Moldovenismul de peşteră: în loc de argumente – minciuni, insinuări, ameninţări…

§ 1. De unde am pornit şi unde am ajuns?

            Am comentat un Apel al dlui rector al ULIM Andrei Galben. Am fost atacat în mod agresiv de şacalii moldovenismului primitiv cu cele mai năstruşnice calificative. Am zis: totuşi, poate lumea rătăceşte, poate e bine să dialogăm civilizat, omeneşte, fără injurii, atacuri la persoană. Am insistat asupra unui adevăr incontestabil: patrioţi ai Moldovei nu pot fi doar cei dintr-un mic grup de autoproclamaţi, care – considerându-se unicii pe acest pământ – pretind că reprezintă interesul a peste 82 % din localnici, că ei provin („sânge pur”) de la voievozii Statului medieval Moldova (iar unii din ei se consideră – în mod aberant – descendenţi din tribul costobocilor).

            Patrioţii veritabili ai Republicii Moldova (RM) sunt cetăţenii care se consideră moldoveni, dar, totodată, cred, şi pe bună dreptate, că moldoveni sunt şi dincolo de Prut, că moldovenii fac parte dintr-un popor (Neam), care locuieşte pe un teritoriu mult mai mare decât spaţiul Pruto-nistrean. Acest popor are o limbă, numită – Limba Româna, recunoscută şi în RM de către oamenii de ştiinţă de la Academia de la Chişinău, că istoria acestui popor este Istoria Românilor (iar Istoria Moldovei, Istoria Basarabiei, Istoria Dobrogei, Istoria Transilvaniei etc. sunt istorii regionale, deci, limitate de un spaţiu geografic, şi limitate cronologic; în ansamblu, însă, ca o generalizare – este Istoria Românilor. Aşa este tratată istoria noastră de Academia Română; aşa este prezentată istoria noastră de Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova; acest obiect trebuie să fie predat şi studiat în instituţiile de învăţământ din RM şi din România).

            A recunoaşte că istoria noastră este Istoria Românilor deloc nu înseamnă să atentezi la suveranitatea şi independenţa RM, aşa cum afirmă moldoveniştii primitivi de la Chişinău. Românii sunt un popor care locuiesc în mai multe state. A considera cum că a avea stat înseamnă a fi „naţiune” deosebită este o aberaţie sfruntată. Luaţi exemplul germanilor: au existat două state, unul democratic, altul de croială stalinistă, totalitar, constituit în anii Războiului rece, de către Kremlin şi slugile lui fidele din zona de ocupaţie sovietică. Ambele au fost membre ale ONU, ambele – în blocuri militaro-politice deosebite, ostile; dar nimănui nu i-a trecut prin cap să considere că nemţii nu sunt un popor. Alt exemplu: Coreea. Aşa s-a întâmplat după cel de-al Doilea Război Mondial – poporul coreean a fost divizat, şi rămâne împărţit în două state; dar nimeni nu se îndoieşte de faptul că este acelaşi popor, orbeşte aceiaşi limbă, savurează operele de cultură ale aceloraşi clasici.

            §2. Tema pentru acasă.

