Monthly Archives: martie 2013

INIS „ProMemoria”: celebrarea împlinirii a 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România

Stimaţi prieteni,

Pe data de 24 martie 2013, în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova (USM), a organizat o Conferinţă ştiinţifico-practică, consacrată împlinirii a 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România.

Dl Vitalie RĂILEANU, directorul Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, a deschis Conferinţa, rostind un mesaj de salut. Continue reading

NISPORENI: celebrarea împlinirii a 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România

 

Astăzi, 24 martie 2013, la Nisporeni, în incinta Casei de Cultură, a avut loc un eveniment deosebit. Societatea „Ginta Latină”, împreună cu organizaţia de tineret „Ecolatinie”, a organizat o întâlnire de suflet a celor cu inima română, pentru a celebra împlinirea a 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România.

Festivitatea a fost deschisă de domnul Dumitru Lupei, preşedintele Societăţii „Ginta Latină”, directorul Şcolii Profesionale din centrul raional. În numele organizatorilor domnia sa a salutat prezenţa celor din sală – mulţi tineri, dar şi persoane în vârstă, toţi uniţi de sentimentul de dragoste faţă de Neam şi Ţară. Continue reading

Poate oare fi RM o ţară bananieră?

Stimaţi prieteni,

Fără îndoială, şedinţele în plen ale Parlamentului RM, discursurile şi replicile expuse acolo, devin izvor de inspiraţie pentru publicul larg privitor. Ce ar face oare, de exemplu, sărmanul Ion Buraga, dacă n-ar privi atent şedinţele deputaţilor noştri? De unde s-ar inspira? Sau breasla comentatorilor politici? Sau umoriştii?

Din şedinţa de joi, 21 martie, a Parlamentului RM am reţinut o frază prin care un deputat îl avertiza pe altul că RM nu este o ţară bananieră. Continue reading

Un Anunţ, foarte şi foarte important

Stimaţi prieteni,

Pe data de 27 martie 2013 se vor împlini 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România.

La sfârşitul anului 1917 – începutul anului 1918 s-au creat premize prielnice pentru Reîntregirea Neamului Românesc. Primul Război Mondial era pe sfârşite, Rusia democratică fusese învinsă de un partid de stânga, care recunoştea, între altele, dreptul la autodeterminare al naţiunilor conlocuitoare ale Federaţiei Ruse. Marile puteri democratice, învingătoare în Război, recunoşteau şi încurajau principiul naţionalităţilor, şi anume: fiecărei naţiuni -  patria sa.

Astfel, înaintaşii noştri au materializat dezideratul de secole al românilor – a avea o patrie unică – ROMÂNIA. Continue reading

Despre caracterul spurcat al bacilor moldoveni

Din întregul puhoi de ştiri, două, cred, merită atenţia noastră.

Înainte de a trece la primul subiect, V-aşi aminti ideea baladei populare „Mioriţa”, care reflectă de minune, caracterul unei bune părţi a moldovenilor. În nemuritoarea baladă „Mioriţa” doi ciobănei, unul vrâncean, altul ungurean, pun la cale să-l omoare pe ciobănaşul moldovean din motive de invidie şi căpătuială. Mioriţa din baladă află despre gândurile negre ale primilor doi ciobănei şi-l informează pe ciobănelul moldovean de intenţia pusă la cale. Mai mult: deşi tânără, oaia îl sfătui pe baciul moldovean să se pregătească serios de confruntare, să ia alături un câine şi nu oarecare, ci pe „cel mai bărbătesc şi cel mai frăţesc”. Continue reading

Prizonier în URSS: memorii

În anul 2012 Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Sighet a scos de sub tipar ediţia a II-a a memoriilor lui Vasile Gh. Baghiu, întitulate „Prizonier în URSS”[1].

Broşura începe cu un Cuvânt al editorului, domnului Romulus Rusan. Urmează Prefaţa la prima ediţie, semnată de acelaşi autor (2008). Vasile Baghiu, feciorul lui Vasile Gh. Baghiu, a găsit manuscrisul tatălui său, l-a publicat în revista „Memoria” (fragmente). Manuscrisul a fost citit (parţial) la Postul de Radio „Europa Liberă”, apoi tipărit la Editura „Axa”, unde Vasile Baghiu (feciorul) a publicat o Postfaţă, retipărită acum, în 2012.

