Monthly Archives: noiembrie 2012

Vasile Şoimaru la Cotul Donului

Energicul şi energizantu prof. univ. dr. Vasile Şoimaru a ajuns cu propria-i maşină la locul unde Donul, care curge dinspre nord spre sud, înspre Stalingrad (astăzi Volgograd), la un moment face un cot spre sud-vest, revărsându-se în Marea Azov. De aici şi noţiunea „Cotul Donului”. O noţiune nu doar geografică, ci una cu adânci semnificaţii emoţionale: anume aici, acum 70 de ani, s-a consumat una din cele mai mari drame omeneşti – Bătălia de la Stalingrad – cea mai sângeroasă din anii celui de-al Doilea Război Mondial. Anume aici, la Cotul Donului, s-au luptat vitejeşte militarii români, uniţi în Armata a III-a, condusă de generalul de armată Petre Dumitrescu – al doilea „comandant român ca importanţă după Mareşalul Ion Antonescu” şi singurul general român, cu excepţia Mareşalului, care a avut sub comanda sa, în primăvara anului 1943, în Basarabia, Armata a 6-a germană.

La 19 noiembrie 1942 trupele Armatei roşii au trecut la contraofensivă, lovind în locurile slabe ale frontului german: acolo unde se termina poziţia unei armate-aliate şi începea a alteia. Astfel, în stânga Armatei a III-a erau forţele militare ungare (raporturile româno-maghiare în acel moment nu erau tocmai favorabile unei victorii comune), iar la dreapta – trupele germane.

Continue reading

Şoldăneşti: monument ridicat în memoria deportaţilor

Stimaţi prieteni,

Ieri, 25 noiembrie 2012, în faţa gării feroviare din Şoldăneşti a avut loc dezvelirea unui monument deosebit, ridicat în memoria locuitorilor raionului Şoldăneşti, deportaţi în Siberia de regimul comunist de ocupaţie. La eveniment au participat foarte mulţi oameni – locuitori ai oraşului, persoane deportate, reîntoarse la baştină, şi descendenţii lor, ziarişti, conducerea raionului, deputaţi, preoţi etc.

Cu prilejul dezvelirii monumentului a fost organizat un miting, moderat de dna Elena Ciorici, profesoară de limbă şi literatură română. Ea a oferit cuvântul doamnei Maria Nasu, deputat PLDM, care a vorbit cu durere în suflet despre marea nedreptate, care s-a abătut asupra populaţiei basarabene, inclusiv – a gospodarilor din raionul Şoldăneşti: deportările din 1941, 1949 şi 1951; a spus despre naşterea ideii de a ridica un monument în memoria celor deportaţi şi a unui volum de memorii ale celor ce au supravieţuit calvarului. Continue reading

Eroism şi laşitate în Războiul de pe Nistru

Aşa se întâmplă în istorie: câteodată popoarele sunt puse la grea încercare. Probabil, nu există pe lume un popor, care să nu se fi implicat în război, ofensiv sau defensiv. Aşa s-a întâmplat cu mai multe popoare ale fostei URSS la destrămarea Imperiului sovietic: azerii şi armenii în războiul pentru Carabahul de Munte; azerii şi ruşii în evenimentele din Baku; lituanienii şi ruşii în evenimentele sângeroase din Vilnus. Şi noi, românii basarabeni, am fost atraşi într-un război, numit, probabil impropriu – „Războiul de pe Nistru”. De fapt a fost un război nedeclarat al Federaţiei Ruse împotriva statului Republica Moldova. În iureşul evenimentelor, ce se derulează deosebit de rapid, „scapă” multe lucruri, referitoare la „actorii” principali, dar şi la cei „secundari”, la cei mulţi, chemaţi sub arme. Dar totul are un sfârşit, mai mult sau mai puţin fericit. Vine momentul rememorării celor întâmplate, analizei „la rece” a ceea ce s-a întâmplat, căutării răspunsului la întrebarea de ce s-a realizat aşa şi nu altfel, cine şi ce a zis sau a făcut. Sau a zis, dar nu a făcut. Continue reading

STATUL REPUBLICA MOLDOVA DEZINTERESAT ÎN STUDIEREA CRIMELOR COMUNISMULUI

Marţi, 20 noiembrie 2012, în incinta Muzeului „Memoria Neamului” (mun. Chişinău, bd C. Negruzzi, nr. 4) a avut loc şedinţa de constituirea a Seminarului ştiinţific al Institutului de Istoria Socială „ProMemoria”. Seminarul ştiinţific a fost deschis, cu un cuvânt de salut, de dl Anatol Corj, directorul Muzeului „Memoria Neamului”, preşedintele Asociaţiei foştilor deţinuţi politici şi a veteranilor Armatei Române din Republica Moldova.