            Numiţii „patrioţi ai Moldovei” + autoproclamaţii „voievozi” dau dovadă de un fals patriotism: ei neglijează dorinţa exprimată de marea majoritate a populaţiei de a integra RM în Europa, acolo, unde ne este locul; ei atacă virulent România şi tot ce este românesc. Este o poziţie primejdioasă şi contraproductivă; asta pentru că ei încearcă din răsputeri să-şi dea importanţă şi să frâneze pe cât posibil apropierea noastră firească de UE, SUA, NATO. Mai mult decât atât: o voce de costoboc insistă asupra împărţirii moştenirii culturale: ceea ce a fost până la unirea Principatelor (1859), afirmă costobocul, este un bun comun, iar ce a fost creat după 1859 ceea ce a fost în România – românesc; cea ce a fost în Basarabia, apoi RM – e „moldovenesc”. Spuneţi-mi, cum poţi conversa cu astfel de purtător de cap pe umeri? Ideea promovată de costoboc este: după 1859 apare noţiunea de „România”, „român” – asta e al vostru, nouă, moldovenilor, ne este străin; noi am rămas cu „Moldova” şi „moldoveni”. O aberaţie şi nihilism mai mare nu există. Aduc un exemplu. Constantin (Costache) Negruzzi, născut la 1808, în satul Hermeziu, judeţul Iaşi, este moldovean sadea. A fost şi în Basarabia, s-a întâlnit cu marele poet rus Alexandr Puşkin. Lucruri ştiute, nu-i aşa? A învăţat în cadrul familiei, inclusiv – limba maternă, după o carte scrisă de Petru Maior din Ardeal (articolul, semnat de C. Negruzzi se întitulează „Cum am învăţat româneşte”; nu moldoveneşte, costoboceşte, voievodeşte, ci ROMÂNEŞTE). În 1836, în „Muzeul Naţional” a fost publicată „Corespondenţă dintre doi români, unul din Ţara Românească şi altul din Moldova” (dintre I. H. Rădulescu şi C. Negruzzi, pe teme de importanţă majoră: simplificarea alfabetului, introducerea neologismelor, limba română unitară). În 1846 acest moldovean Costache Negruzzi publică nuvela istorică „Sobieski şi românii” (auzi, nu „Sobieski şi moldovenii”, ci „Sobieski şi românii”!)

            Întrebarea este: voi, costobocii sânge-pur, de ce nu aţi însuşit literatura noastră clasică, de ce nu cunoaşteţi ce au scris moldovenii noştri ceva mai devreme?

            În 1853 [auzi? Până la Unire!] Constantin Negruzzi publică poezia „Eu sunt [costoboc?, voievod?, moldovean?” Nu, dragilor – „EU SÂNT ROMÂN…” Iată ce scria patriotul moldovean Constantin Negruzzi în acel an:

 

„Franţuz, neamţ, rus, ce firea te-a făcut,

Pământul tău e bine-a nu uita;

Oricui îi drag locul ce l-a născut.

Eu, fraţii mei, oriunde-oi căuta,

Nu mai găsesc ca dulcea Românie,

De-o şi hulesc câţi se hrănesc în ea

Corci venetici. Dar oricum va fi, fie.

Eu sânt român, şi-mi place ţara mea.

 

Laudă mulţi pe francezul voios,

Pe mândrul rus, pe neamţul regulat,

La dânşii, spun, că-i bine şi frumos;

Dar, fraţii mei, eu oricât am îmblat

Pe drumuri lungi, cu şine ferecate,

Nu mă-nvoiam; şi vreţi să ştiţi de ce?

Pentru că-mi plac şoselele s t r i c a t e,

Eu sânt român, mi-e dragă ţara mea.

 

Străine ţări îmi place-adesea să văd,

Dar sânt sătul lumea de-a colinda;

În ţeara mea de-acum voi să şed;

Căci, fraţii mei, oriunde voi îmbla,

N-o să găsesc acea bună primire

Ce m-am deprins în ţeara-mi a vedea;

Şi în străini e rece găzduirea!

Eu sânt român, mi-e dragă ţara mea…”

 

            Urmează tema pentru acasă:

            Fiindcă în şcolile pe care le-aţi absolvit, din varii motive, nu aţi învăţat literatura noastră clasică, iar moldoveanul Constantin Negruzzi a fost un om deosebit de erudit şi deştept, vă propun să învăţaşi pe de rost aceste trei strofe, după care să continuaţi mâzgălelile voastre pe site-uri.

                § 3. Ameninţări primejdioase.

            Pe parcursul polemicii cu costobocii contemporani, aceştia, de forte multe ori, au dat la „spam” mesaje ce nu le conveneau. Dar nu au intervenit atunci, când „susţinătorii” lor au adresat ameninţări, au formulat minciuni sau injurii. Aduc exemple:

            Nu apucase bine costobocul contemporan Veaceslav Burlac să-şi posteze „opul”[1] că fratele lui Nicolae Pascaru sare primul cu următorul calificativ: „Un comsomolist,e Petrenco asta un mancurt un tradator de tara”.

