, Chişinău: Balacron, 2018, 336 p. [o prezentare a volumului vezi: Anatol Petrencu. Un volum nou din colecţia „Arhivele Memoriei”. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2709; pe blog – 19 decembrie 2018].

[3]Elena Postică (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. II: Cercetări realizate în localităţile din sudul Republicii Moldova, tom I, Chişinău: Balacron, 2016, 334 p;

Elena Postică (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. II: Cercetări realizate în localităţile din sudul Republicii Moldova, tom II, Chişinău: Balacron, 2017, 336 p.

[4] Elena Postică, Ludmila D. Cojocaru (editori). Exerciţiul Memoriei. Conferinţa ştiinţifică internaţională Memoria ca patrimoniu cultural  în Lituania şi Moldova: Studii şi materiale, vol. I, Chişinău, Tipografia Balacron, 2019, 173 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva