Monthly Archives: iunie 2012

Sunt moldovean, prin urmare – sunt ROMÂN! (Apel către oamenii de bună credinţă)

Stimaţi concetăţeni!

 Acei dintre Dvs., care reuşesc să urmărească activitatea politică în Republica Moldova (RM) au constatat, cu uşurinţă, o activizare excesivă a unor forţe străine intereselor naţionale ale noastre, cetăţeni ai RM, indiferent de provenienţa etnică a fiecăruia dintre noi. Anumite forţe politice, destul de influente, cer deschis introducerea limbii ruse – limbă de stat a RM, sfidează cu neruşinare limba de stat, consfinţită în Constituţia RM, pledează pentru lichidarea suveranităţii şi independenţei de stat a RM prin aderarea la Uniunea vamală Belarus-Rusia-Kazahstan. Astfel, la recent desfăşuratul congres al PCRM delegaţii au vorbit doar în limba rusă, iar scopul politic actual al PCRM este aderarea RM la uniunea vamală menţionată mai sus. Continue reading

„Jespili încî bâzâi” sau De unde-şi trag SEVA moldoveniştii primitivi?

1. Asistăm la o activizare fără precedent a „coloanei a 5-a” din RM. Într-un filmuleţ de propagandă, turnat de o echipă de ziarişti din Moscova, fără nici un temei, conducerea RM este învinuită cum că „închină” RM României, iar preşedintele RM este criticat pentru că a spus un adevăr, ştiut de toată lumea: limba vorbită de noi este limba română, noi suntem români şi RM este al doilea stat românesc. În filmuleţ apar, oferind interviuri, personaje cunoscute prin faptul că toată activitatea lor politică şi „ştiinţifică” au consacrat-o „argumentării” cum că statalitatea „moldovenească” se nărui, RM trebuie obligatoriu proptită şi că RM poate fi „salvată” doar de Rusia. Preşedintele Federaţiei Ruse(FR) Vladimir Putin este prezentat ca cel mai influent om politic din RM, mai influent decât chiar în FR. Continue reading

Decât PCRM, revenit la putere, mai bine RM în UE!

Am citit materialele Congresului al VII-lea al PCRM. Ce ar fi de spus? Ar fi de spus următoarele:

Conform sondajelor sociologice, în ciuda unor probleme interne, PCRM rămâne cel mai puternic partid politic în RM, iar conducătorul acestuia, Vladimir Voronin (W) rămâne a fi cel mai îndrăgit personaj politic al cetăţenilor RM. De aceea nu este de neglijat această putere politică, intenţiile ei reale sau imaginare trebuie cunoscute din prima sursă. Continue reading

Distinsul coleg Anton Moraru despre jugul colonial rusesc în Basarabia

Profesorul universitar doctorul habilitat în ştiinţe istorice, dl Anton Moraru, recent a scos de sub tipar o sinteză a istoriei Basarabiei sub ocupaţia ţaristă[1].

Volumul începe cu o Introducere (p. 5-30), în care autorul studiază provenienţa noţiunii „Basarabia” şi extinderea acesteia asupra interfluviului Pruto-nistrean de către administraţia ţaristă după anexarea din 1812. Profesorul Anton Moraru a formulat o ipoteză de lucru pe care o demonstrează convingător pe paginilor monografiei recenzate. Astfel, autorul scrie: „Ocuparea cu forţa armată a teritoriului dintre Prut şi Nistru – partea cea mai bogată şi roditoare a Ţării Moldovei, instaurarea unui regim asiatic, barbar şi sângeros al Rusiei ţariste a dus la schimbarea radicală a condiţiilor politice, social-economice şi culturale de dezvoltare a populaţiei din această parte a Moldovei de est. Ca şi alte popoare de alt sânge din Imperiul rus, românii basarabeni au îndurat tot greul, toată mârşăvia, urgia regimului colonial ţarist. Basarabia a fost transformată într-o colonie rusească” (p. 7).

Monografia a fost redactată pe baza documentelor deja publicate, dar şi a unor documente de arhivă, pe care le-a descoperit domnul Anton Moraru, precum şi pe baza bogatei literaturi istorice şi publicistice, consacrate temei date. Autorul a menţionat istoricii români, care au studiat şi au expus corect ştiinţific istoria celor 200 de ani de dominaţie rusească în Basarabia. Concomitent, autorul monografiei a menţionat şi pe publiciştii şi istoricii care au justificat şi elogiat (justifică şi elogiază şi astăzi) politica ţarismului în Basarabia, în special – este vorba de promotorii moldovenismului de peşteră. Continue reading

Drama Românilor reflectată pe paginile „Historiei”

 

Recent a apărut de sub tipar numărul din mai 2012 al revistei „Historia”, consacrat în întregime împlinirii a două secole de la anexarea interfluviului Pruto-nistrean de către Rusia ţaristă.