            Oho, cum adică, domnule: eu te am de om, polemizez civilizat, iar tu – poc! Cu măciuca în cap. Ce „comsomolist”, „mancurt” sau „trădător de ţară” sunt eu? Cu ce drept mă insulţi?

            Alţi „ultra-patrioţi”:

            „Anatol Petrencu riscă, mergând pe stradă, să ia una la bot. Nu înţelege unde se afla, în ce ţară şi cine-l înconjoară…”  BELOCH [2012-05-31 19:49:53]

            Domn Pascaru, de ce mă ameninţaţi? De ce nu aţi luat poziţie faţă de ortacii Dvs.? Înseamnă că îi susţineţi, iar, păstrându-le mesajele, îi încurajaţi.

            Numitul BELOCH trebuie să ştie: cunosc ţara şi cetăţenii ei; s-ar putea la una în bot să ia rest… vreo două!

            Alţi „patrioţi” moldovenişti, drept că vorbitori de limbă rusă, au scris astfel:

            Înscris în 2012/05/31 la 11:09 am

            Петренка, как был ты румыноидным ублюдком, так им и подохнешь! желаю тебе скорейшей смерти!

                [În traducere liberă asta ar însemna „Lepădătură românoidă (?) aşa şi vei muri! Îţi doresc o moarte cât mai grabnică!”]

            Asta a fost pe data de 31 mai; pe data de 4 iunie, acelaşi „procuror” scrie următoarele:

            „кишиневец, vprocuror@yahoo.com, 188.131.122.224

            Înscris în 2012/06/04 la 11:00

            „занюханный петренку, ты – румыноидный ублюдок, и передай своим гавнюкам из-за Прута, что мы, народ Молдовы – молдоване и гордимся этим! пусть сдохнут все румыноиды!! [aceleaşi cuvinte banditeşti, în plus „Noi, poporul Moldovei suntem moldoveni şi cu asta ne mândrim! Să moară toţi româniozii!”

            Şi, încă o mostră de idiotism primitiv, acelaşi „procuror”, semnează ”patriot”,
vprocuror@yahoo.com, 188.131.122.224

            Înscris în 2012/06/04 la 10:55 am

            „@ADEVARUL ELIBEREAZA NATIUNEA: Запомни, румыноидный ублюдок, никогда наша Молдова не станет на колени перед вонючими румынами и цыганами! а такие как петренка, сдохнут от желчи, скоро придут к власти комми и все станет на свои места. долой альянс вонючих румыноидов!”

            Traducerea ar fi cam asta: „Să ţii minte, lepădătură românoidă, Moldova noastră nu va sta niciodată în genunchi în faţa românilor şi ţiganilor puturoşi! Da de-alde petrenca vor peri de [vărsarea] fierii; în curând commi [comuniştii] vor veni la putere şi totul se va aşeza la locul său. Jos alianţa românoizilor împuţiţi!”.

            Iată-aşa, stimaţi compatrioţi, să ne cunoaştem neamul!

            Domnule Nicolae Pascaru. Dumneata PERSONAL porţi răspundere morală, dar – cred – şi penală, pentru încurajarea acestor „voievozi”, care ne ameninţă cu moartea sau răfuială fizică. Să ştiţi: nu mor caii, când vor câinii; iar o altă veche vorbă românească spune aşa „Nu săpa groapa altuia, vei nimeri singur în ea!”. Asta să le traduceţi ortacilor Dvs.

            Domnule Nicolae Pascaru, eu nu te cunosc, nu aveam nici o părere despre matele, nici bună, nici rea. Între timp am privit filmuleţele cu „voievozii”. Devine clar, dle Pascaru: în sectele voastre sportive voi educaţi spiritul de agresivitate, de ură şi intoleranţă. În plus: nu sunt convins că în organizaţia Dvs. trebuie atraşi copii, care sunt foarte şi foarte mici. Ce spune legislaţia RM în această privinţă?

