Celebrarea Marii Uniri la Liceul teoretic „George Meniuc”

Stimaţi prieteni,

Astăzi am participat la Conferinţa ştiinţifico-practică „Marea Unire din 1918 – cea mai sublimă pagină a istoriei româneşti”, desfăşurată în cadrul Bibliotecii Liceului teoretic „George Meniuc” din Capitală.

Îndrumaţi de profesoarele de istorie Ludmila Daraban şi Alexandra Chirică şi de bibliotecara liceului Elena Cortac, elevii claselor superioare au pregătit o suită de prelegeri, consacrate istoriei Unirii Neamului Românesc, începând cu cea realizată de Mihai Viteazul, trecând la Unirea Principatelor Române din 1859 şi încheind cu cea de la 1 decembrie 1918.

Deosebit de interesante au fost rezultatele unui sondaj, organizat de elevi susţinuţi de profesori, sondaj ce a inclus întrebări referitoare la istoria Unirii noastre din decembrie 1918. Astfel, a fost formulată întrebarea „A fost legitim sau nu Actul Unirii Basarabiei cu România în 1918? Sau „Este oare posibilă repetarea anului 1918 pentru Neamul Românesc?”

Subiectele expuse s-au referit la „Unirea Principatelor – o problemă europeană”, „Marea Unire de la 1918 – o victorie firească şi un vis împlinit al tuturor românilor”, „Legitimitatea incontestabilă a unirii Basarabiei cu România”.Una din eleve a expus o comunicare deosebit de bine argumentată, referitoare la recunoaşterea internaţională a Unirii Basarabiei cu România. O altă temă expusă în cadrul conferinţei a fost cea referitoare la aspectele pozitive şi negative ale României interbelice, reflectate în realităţile basarabene. În încheiere s-a vorbit despre importanţa făuririi Statului naţional unitar român.

După prezentarea comunicărilor, realizate impecabil, cu folosirea tehnicilor moderne de expunere, liceenii au formulat întrebări, adresate invitaţilor Conferinţei – subsemnatului şi domnului dr. Ion Varta, directorul general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

Subsemnatul, am remarcat caracterul serios, profund, complet şi corect al comunicărilor expuse, am răspuns întrebărilor, formulate de liceeni. Acelaşi lucru l-a făcut şi colegul, istoricul Ion Varta, care, de asemenea, a rămas adânc impresionat de cunoştinţele elevilor.

Încă odată: FELICITĂRI ELEVILOR şi doamnelor PROFESOARE pentru organizarea excelentă a acestei conferinţe ştiinţifico-practice.

Din partea Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” am oferit Bibliotecii liceului un set de cărţi şi reviste de istorie.

Încheiere:

Bineînţeles, problema perspectivei Republicii Moldova este mai mult decât actuală. Unele forţe politice progresiste pledează pentru integrarea RM în UE. În acest context există şi părerea că cel mai scurt drum de parcurs pentru noi este Reîntregirea Neamului.

Există, însă, forţe reacţionare, antinaţionale, care pledează pentru ruperea noastră de civilizaţia europeană, de locul nostru firesc şi doresc să ne lipească de spaţiul euro-asiatic.

În acest caz Istoria românilor, bine cunoscută şi corect interpretată, este o busolă pentru mersul nostru înainte.

Sunt convins: în condiţiile în care Ministerul Educaţiei noastre europene ar recomanda instituţiilor de învăţământ din subordinea-i să însuşească marile evenimente ale trecutului nostru românesc, să cunoască faptele măreţe ale înaintaşilor noştri (în cadrul Conferinţei am amintit de rolul deosebit al lui Constantin Stere în convingerea membrilor Sfatului Ţării de a vota Unirea) atunci acest îndemn (da poate ordin?) va contribui esenţial la educarea unei generaţii de adevăraţi patrioţi ai pământ moldav dintre Prut şi frontiera de est a RM.

În incinta Liceului funcţionează Biserica “Sfântul Nicolae”.

 

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

4 decembrie 2012

 În imagini: secvenţe din cadrul Conferinţei ştiinţifico-practice „Marea Unire din 1918 – cea mai sublimă pagină a istoriei româneşti”.

Jos: altarul Bisericii din incinta Liceului teoretic “George Meniuc”.

PS: Îmi cer scuze pentru că nu am reţinut numele elevilor ce au prezentat comunicările. Dacă cineva din elevi sau profesori va citi acest material şi va dori să completeze cu numele elevilor îi voi fi recunoscător.

 

Cuvinte cheie: Unirea din 1918, perspectiva europeană a RM.

Lasă un răspuns

Arhiva