Revista începe cu un articol de fond, semnat de dl Ion M. Ioniţă, redactorul-şef al publicaţiei, care, între altele, constată: „Efectele ocupaţiei de acum 200 de ani se simt astăzi din plin. Trăim realitatea existenţei a două state româneşti şi suntem departe de a ne înţelege pe deplin unii pe alţii şi de a ne depăşi prejudecăţile” (p. 5).

Revista cuprinde studii, bogat ilustrate cu hărţi istorice, imagini de epocă, litografii, fotografii ale unor personalităţi politice din acele timpuri. Primul articol, întitulat „Enigma unui nume: Basarabia” a fost prezentat de cunoscutul specialist în domeniu, dl Ion Chirtoacă (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova).

Dl George Damian a prezentat studiul „Basarabia, între Napoleon şi ţarul Alexandru I” (p. 16-19), iar dl dr. Virgiliu Pâslariuc a întitulat articolul său „Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic”. Citez doar un pasaj din acest articol: „…Imaginea Rusiei ca a unei ţări înapoiate din punct de vedere al civilizaţiei, cu iobăgia sa şi analfabetismul aproape generalizat al populaţiei, însemna pentru occidentali tot mai mult un indiciu al subdezvoltării. Acest lucru era sesizat şi de nobilimea basarabeană”. În continuare autorul citează din memoriile vice-gubernatorului Basarabiei Filip Vigel: „Nimeni din ei [boierii basarabeni la momentul anexării] nu ştia ruseşte şi nici măcar nu avea curiozitatea să vadă Moscova sau Petersburgul; din cuvintele lor se putea observa că Nordul nostru îl consideră drept o ţară sălbatică”. „De aceea, continuă dl V. Pâslariuc, la nivel cultural, nobilimea română – cu toate descrierile zeflemitoare ale unor scriitori ruşi – nu se considera inferioară ruşilor şi nici n-avea complexe faţă de aceştia. Mai mulţi contemporani spuneau că boierii moldoveni vorbeau toţi franceza, iar portul occidental începea să se facă prezent chiar înainte de anexarea provinciei” (p. 23-24). Continue reading

Moldovenismul de peşteră: în loc de argumente – minciuni, insinuări, ameninţări…

§ 1. De unde am pornit şi unde am ajuns?

            Am comentat un Apel al dlui rector al ULIM Andrei Galben. Am fost atacat în mod agresiv de şacalii moldovenismului primitiv cu cele mai năstruşnice calificative. Am zis: totuşi, poate lumea rătăceşte, poate e bine să dialogăm civilizat, omeneşte, fără injurii, atacuri la persoană. Am insistat asupra unui adevăr incontestabil: patrioţi ai Moldovei nu pot fi doar cei dintr-un mic grup de autoproclamaţi, care – considerându-se unicii pe acest pământ – pretind că reprezintă interesul a peste 82 % din localnici, că ei provin („sânge pur”) de la voievozii Statului medieval Moldova (iar unii din ei se consideră – în mod aberant – descendenţi din tribul costobocilor). Continue reading

Explicabila zarvă în peştera costobocilor contemporani (CC)

 

Motto: ”Vorbeşte cu mine, pentru ca să te văd cine eşti”.

            Luni în şir câteva persoane anonime sau puţin cunoscute publicului larg, autoproclamate „patrioţi ai Moldovei” sau „voievozi”, folosesc Internetul, inclusiv Portalul de ştiri de la Publica TV, pentru a denigra România, românii, inclusiv moldovenii din Republica Moldova (RM), care se consideră parte a Neamului Românesc, cultura şi spiritualitatea românească. Fiind invitat la unele posturi TV, unul din lideraşii acestei grupări făcea trimitere la lucrările subsemnatului, fără a le citi şi fără a pătrunde în esenţa celor scrise, zicând, între altele: „acest faşâst Petrenco, avocatul criminalului de război, faşâstului Ion Antonescu, care se face vinovat de…” A apărut întrebarea firească: cine sunteţi voi, ultra-patrioţilor RM, ce Hram purtaţi, care vă sunt cunoştinţele, interesele; voi cui serviţi? De aici a pornit polemica (nu sunt convins că e cuvântul potrivit; vă veţi convinge că nu ai cu cine polemiza) cu numiţii „voievozi” şi „patrioţi” ai RM. Continue reading

„Factorul feminin în istorie”: conferinţă ştiinţifică internaţională

 

Pe data de 1 iunie 2012, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Sala Azurie), şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică internaţională cu titlul de mai sus. Concomitent a fost lansat volumul de studii, având acelaşi generic[1].

Conferinţa a fost deschisă de academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM). În cuvântul de deschidere, dl Gh. Duca a evidenţiat rolul femeilor în societate şi locul lor la posturile de conducere în diverse structuri ale Republicii Moldova (RM), în educaţie şi ştiinţă, în sfera politică. Continue reading

Arhiva