            Domnule Nicolae Pascaru, dacă în viitor, cineva din cetăţenii RM va bătut sau – Doamne fereşte! – omorât, în oraş, în timpul unor mitinguri, marşuri pe motiv că nu se încadrează în viziunea voastră primitivă de „patriot”, vom insista în instanţe să fiţi traşi la răspundere penală. Asta pentru că promovaţi ura, intoleranţa, ameninţaţi cu răfuiala fizică şi moartea.

             § 4. Psihopolitica kaghebistă în practică!

            Doar o uşoară analiză a ideilor, lansate de autoproclamaţii „patrioţi” ai Moldovei, demonstrează cât de mincinoase sunt tezele numiţilor „patrioţi”, cât de îngust le este orizontul, câtă otravă românofobă conţin. În pofida argumentelor aduse, în ciuda prezentării unor analize pertinente (mă refer la comentatorii textelor postate), costobocii moldoveni revin, şi revin, şi revin asupra tezelor lor deochiate. Nu, acest fapt nu este întâmplător: costobocii folosesc tezele expuse într-un manual, redactat încă în 1940 de specialiştii KGB, întitulat „Manualul de instrucţiuni privind războiul psihologic”. Aţi observat şi Dvs.: pe fundalul unor bâlbâieli pe teme istorice, costobocii contemporani repetă mereu nişte fraze, cu intenţia de a le implanta în mintea cititorilor. Manualul nominalizat sublinia: „Degradare [unui popor – A.P.] poate fi realizată în mod mult mai insidios şi eficient printr-o puternică şi continuă acţiune de defăimare. Aceasta este cea mai bună armă a psihopoliticii. Trebuie să se ducă în mod sistematic o acţiune, continuă şi constantă, de degradare a liderilor naţionali, a instituţiilor naţionale, a practicilor naţionale şi a eroilor neamului… Atacându-se caracterul şi principiile morale ale omului şi inducându-se, prin contaminarea tineretului, un sentiment general de degradare, se va ajunge mult mai uşor la subjugarea populaţiei”.

            Oare nu asta fac SĂPTĂMÂNAL costobocii contemporani?

            Concluzii şi mulţumiri.

            Eu cred, că în cele patru articole publicate am fost destul de convingător în a demonstra că autoproclamaţii „patrioţi” şi „voievozi” ai Moldovei sunt montaţi împotriva României şi aliatelor occidentale ale acesteia, în mod indirect (da poate şi direct?) aceştia servesc interese străine RM; că această „nişă” de „patrioţi” este ocupată abuziv; că în spatele acestor „ţâncani” stau „dulăi” putrezi de bogaţi, care şi-au încropit averile odată cu destrămarea URSS, şi că aceştia, din spate, într-adevăr doresc ca RM să fie un fief al lor, cvasi-ostil României şi UE, dar susţinut – când şi dacă va fi nevoie – de Tiraspol sau Moscova. Cu aceasta închei „polemica” cu costobocii contemporani. Îi las să mediteze profund asupra situaţiei lor şi să tragă concluzii corecte. Pentru ei şi familiile lor.

                Vreau să aduc sincerele mele mulţumiri prietenilor (eu aşa vă consider) care m-au susţinut în această polemică: dlor/doamnelor #Scythicus#, Stefanita,  Ovidiu, altor susţinători.

            Mulţumesc ziarului „Timpul” (apropo, cotidianul naţional „Timpul”, redactor şef dl Constantin Tănase, este publicaţia de limbă română de cea mai mare notorietate în presa scrisă de limbă română; asta au demonstrat-o ultimele studii sociologice; Bravo „Timpul”!), mulţumesc pentru tipărirea unui articol din seria combaterii moldovenismului primitiv. Prin asta Dvs. aţi demonstrat că există solidaritate intelectuală şi că putem fi împreună împotriva unor impostori şi falşi patrioţi.

            Să auzim doar de bine!

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

5 iunie 2012

 

           [1]http://vox.publika.md/politica/anatol-petrencu-fructul-iubiriiromanilor-iarasi-defaimeaza-moldovenii-250311.html

Lasă un răspuns

Arhiva