Explicabila zarvă în peştera costobocilor contemporani (CC)

 

Motto: ”Vorbeşte cu mine, pentru ca să te văd cine eşti”.

            Luni în şir câteva persoane anonime sau puţin cunoscute publicului larg, autoproclamate „patrioţi ai Moldovei” sau „voievozi”, folosesc Internetul, inclusiv Portalul de ştiri de la Publica TV, pentru a denigra România, românii, inclusiv moldovenii din Republica Moldova (RM), care se consideră parte a Neamului Românesc, cultura şi spiritualitatea românească. Fiind invitat la unele posturi TV, unul din lideraşii acestei grupări făcea trimitere la lucrările subsemnatului, fără a le citi şi fără a pătrunde în esenţa celor scrise, zicând, între altele: „acest faşâst Petrenco, avocatul criminalului de război, faşâstului Ion Antonescu, care se face vinovat de…” A apărut întrebarea firească: cine sunteţi voi, ultra-patrioţilor RM, ce Hram purtaţi, care vă sunt cunoştinţele, interesele; voi cui serviţi? De aici a pornit polemica (nu sunt convins că e cuvântul potrivit; vă veţi convinge că nu ai cu cine polemiza) cu numiţii „voievozi” şi „patrioţi” ai RM.

            § 1. Pretenţii istorice absurde, neîntemeiate.

            Moldoveniştii de peşteră din RM folosesc în scrierile lor lucrări pseudoştiinţifice, semnate de Vasile Stati (VS). Legenda glăsuieşte cum că, mulţi ani în urmă, fiind într-o delegaţie la Iaşi sau Bucureşti, la întrebarea chelnerului „Doriţi coniac sau vin?” dl VS ar fi răspuns: „Şi bere!” O fi aşa, nu o fi, unul Dumnezeu şi VS o ştiu. Ceva mai târziu, VS a fost învinuit, pe bună dreptate de plagiat (furt intelectual) şi dat afară din Uniunea Scriitorilor. De atunci VS a pornit cruciada împotriva scriitorilor români din RM, de atunci promovează moldovenismul primitiv, asta pentru a „demonstra” ce mare „valoare” şi „geniu” a pierdut Neamul Românesc, nevalorificându-i „talentul”. La afirmaţia justă a unui om politic de la Bucureşti că nu există limbă moldovenească, VS a pariat cu cineva că el este în stare să alcătuiască un dicţionar româno-moldovenesc, ceea ce a şi făcut (publicat în timpul guvernării comuniste; la un moment dat aceştia, comuniştii, s-au distanţat de VS şi „opera” acestuia).

            Forfecar excelent, VS a redactat o „Istorie a Moldovei”, românofobă, plină de falsuri, care – credea  autorul – va pica bine guvernării comuniste moderat românofobe. Editată în condiţii poligrafice excelente, tradusă în română, tipărită pe bani publici în tiraj astronomic, creaţia d. VS a fost trimisă peste tot, unde se putea: la biblioteci, instituţii preuniversitare, ambasade etc.; o parte din cărţi şi astăzi se prăfuieşte pe rafturile librăriilor. Ce idee a promovat VS în opera sa? El consideră cum că moldovenii sunt urmaşii direcţi ai costobocilor (trib al dacilor liberi, staţionat geografic în Maramureşul de astăzi). Moldoveniştii de astăzi se consideră descendenţi ai moldovenilor medievali, pretind cum că sunt unicii reprezentanţi şi moştenitori ai Principatului Moldova, în plus – autoproclamându-se „voievozi” [Citim în Dicţionarul enciclopedic ilustrat, publicat la Chişinău, Editura Cartier; asta pentru a nu le da prilej moldoveniştilor de grotă să ne învinuiască că folosim dicţionare româneşti: „Voievod: 1. Conducător ales de o asociaţie de obşti cu atribuţii militare, politice, administrative şi judecătoreşti, a cărui autoritate se exercită asupra unui teritoriu limitat; 2. Titlu purtat de domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, precum şi guvernatorul Transilvaniei; 3. Conducător, căpetenie a unei grupe (de ţigani)” [p. 1091]. Care din calificativele de mai sus au fost însuşite de autoproclamaţii „voievozi” Nicolae Pascaru, Veaceslav Burlac şi Vasile Roibu? Cine din ei este descendent din „os domnesc” cu acte în regulă? Cu ce drept îşi atribuie calificative ce nu au nici în clin, nici în mânecă cu realităţile trecutului şi cu bunul simţ? Cu o astfel de „logică”, oricare dintre noi poate să se declare că este urmaş al lui Cinghiz-han sau Batâi, să pretindă la moştenirea Mongoliei de astăzi; asta pentru că tătaro-mongolii au stăpânit ani buni aceste teritorii, nu-i aşa?

            Am scris şi repet: nu există o aberaţie mai mare în a afirmă, cum că actuala RM este moştenitoarea Principatului Moldova. În realitate, RM este moştenitoarea RSSM, constituită de sovietici la 2 august 1940 pe teritorii ocupate, sub ameninţarea aplicării forţei, de la statul vecin România. Constituirea RSSM venea în contradicţie flagrantă chiar cu legislaţia stalinistă de atunci; conducerea RSSM a fost trimisă de Moscova (cea de la Tiraspol, din fosta RASSM, a fost înlăturată), aceasta (conducerea RSSM) nu a depus o cerere de aderare la Tratatul de constituire a URSS. Altfel spus, pe teritorii cucerite în iunie 1940, sovieticii au constituit o colonie elementară, nesofisticată, clasică. După dispariţia URSS, suverana şi independenta RM a moştenit de la defuncta RSSM teritoriile aşa cum au fost ele în decembrie 1991.

            Pe când cealaltă parte a Moldovei medievale, de bună voie, nesilită de nimeni, s-a unit cu Ţara Românească, constituind statul modern România, care este moştenitoarea de drept şi de fapt a părţii de dincolo de Prut a Principatului Moldovei. Orice pretenţii de moştenitori ai lui Ştefan cel Mare, exprimate de către moldoveniştii actuali, sunt absurde, atâta timp cât nu recunoşti că faci parte din întregul Neam Românesc, exprimat de România de astăzi.

            § 2. Diletanţi în probleme de istorie a neamului, din care pretind că fac parte, şi de politologie.

            Costobocii contemporani (CC) apără cu vehemenţă peştera lor moldovenistă, deseori făcând trimitere la Istoria Românilor, demonstrând, totodată, o crasă necunoaştere a acesteia. Astfel, unul dintre CC afirmă cum că „Statul România si-a declarat independenta în 1881” (costobocul „Ion”); în realitate România şi-a proclamat Independenţa de Stat la 9 mai 1877, iar în 1881 Carol I a fost încoronat rege al României. Exemple de acest fel atât de multe că nu merită reproduse şi comentate.

            Aceeaşi situaţie cu politologia: să admitem pentru o frântură de secundă cum că 82,2 % din cetăţenii RM „pledează pentru aceia ca România şi Republica Moldova să se dezvolte ca state independente, în aşa mod pledând împotriva unirii celor două ţări” (costobocul Veaceslav Burlac). Să admitem. Dar asta deloc nu înseamnă că voi, moldoveniştii primitivi, vă puteţi permite să vorbiţi în numele tuturor moldovenilor din RM. Asta pentru că, chiar dacă ei, aceşti 82,2 % de cetăţeni, doresc coexistenţa celor două state româneşti, asta nu înseamnă că ei resping limba, cultura, spiritualitatea, istoria comună etc., aşa cum o faceţi voi, CC. „Pricepeţi diferenţa”?

            § 3. CC nu cunosc limba, numită de ei „moldovenească”, bătându-şi joc de ea.

            Declarându-se „patrioţi” ai RM, CC nu cunosc limba pe care pretind că o vorbesc. Aici exemple câtă frunză şi iarbă! Exemple (doar câteva):

            Costobocul Nicolae Pascaru (NP), cel mai „citit” autor pe portalul de ştiri VoxPublica [când scriu aceste rânduri, domnia sa are 4 436 lecturi în ultimele 7 zile şi 20 241 lecturi în ultimele 30 de zile. Vă asigur că nici un scriitor, comentator politic, ziarist, om politic nu are atâtea afişări, câte le are CC NP a oferit Lumii astfel de „perle”:

            - „Roibu asta il rupe, rupe si iar rupe pe Petrenco” [de ce să mă rupeţi, dacă pretindeţi că sunteţi civilizaţi şi doriţi un dialog pe potrivă? – A.P.];

            – „noi moldovenii din Republica Moldova am marit slava Moldovei avem stat Moldovenesc,limba, cultura, dar voi tot ce e moldovenesc as dat uitarii. Unde vii capitala?” [„as” probabil e „aţi”; „Unde vii capitala?” corect este „Unde vă este capitala?”, adică „Unde vi-i capitala?”. „Pricepeţi diferenţa”?

            - NP: “O sa vie timpul, putin timp si o pui tot la locul lor lasa steagurile celea verizi o sa le virim lui Basescu in cur . Iar la noi moldovenii rabdarea o sa crape, putin timp mai asteptati 2012-06-01 13:18:59 [La acest ton agresiv al CC o să revin ceva mai jos; observaţi: verizi (probabil – verzi?); cuvintele obscene, de peşteră, ce rost are să le repet sau să le comentez?]