Născut în 1922 într-o comună din judeţul Neamţ, Vasile Gh. Baghiu a făcut serviciul militar într-un regiment de vânători de munte, în 1944 a participat la luptele pentru apărarea Patriei, România. La 23 august 1944, prin Decret regal, România a ieşit din războiul împotriva Coaliţiei antihitleriste şi a trecut de partea acestora, îndreptând armele împotriva Germaniei. În ciuda faptului că trupele române au încetat lupta cu trupele Armatei Roşii, sovieticii au luat în captivitate, după 24 august 1944, nu mai puţin de 6 000 de ofiţeri, 6 000 de subofiţeri şi mai mult de 150 000 de ostaşi români. Aceştia toţi au fost trecuţi peste Prut, în diverse lagăre ale imensului şi ineditului GULAG. Între aceşti militari s-a aflat şi soldatul Vasile Gh. Baghiu. Continue reading

Istoricii la datorie

Stimaţi prieteni,

Noi, istoricii, ne facem datoria.

Astfel, vreau să informez pe scurt despre desfăşurarea Conferinţei ştiinţifice a studenţilor din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM. Evenimentul a avut loc ieri, 13 martie 2013.

Conferinţele ştiinţifice sunt un triumf, mic sau mare, al celor ce sunt pasionaţi de cunoaştere, de noi descoperiri, de noi viziuni asupra unor lucruri deja cunoscute. Tineretul studios este viitorul acestui neam de oameni harnici, viitori membri cu drepturi depline ai familiei europene unite şi civilizate. Iată de ce decanatul Facultăţii de Istorie şi Filozofie (USM), noi, profesorii universitari, acordăm o atenţie deosebită studenţilor care sunt antrenaţi în cercetarea trecutului. Continue reading

Teodosia Cozmin: copilăria muncită în Siberia

Doamna Teodosia Cozmin s-a născut la  9 iunie 1939, în satul Boluneşti, raionul Floreşti, în familia unor ţărani gospodari.

Tatăl doamnei Teodosia Cozmin, Gheorghe al lui Carp Cozmin, s-a născut în anul 1907, căsătorit cu Daria Cozmin, născută în 1912, în 1945 a fost condamnat la 7 ani de muncă forţată, cap de acuzare fiind „colaboraţionism”[1].

În iulie 1949 soţia lui Gheorghe, Daria, împreună cu fiicele Eugenia (n. 1930) şi Teodosia (n. 1939) şi nepotul Leonid, feciorul Eugeniei, care nu împlinise cel puţin un an, a fost deportată în Siberia, incriminându-li-se „familie de colaboraţionist”[2].

Doamna Teodosia avea 10 anişori, când, împreună cu mămica sa Daria, sora Eugenia şi nepotul Leonid a fost ridicată din cuibul părintesc în plină noapte, urcată în automobil, dusă la staţia de cale ferată Floreşti şi deportată în Siberia.

Continue reading

Din nou despre simbolul sângeros al bolşevismului, despre cercul politic vicios şi eşalonul doi al puterii de stat

1. Proiectul unor viitoare recomandări ale Comisiei de la Veneţia privind simbolica bolşevică în RM a stârnit interesul anumitor agenţii de presă şi portaluri de ştiri. Ce ar fi de spus?

Simbolul Ciocanul suprapus Secerii a fost gândit după lovitura de stat bolşevică din noiembrie 1917 şi s-a dorit atunci a fi un semn al solidarităţii proletariatului şi ţărănimii. În 1922 acest simbol (secera şi ciocanul) cu o stea cu cinci colţuri, suprapuse peste conturul Globului pământesc, aflat în razele soarelui, a devenit simbol oficial şi a însemnat dorinţa liderilor bolşevici de a extinde regimul lor comunist asupra întregii lumi, URSS fiind considerată bază pentru expansiune. Continue reading

Istoria locală în vizorul slujitorilor muzei Clio

Stimaţi prieteni,

Viaţa merge înainte.

Ieri, 6 martie 2013, la Ungheni şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa metodico-ştiinţifică „Rolul istoriei locale în predarea disciplinei „Istoria”. Organizatorii Conferinţei au fost Direcţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport, Ungheni, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IISD) şi Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova.

La deschiderea Conferinţei, şeful Direcţiei de Învăţământ, dl Alexandru Ciuvaga a rostit un cuvânt de salut.

La începutul Conferinţei, celor mai buni liceeni, învingători la Olimpiada raională de Istorie, le-au fost înmânate Diplome de Menţiune din partea Decanatului Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM.

Continue reading

Arhiva