Subsemnatul, am vorbit despre necesitatea înfiinţării Seminarului ştiinţific. Continue reading

Epopeea Libertăţii în viziunea colonelului Anatol Munteanu

Autorul cărţii, colonelul în rezervă, dr. Anatol Munteanu nu este la prima sa carte. Domnia sa a mai expus în scris subiecte consacrate războiului de pe Nistru: afară de articole în presa periodică, în 1995, a publicat o primă carte despre Conflictul transnistrean[1], urmată de alta, publicată la Bucureşti, în anul 2004, în colaborare cu dl dr. Nicolae Ciubotaru[2]. Peste un an, dl A. Munteanu publică monografia „Sacrificiu şi trădare. Războiul de secesiune din Republica Moldova (1990-1992)”[3]. Şi iată-ne în faţă cu o nouă carte, semnată de dl colonel dr. Anatol Munteanu[4].

Monografia dlui Anatol Munteanu are două părţi. Prima se întitulează „Istoria unui război contemporan” (p. 25-530). Ţinând cont de faptul, că în 2012 s-au marcat 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Rusia ţaristă (autorul a menţionat sub titlul cărţii că aceasta „apare cu prilejul comemorării a 200 de ani de la ocupaţia ruso-sovietică şi a celor 20 de ani de la războiul moldo-rus de la Nistru”, p. 1), A. Munteanu a expus succint istoria Basarabiei şi a populaţiei din stânga Nistrului în anii regimului ţarist, după care a scris despre Basarabia şi Transnistria în perioada anilor 1918-1945 (p. 51-98). Urmează subiecte consacrate regimului totalitar bolşevic şi sovietizarea Basarabiei, Republicii Moldova în calea acesteia spre suveranitate şi independenţă; un subiect este „Rusia sovietică şi diversiunea găgăuză”. Dr. A. Munteanu trece apoi la subiecte concrete, legate de armata rusă, armata separatistă şi mercenarii cazaci împotriva Republicii Moldova. „Capacitatea de ripostă a Forţelor Armate şi de Poliţie ale Republicii Moldova” (p. 189-237) este următorul subiect, în care autorul a examinat procesul de descompunere al armatelor imperiale şi de constituire a forţelor militare ale tinerii Republici Moldova. În centrul atenţiei autorului au fost teme consacrate etapelor războiului pentru integritatea RM; un compartiment aparte este consacrat bătăliilor şi luptelor din cadrul războiului de pe Nistru, în special – este vorba de „Bătălia pentru Tighina, sacrificiu şi trădare” (p. 323-365). Atragem atenţia asupra concluziilor autorului: „Punctul culminant şi dramatic al luptelor de la Tighina a fost marcat de cedarea şi trădarea conducerii de la Chişinău, care a acceptat înfrângerea prin semnarea Acordului moldo-rus de încetare a focului, din 21 iulie 1992, încheiat în condiţii înjositoare pentru Moldova…” (p. 362). Continue reading

Biobibliografia profesorului Anton MORARU

În această toamnă la Chişinău „plouă” cu cărţi. Multe, bune şi foarte bune. Mă voi strădui să le prezint celor, cărora le place lectura, în special – citirea cărţilor de istorie.

Am s-o iau în ordine cronologică. Pe data de 23 octombrie 2012 profesorul universitar, doctor habilitat în ştiinţe istorice Anton Moraru a împlinit frumoasa vârstă de 75 de ani. Cu acest prilej a fost redactată şi publicată cartea „Savantul şi profesorul Anton Moraru. Biobibliografie”[1]. Coordonator ştiinţific al lucrării este doamna prof. univ. dr. Rodica Odineţ, rector al Universităţii „Perspectiva – INT”, alcătuitor – dna Raisa Vasilache. Continue reading

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: eveniment ştiinţific de excepţie

Miercuri, 14 noiembrie 2012, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți şi-a desfăşurat lucrările Conferință științifică: „Orașul Bălți și regiunile învecinate în retrospectiva istoriei”, organizată de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Universităţii de Stat din Chişinău, Agenţia Naţională Arheologică, Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei și Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți. Continue reading

Arhiva