            Pentru ca să aduc alte exemple (Doamne fereşte – pe toate!) ale discursului scris al celui mai citit blogg-er de pe VoxPublica, costobocul Nicolae Pascaru, ar trebui sute de foi. Are oare rost? Nu este oare clar că este un agramat?

            Alt costoboc – Veaceslav Burlac (VB). Exemple de exprimare: „dealde Petrencu”;Te greşeşti, eu am Patrie şi ea se numeşte Republica Moldova” [Corect este: greşeşti…];Eu nu pkedez [?] pentru…”;

            Ah, da: o restanţă. VB întreabă: „Anatol Petrencu un trădător de ţară sau o marionetă?”

            Nu sunt nici trădător de ţară, nici marionetă! Trădători de Ţară şi de Neam, deopotrivă – marionete – sunteţi tocmai voi, CC! Asta pentru că nu a fost un singur caz în care să protestaţi împotriva prezenţei militare străine pe teritoriul patriei noastre dragi, RM. Nu aţi luat atitudine faţă de omorul unui moldovean de-al nostru la 1 ianuarie 2012; nu căscaţi gura la fărădelegile comise de regimul separatist de la Tiraspol. Voi „luptaţi” (un fel de-a spune) împotriva Neamului Românesc, din care cetăţenii RM, zicându-şi moldoveni, fac parte.

            Vinerea ras-trecută, când Parlamentul RM, ales democratic, a votat Legea privind asigurarea şanselor egale, costobocul NP, ţinând în mâini o cogeamite icoană, protesta şi el, sărmanul, alături de Şelin, Stepanic şi PCRM, faţă de această lege. Alături de acel Şelin, care a iniţiat un referendum de aderare a RM la Uniunea vamală Belarus-Rusia-Kazahstan. Iată unde vă este locul; iată cine sunteţi voi, cei adevăraţi!

            Al treilea costoboc – Vasile Roibu (VR). Acesta chiar mi-a încropit un răspuns (29 mai). Spune că nu este Victor Stepaniuc (VS). În orice caz, dacă nu e VS, atunci VR trebuie să facă trimitere de unde copie, nu e o ruşine: scrii – „Aşa cum a relatat VS în cartea sa…” şi citezi ce crezi necesar.

            Ceea ce este de observat: numitul VR are texte bine redactate (mi-a găsit chiar o mică greşeală gramaticală, pentru care ţin să-i mulţumesc); sunt alte texte cu alte caractere, de exemplu: „Dacã evreii din Þara Româneascã mai trãiesc, trãiesc datoritã maresalului Antonescu”; observaţi diferenţa caracterelor? În rest – VR scrie cu greşeli de-l iau dracii: „toti postacii profesionisti romini”; “Asa ca urmati mai departe indemntul patriotic propetar [?] al lui…”.

            Nu mai insist – n-are rost. Devine clar: în spatele numitului VR se ascund mai mulţi autori: unii mai competenţi, care scriu corect, alţii – comentează anumite segmente pe care simplii CC nu le pot pricepe (de exemplu, Antonescu – evreii etc.).

            Dar, sărind peste asta, vreau să afirm că am avut cea mai corectă atitudine faţă de aceşti rătăciţi ai sorţii, considerând că putem dialoga fără insulte, fără atacuri neîntemeiate la persoană. I-am considerat oameni normali. Ce am primit în schimb?

            Un oarecare „Dan” lansează o minciună sfruntată: „Petrenco a fost cel mai mare comunist, dar acum cel mai mare Pedarast!! Asa risuri o termina de obicei foarte rau”.             [Comunist mai mare decât Leonid Brejnev? Sau Ivan Bodiul?; Pedarast cu „P” mare, a naibii stimă dinpartea numitului „Dan”];

            Răspunzându-i lui „Dan”, costobocul VR scrie: „Lector la USM, a predat istoria partidului….un comunist inflacarat…” – mersi de informatie. Inseamna ca e o lichea tipica, folosita ba de unii ba de altii… Stii ce se intampla cu astia dupa ce isi servesc scopul, nu? Proprii stapani ii arunca la gunoi… vasile roibu”.

            Adică cum vine asta: eu nu am predat niciodată istoria PCUS; faptul poate fi uşor verificat – eu vă dau voie să luaţi dosarul meu de la arhiva USM să verificaţi. Dar întrebarea este: de ce eu vă am de oameni, iar voi pe mine de lichea? Cu ce drept? Cum putem noi să dialogăm?

(Va continua)

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL

3-4 iunie 2012

Lasă un răspuns

Arhiva