Monthly Archives: decembrie 2012

Uniunea Sovietică sau Iadul pe Pământ. Partea a II-a.

Stimaţi prieteni,

Am citit o carte excepţională despre Gulag, scrisă de un istoric şi ziarist american, carte, care după ce a fost publicată şi în alte limbi, inclusiv italiană, iată că a fost tradusă în limba română şi tipărită la Bucureşti.

Marea crimă, comisă de regimul totalitar stalinist, a afectat nu doar poporul rus, sau – mai larg – poporul sovietic, dar şi popoare din Europa, inclusiv – cel român.

Am considerat necesar să informez specialiştii în materie despre această deosebit de importantă lucrare, distinsă cu Premiul PULITZER pentru contribuţiile sale la cunoaşterea regimurilor comuniste din Europa de Est. Continue reading

URSS sau Iadul pe Pământ


La 30 decembrie 1922 liderii de la Kremlin au declarat constituirea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) ca bază a viitoarei Uniuni a Republicilor Sovietice Socialiste Mondiale. Stema de stat a URSS a fost simbolul Globului pământesc, acoperit de alt simbol, cel al secerii şi ciocanului, deasupra fiind imprimată steaua roşie cu cinci colţuri, toate acestea fiind înfăşate cu spice de grâu, legate cu panglici roşii, pe care era scris în limbile de stat ale primelor republici ale URSS sloganul bolşevic „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!” (vezi imaginea).

Din acel moment au trecut 90 de ani. Cu prilejul împlinirii a nouă decenii de la eveniment, ideologii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) au redactat o Declaraţie pe care au publicat-o în organul lor de presă „Comunistul”[1]. Autorii Declaraţiei constată că în prezent URSS nu există, că conducerile unor state [foste republici unionale] preferă să uite sau, pentru a câta oară, să blesteme acea dată, sau să considere că constituirea URSS a fost doar un episod în calea construirii statelor naţionale. Alta, însă, este dispoziţia oamenilor simpli, cetăţenilor tuturor fostelor republici unionale, consideră autorii Declaraţiei. Aceştia amintesc de „poporul sovietic” unitar, care a dat dovadă de acte de eroism, care a obţinut victorie asupra fascismului în mersul Marelui Război al URSS pentru apărarea Patriei. Continue reading

Un Crăciun fericit!

Dragi prieteni,

Cu ocazia Crăciunului, acestei Sfinte sărbători de iarnă a tuturor creştinilor, Vă aduc sincere felicitări şi urări de sănătate, de noi realizări în ceea ce Vă doriţi, bucurii de la cei dragi, numai bine!

În cadrul acestei Sărbători deosebite, permiteţi-mi să-mi exprim recunoştinţa şi admiraţia pentru colegii din cadrul Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” !” Sper din tot sufletul ca anul care se apropie, 2013, să fie un an al faptelor împlinite, realizărilor concrete. Anul care se scurge a demonstrat că suntem pe drumul cel bun. Sunt absolut convins că INIS „ProMemoria” va deveni unul din cele mai importante centru de studiere şi promovare a Istoriei Românilor şi Istoriei Universale în Republica Moldova, că vom putea face faţă sarcinilor stringente, puse în faţa noastră de societate şi de ştiinţă.

Sincere felicitări colegilor istorici – celor de la Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM, profesorilor de la celelalte Facultăţi şi catedre de Istorie şi Ştiinţe socio-umane, profesorilor din instituţiile preuniversitare. De noi depinde promovarea adevărului despre trecutul Neamului nostru românesc, dar – deopotrivă – şi perspectivele viitorului nostru. Aceleaşi felicitări şi urări de bine adresez şi colegilor mei de peste frontierele R. Moldova – istoricilor din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Suceava, Constanţa, Oradea, Craiova, din alte centre universitare, dar şi din Federaţia Rusă, Ucraina, Canada.

Continue reading

Realizări şi probleme: analiză la sfârşit de an

Stimaţi prieteni,

Încheierea anului calendaristic este un bun prilej pentru a face totalurile anului ce se scurge, a analiza realizările obţinute, problemele existente şi proiectarea unor sarcini de viitor.

Joi, 20 decembrie 2012, colectivul Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” (INIS „ProMemoria”) din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova (USM) s-a adunat pentru a analiza activitatea desfăşurată în anul 2012. Subsemnatul am prezentat Raportul de activitate a INIS „ProMemoria”, în care am amintit colegilor şi invitaţilor (membri activi ai Seminarului ştiinţific din cadrul INIS „ProMemoria”) că INIS „ProMemoria” a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei pe data de 22 octombrie 2010 (nr. 314). La 15 februarie 2011 a avut loc şedinţa festivă de inaugurare a Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”. Prin decizia Senatului USM din 27 decembrie 2011, INIS „ProMemoria” a fost încadrat în organigrama Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova.

În perioada de dare de seamă (ianuarie-decembrie 2012) membrii INIS „ProMemoria” au reuşit să realizeze următoarele obiective:

Continue reading

Din „zona mică” în „zona mare”

Stephen F. Cohen este un cunoscut specialist în istoria URSS, autor a numeroase studii, inclusiv – monografii despre Nicolai Buharin[1], despre victimele Gulag-ului[2]; a publicat numeroase articole consacrate destrămării URSS şi urmărilor acesteia. În 2011 a publicat volumul „Viaţa după [ieşirea din] Gulag. Reîntoarcerea victimelor staliniste”[3].

