Monthly Archives: mai 2021

Kremlinul dă o interpretare nouă, falsificată, a genezei celui de-al Doilea Război Mondial (Recenzie)

Motto: „Victoria este unul din principalele simboluri

 ale măreții și mândriei naționale”

Viaceslav Nikonov

 Viaceslav Nikonov (în continuare VN, n. 1956) este istoric, dr.-hab., deputat în Duma de Stat, este președintele Comitetului pentru Educație și Știință, cunoscut mai ales ca nepotul lui Viaceslav Molotov. În 2020 VN a scos de sub tipar o carte nouă[1], prilejuită de împlinirea a 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Volumul cuprinde o Introducere, șapte capitole, Încheiere și trimiteri la sursele utilizate.

Deși scurtă (p. 3-6), Introducerea înglobează principalele teze ale noii viziuni a actualei conduceri a Rusiei asupra cauzelor ce au dus la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Autorul a făcut referire la Rezoluția Parlamentului european din 19 septembrie 2019 („Despre importanța păstrării memoriei istorice pentru Europa”), în care URSS a fost pusă alături de Germania în declanșarea celei de-a doua mari conflagrații mondiale. Autorul monografiei își exprimă dezacordul cu acest adevăr și continuă cu critici la adresa președintelui Ucrainei Vladimir Zelenski (al cărui bunel a luptat în cadrul Armatei roșii împotriva trupelor germane) și care a declarat (V. Zelenski) că URSS s-a făcut responsabilă nu doar de declanșarea războiului, ci și de Holocaust. Urmează Polonia: VN a criticat-o pentru că a cerut reparații de la Federația Rusă (în continuare – FR). VN citează din Mesajul președintelui FR Vladimir Putin către Adunarea Federală din 15 ianuarie 2020, în care liderul de la Kremlin a afirmat că rușii sunt obligați să apere adevărul despre Victorie. Aici și în continuare noțiunea „victorie” este prezentată ca izbânda doar a URSS asupra Germaniei naziste. Autorul nu va aminti de efortul colosal material și pierderile uriașe de vieți omenești ale altor popoare implicate în război. Continue reading

Anastasia Ambul-Balmuș despre crimele URSS comise față de basarabeni în 1940-1941 (cazul raionului Cimișlia)

A fost scoasă de sub tipar și este oferită cititorilor monografia distinsei Doamne Anastasia Ambul-Balmuș, consacrată analizei și expunerii politicii promovate de sovietici după cotropirea Basarabiei în iunie 1940[1].

Profesorul universitar doctor Ilie Popa, conducătorul neobosit al Filialei Argeș a Fundației Culturale „Memoria” (Pitești) este semnatarul Prefeței (p. 5-8), în care face o prezentare a volumului și scrie elogios despre contribuția deosebită a autoarei la cunoașterea politicii concrete a bolșevicilor în Basarabia răpită.

Autoarea volumului, Anastasia Ambul-Balmuş, a examinat 54 dosare din care a aflat soarta tragică a 88 de oameni din raionul Cimișlia, arestați de organele represive sovietice în 1940-1941 (77 de persoane) și 1944-1947 (11 persoane). Așa cum a constatat autoarea monografiei, din cele 88 de persoane arestate, 63 din ele au murit la scurt timp: 29 – la Ivdel, 26 – în închisoarea din orașul Penza, restul – în alte lagăre ale morții din URSS (p. 198). În Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Chișinău (fosta Arhivă a Partidului Comunist) autoarea a studiat procesele verbale ale ședințelor organelor de conducere sovietice din raionul Cimișlia, demonstrând preocupările conducătorilor bolșevici.
Continue reading

Rădăcinile Bisericii Baptiste din Basarabia: un studiu monografic inedit

Rădăcinile Bisericii Baptiste din Basarabia: un studiu monografic inedit

Recenzie la cartea doctorandului Vasile Filat Istoria mișcărilor evanghelice din Basarabia în perioada țaristă (1812-1918)*

Am citit atent această monografie, semnată de Vasile Filat, absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova. Tema cercetată de dl Vasile Filat este una deosebit de actuală. Asta pentru că, așa cum scrie autorul, baptiștii au înregistrat „cea mai mare creștere în această regiune, așa încât la momentul scrierii acestei cărți comunitatea baptiștilor din Republica Moldova constituie 32 700 persoane, fiind a doua confesiune ca număr după ortodocși” și pentru că până la apariția monografiei date nu am avut un studiu referitor la geneza Bisericii Baptiste din Basarabia. Continue reading

Arhiva