Istoria locală în vizorul slujitorilor muzei Clio

Stimaţi prieteni,

Viaţa merge înainte.

Ieri, 6 martie 2013, la Ungheni şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa metodico-ştiinţifică „Rolul istoriei locale în predarea disciplinei „Istoria”. Organizatorii Conferinţei au fost Direcţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport, Ungheni, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IISD) şi Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova.

La deschiderea Conferinţei, şeful Direcţiei de Învăţământ, dl Alexandru Ciuvaga a rostit un cuvânt de salut.

La începutul Conferinţei, celor mai buni liceeni, învingători la Olimpiada raională de Istorie, le-au fost înmânate Diplome de Menţiune din partea Decanatului Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM.

În cadrul Conferinţei primul raportor a fost dl Corneliu Prepeliţă, care a prezentat comunicarea „Istoria locală în contextul predării disciplinei „Istoria”.

Dl dr. Ion Chirtoagă, cunoscut istoric al satelor din R. Moldova, originar din raionul Ungheni, a vorbit despre „Legende şi documente referitoare la istoria unei localităţi”.

Subsemnatul am vorbit despre „Istoria locală în perioada 1939-1956”. Am spus despre legislaţia stalinistă, extinsă asupra teritoriilor româneşti, incluse în 1940 în Imperiul sovietic, am adus exemple referitoare la  mecanismul de funcţionare al maşinăriei NKVD-iste, am îndemnat profesorii de istorie din localităţile raionului Ungheni să adune mărturii de la supravieţuitorii deportărilor, a foametei din 1946-1947, să găsească oameni distinşi ai localităţilor lor.

A urmat doamna Marina Sasu, profesoară de istorie, care a demonstrat un scurt film despre „Delimitări conceptuale şi abordări praxiologice privind proiectarea / desfăşurarea orei de istorie locală.

Dl dr. Tudor Ciobanu, IISD, a vorbit despre „Izvoarele statistice şi categoriile socio-fiscale ale populaţiei în prima jumătate a sec. al XIX-lea în manualele de istorie”.

Profesorul de istorie din satul Petreşti dl Arcadie Staraşciuc a prezentat comunicarea „Relaţia şcoală-muzeu în procesul studierii istoriei locale” [despre importanţa muzeului localităţii în opera de cunoaştere a trecutului ei istoric]. Una din problemele abordate: ministerul Educaţiei nu a prevăzut state pentru lucrătorii muzeelor, acolo, unde ele funcţionează; totul rămâne pe entuziasmul profesorilor de istorie şi pe elevi, care, pe baze obşteşti, prezintă exponatele muzeelor].

Dl dr. Valentin Constantinov, IISD, a încheiat suita de comunicări, expunând unele „Consideraţii cu privire la prima menţiune a unei localităţi. Abordarea lor în cadrul orelor de istorie”.

La încheierea Conferinţei au fost trese concluziile de rigoare, iar participanţii la lucrările acestui for au primit Diplome de participare.

Organizatorii evenimentului şi conducerea raională au decis să iniţieze publicarea unei reviste de specialitate, orientate spre recuperarea istoriei localităţilor din raionul Ungheni, dar nu numai: vor fi tipărite materiale, referitoare la metodica predării, schimbul de experienţă, articole prezentate de specialişti de la Chişinău, dar şi din alte centre academice sau universitare din Republica Moldova sau de peste hotarele ei.

Consider că Conferinţa a avut succes. Felicitări organizatorilor!

În imagini:

Sus: vorbeşte dl Tudor Ciobanu; în centru – dl Corneliu Prepeliţă, la dreapta – dl Alexandru Ciuvaga.

Jos: participanţi la Conferinţă.

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”

7 martie 2013

Lasă un răspuns

Arhiva