Autorul cărţii a studiat timp îndelungat arhivele NKVD, a beneficiat de lungi stagii de documentare în URSS şi Federaţia Rusă, a intervievat mulţi supravieţuitori ai Gulag-ului, între care – Ana Larina, soţia lui Nicolai Buharin, a discutat cu Anton Antonov-Ovseenco, fiul legendarului Vladimir, conducătorului loviturii de stat bolşevice din noiembrie 1917, omorât de călăii lui Stalin, cu mulţi alţi buni cunoscători ai Gulag-ului.

Cartea nominalizată are un Prolog, cinci capitole, Epilog, Câteva cuvinte de mulţumire, Note, Indice de nume, bibliografii.

Din Prolog: autorul scrie despre teroarea stalinistă, începută în 1929, care a luat proporţii de masă, numită „al doilea Holocaust” (p. 11), care a cuprins nu doar elita non-conformistă a URSS, ci şi largi pături ale societăţii civile – muncitori, ţărani, intelectuali. Mulţi din cei supuşi represiunilor staliniste habar nu aveau pentru ce au arestaşi şi trimişi la munci forţate. După sângeroasa colectivizare a celor 125 de ml de ţărani (1929-1933), a urmat „marea teroare” (1936-1939). S. Cohen remarcă: numai timp de 17 luni (anii 1937-1938) au fost arestaţi 1,7 ml oameni, dintre care 700 000 au fost împuşcaţi, între 300 000 şi 400 000 au fost deportaţi în Siberia, Kazahstan şi alte regiuni ale URSS. 

Continue reading

Pentru ce şi împotriva cui au luptat [şi luptă] ruşii

 

Natalia Alexeevna Narociniţcaia (NN) este o personalitate bine cunoscută nu doar în Federaţia Rusă (FR). NN este doctor habilitat în ştiinţe istorice, om politic (deputat în Duma de Stat a FR în 2003-2007, persoana de încredere a lui Vladimir Putin în alegerile prezidenţiale din 2012), politolog. A fost membră a Comisiei de contracarare a încercărilor de falsificare a istoriei în detrimentul intereselor Rusiei (2009-2012, preşedinte fiind Dm. Medvedev). Preşedinte al acestei Comisii a fost Serghei Narâşkin, care a menţionat, între altele, că scopul Comisiei este de a conchide care „fapte sau evenimente istorice falsificate prejudiciază interesele Rusiei”[1].

Decretul prezidenţial şi înfiinţarea Comisiei au fost criticate convingător de istorici din FR şi din afara graniţelor Rusiei. Şi pe bună dreptate: nu poate o comisie, oricât de competentă ar fi, să constate obiectiv ce concluzii ale unor studii istorice servesc interesele FR şi care concluzii nu servesc acele interese. Asta pentru că faptele şi evenimentele istorice sunt obiective, pe când interpretările sunt subiective, diferite. Iar dreptul istoricului de a-şi expune punctul de vedere asupra obiectului studiului lui se încadrează în drepturile fundamentale ale omului la libera exprimare, garantate de Constituţia FR, dar şi a tuturor Constituţiilor ţărilor civilizate.

Continue reading

Celebrarea Marii Uniri la Liceul teoretic „George Meniuc”

Stimaţi prieteni,

Astăzi am participat la Conferinţa ştiinţifico-practică „Marea Unire din 1918 – cea mai sublimă pagină a istoriei româneşti”, desfăşurată în cadrul Bibliotecii Liceului teoretic „George Meniuc” din Capitală.

Îndrumaţi de profesoarele de istorie Ludmila Daraban şi Alexandra Chirică şi de bibliotecara liceului Elena Cortac, elevii claselor superioare au pregătit o suită de prelegeri, consacrate istoriei Unirii Neamului Românesc, începând cu cea realizată de Mihai Viteazul, trecând la Unirea Principatelor Române din 1859 şi încheind cu cea de la 1 decembrie 1918. Continue reading

Politici şi practici ale memoriei: între trecut şi viitorul european

Stimaţi prieteni,

Sunt onorat să aduc la cunoştinţa Dvs. o informaţie referitoare la Conferinţa Internaţională cu tema „Politici şi practici ale memoriei în estul Europei: între trecutul totalitar şi aspiraţiile europene”. Conferinţa a fost organizată de Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova şi s-a desfăşurat în Sala de conferinţe a Hotelului „Regency” (Chişinău, str. Sfatul Ţării, nr. 17), între 30 noiembrie şi 1 decembrie 2012. Această acţiune ştiinţifice deosebit de importantă a avut loc în parteneriat cu Center for Advanced Studies and Education, European Humanitarian University (Lituania) şi cu suportul financiar al Fundaţiei germane Konrad Adenauer Stiftung din Republica Moldova. Continue reading

La mulţi ani, ROMÂNI!

 

La mulţi ani  România!

La mulţi ani prieteni dragi!

La mulţi ani Române!

La mulţi ani români de pretutindeni! Continue reading

Arhiva