Monthly Archives: august 2015

Drumul spre Arhipelagul Soloveţki (Note de călătorie, partea a II-a)

A doua zi, la ora 6 – deşteptarea. O bună parte a grupului nostru a mers la liturghie. După serviciul religios, maica Nektaria ne-a propus o excursie prin Mănăstire. Din spusele ghidului, dar şi din broşura, consacrată renaşterii acestui Locaş sfânt[1], aflăm că primele biserici ortodoxe pe aceste meleaguri au apărut acum o mie de ani, ele fiind construite din lemn şi având hramul arhanghelului Mihail. Iată de ce sute de ani biserica şi cimitirul din preajmă s-au numit „Mihailovschi”. În 1865 a fost sfinţită prima catedrală din piatră, Mănăstirea devenind prosperă şi binecunoscută Ortodoxiei Ruse, având şcoli, bibliotecă, spital, dar şi ierarh notorii.

În anii dictaturii bolşevice Mănăstirea a fost desfiinţată, catedrala Uspenski a fot transformată în club sătesc (cămin „cultural”), în care activiştii comunişti şi comsomolişti desfăşurau adunări, priveau filme, organizau „serate” dansante. După ce clubul (căminul „cultural”) a fost mutat în altă clădire din satul Tervenici, spaţiile Mănăstirii au fost folosite pentru depozitarea grâului, îngrăşămintelor minerale, sau grajd pentru vite. În 1991, anul în care URSS îşi dădea obştescul sfârşit, pe locul Mănăstirii erau doar ruine. Odată cu dispariţia Mănăstirii a pustiit şi satul din preajmă, Tervenici. Continue reading

Expediţia de documentare la Soloveţki: Conferinţa de presă

Pe data de 6 august 2015 iniţiatorii expediţiei de documentare ştiinţifică în Arhipelagul Soloveţki au convocat o Conferinţă de presă, în cadrul căreia au expus principalele obiective şi rezultatele obţinute în urma deplasării în Marea Albă şi Republica Karelia.

Conferinţa a fost deschisă şi moderată de dl conf. univ. dr. Andrei Dumbrăveanu. Alături de domnia sa au fost istoricul Ion Negrei şi subsemnatul.

În timpul rezervat, am expus succint traseul stabilit, obiectivele studiate, rezultatele obţinute. Am răspuns la întrebările zariştilor, prezenţi la Conferinţă, pentru care le mulţumim frumos încă o dată.

La încheierea Conferinţei, organizatorii au difuzat un Comunicat de presă, pe care îl publicăm mai jos.

Comunicat de presă

Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Facultăţii de Istorie și Filozofie, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării (USM), Asociația Istoricilor din Republica Moldova au organizat, în perioada 19 iulie – 2 august 2015, Expediția Memoriei cu genericul „Pe urmele martirilor moldoveni/ români în Arhipelagul Solovețki”. Continue reading

Drumul spre Arhipelagul Soloveţki (Note de călătorie)

În cadrul Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” un grup din 13 persoane, inclusiv – subsemnatul, a realizat o expediţie de documentare şi comemorare a victimelor represiunilor bolşevice, comise pe insulele Soloveţki din Marea Albă şi pe teritoriul Republicii Karelia, în special – la construirea şi reconstruirea Canalului Marea Albă – Marea Baltică (mai larg cunoscut – „Belomor-canal”).

Duminică, 19 iulie 2015, după liturghia din Biserica „Întâmpinarea Domnului”, preotul paroh dr. Octavian Moşin a binecuvântat iniţiativa pelerinajului spre Mănăstirea Soloveţki. Membrii expediţiei au luat pământ din patru părţi (Parcul Catedralei din Chişinău), pentru a-l duce şi depune pe locul unde autorităţile comuniste sovietice au omorât concetăţenii noştri. Continue reading

Arhiva