Monthly Archives: februarie 2020

Limba rusă – instrument de expansiune a Federaţiei Ruse

[Comunicare prezentată în cadrul Conferinţei "Războiul hibrid: esenţa, strategia, tactica, urmările"]

Există deja o istoriografie, referitoare la importanţa limbii ruse ca instrument al expansiunii FR în lume. Astfel, Agnia  GRIGAS, expert în cadrul Consiliului Atlantic şi autoarea cărţii „Crimeea şi noul Imperiu rus”, tradusă în limba română şi publicată la Editura Corint, în 2017, la capitolul 2 „Reimperializarea Rusiei. De la politica necoercitivă la anexare”, necoercitiv însemnând „capacitatea unui stat de a-şi exercita influența pe baza culturii sale, a valorilor politice şi a politicilor externe practicate, care trebuie percepute ca fiind legitime şi având autoritate morală” (p. 58-59), remarcă următoarele: „Limba rusă constituie un instrument important şi un pretext pentru Rusia de a recurge la metode mai blânde sau mai dure cu scopul de a-şi păstra influenţa în anumite zone” (p. 61). Continue reading

Războiul hibrid: esenţa, strategia, tactica, urmările

Pe data de 21 februarie 2020, în incinta Muzeului de Istorie Naţională a Moldovei (MNIM) şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Războiul hibrid: esenţa, strategia, tactica, urmările”, organizată de Masa Rotundă cu Statut Permanent „Reîntregirea” din cadrul Centrului de Excelenţă INIS „ProMemoria” (USM).

În faţa unui public numeros au rostit cuvinte de salut doamna dr. Elena Postică, vice-director al MNIM, Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova Bartlomiej Zdaniuk şi Ambasadorul Lituaniei în R. Moldova Kęstutis Kudzmanas.

În cadrul primei sesiuni de comunicări primul vorbitor a fost dl Marian Voicu, producător la Televiziunea Română, regizor de filme documentare, scriitor, autorul volumelor „Tezaurul României de la Moscova”[1] şi „Matrioşka mincinoşilor: fake news, manipulare, populism”[2], ambele deosebit de utile cititorilor de astăzi. Dl M. Voicu a vorbit despre „Zece naraţiuni fake ruseşti: dezinformare, teoria conspiraţiei, manipulare”, evidenţiind zece ţinte, în care Kremlinul loveşte mereu cu minciuni premeditate cu scopul influențării asupra comportamentului ascultătorilor/cititorilor. Între acestea – Uniunea Europeană, înţeleasă de ruşi ca fiind un proiect „satanist”, susţinerea Brexit-ului, Germania: „Cazul Liza” etc. Continue reading

Programul şi Statutul Masei Rotunde cu Statut Permanent (MRSP) „Reîntregirea” (proiecte)

Stimaţi prieteni,

Din aprilie 2019, în Chişinău, activează Masa Rotundă cu Statut Permanent „Reîntregirea”, la care participă profesori universitari, cercetători ştiinţifici, scriitori, specialişti din diverse domenii, oameni de diverse vârste şi opinii ideologice.

În 2019 am depus eforturi pentru unirea forţelor autointitulate „unioniste”, în special – am insistat asupra alegerii şi susţinerii unui singur pretendent al populaţiei băştinaşe din municipiul Chişinău la postul de primar general al Municipiului. Dar eforturile noastre au fost zădarnice. Victoria a obţinut-o socialistul Ion Ceban, alături şi împreună cu Igor Dodon – promotor al intereselor FR în RM.

Noi, membrii permanenţi ai MRSP, am constatat că pe fundalul ciorovăielilor interminabile între numiţii „unionişti”, forţele străine, ostile Neamului nostru românesc, promovează politici de îndoctrinare antiromânească (anti-moldovenească), de denigrare a istoriei şi culturii noastre multimilenare, de rusificare şi de subminare a independenţei de stat a RM. Iar eforturile de stăvilire a acestor politici sunt minore.

Iată de ce noi, un grup de intelectuali, am decis să constituim o organizaţie non-guvernamentală, asemenea „Astrei” româneşti antebelice (sau de felul Societăţii „Ştiinţa” din perioada comunistă; mesajul fiind altul, bineînţeles!), care va promova politici de revigorare, întărire, apărare a identităţii naţionale româneşti, de cercetare şi promovare a istoriei românilor, de combatere a falsurilor de orice fel şi de unde ar fi venit ele. Vrem să întărim societatea noastră, bazată pe valorile poporului nostru multimilenar, al credinţei noastre străbune (nu vom neglija opțiunea concetăţenilor noştri de alte confesiuni religioase), astfel vom contribui la întărirea celui de-al doilea stat românesc – RM. Continue reading

Domnul Ion JIGĂU despre starea societăţii din R. Moldova

Pe data de 8 februarie a avut loc şedinţa ordinară a Mesei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea” (MRSP). De această dată, invitatul MRSP a fost Directorul Centrului de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA, doctor, dl Ion Jigău. Domnia sa a prezentat studiul datelor sociologice, realizate de Centrul de Investigaţii, pe care îl conduce. Conferenţiarul a expus metodele de investigare sociologică, datele obţinute, gradul de credibilitate al acestora. Domnia sa a vorbit, de asemenea, despre tendinţele din domeniul politicii interne, despre tehnologiile electorale şi condiţiile care pot asigura succesul unui sau altui pretendent la alegeri. Din cele spuse de dumnealui, pentru a fi ales în postul dorit, pretendentul trebuie să fie cunoscut de minimum 50 % din cei care aleg, iar dintre aceştia, cel puţin 30 % trebuie să-l voteze. În plus, – un lucru deloc neglijabil -, pretendentul trebuie să aibă o echipă de fani, adică persoane voluntare, din diverse domenii, care să-l susţină în campania electorală. Anume voluntari (cel puţin o sută), şi nu mercenari, care merg acolo, unde li se plăteşte mai mult. Continue reading

Arhiva