Expediţia de documentare la Soloveţki: Conferinţa de presă

Pe data de 6 august 2015 iniţiatorii expediţiei de documentare ştiinţifică în Arhipelagul Soloveţki au convocat o Conferinţă de presă, în cadrul căreia au expus principalele obiective şi rezultatele obţinute în urma deplasării în Marea Albă şi Republica Karelia.

Conferinţa a fost deschisă şi moderată de dl conf. univ. dr. Andrei Dumbrăveanu. Alături de domnia sa au fost istoricul Ion Negrei şi subsemnatul.

În timpul rezervat, am expus succint traseul stabilit, obiectivele studiate, rezultatele obţinute. Am răspuns la întrebările zariştilor, prezenţi la Conferinţă, pentru care le mulţumim frumos încă o dată.

La încheierea Conferinţei, organizatorii au difuzat un Comunicat de presă, pe care îl publicăm mai jos.

Comunicat de presă

Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Facultăţii de Istorie și Filozofie, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării (USM), Asociația Istoricilor din Republica Moldova au organizat, în perioada 19 iulie – 2 august 2015, Expediția Memoriei cu genericul „Pe urmele martirilor moldoveni/ români în Arhipelagul Solovețki”.

Expediția respectivă, la care au participat 13 persoane, este parte componentă a Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”. La realizarea proiectului au participat cercetători științifici, profesori universitari, masteranzi, studenți din aria științelor sociale din Republica Moldova, descendenți ai persoanelor deportate în Gulag, precum și preoți de la Biserica „Întâmpinarea Domnului” de pe lângă Universitatea de Stat din Moldova. Pe traseu, în acțiunile de documentare și la manifestările de comemorare a victimelor represiunilor politice, au fost antrenate și alte persoane, oameni de știință din partea locului, muzeografi, slujitori ai cultului, descendenți ai victimelor gulagului, de regulă, oameni de vârstă înaintată, care ne-au furnizat informații suplimentare despre soarta basarabenilor și transnistrenilor deportați în locurile respective.

Acțiunile de documentare s-au desfășurat în spațiul Arhipelagului Solovețki și pe teritoriul Republicii Karelia din cadrul Federației Ruse. Mănăstirea Solovețki și rețeaua de schituri de pe Arhipelagul Solovețki, în anii 20-30 ai secolului trecut, au servit drept loc de deportare a „elementelor contrarevoluționare și antisovietice” din Rusia bolșevică. Aici a fost elaborată și aplicată în practică metodologia de exterminare morală și fizică a elementelor ostile puterii sovietice. În perioada postbelică, această experiență generalizată a fost aplicată la scara întregii Uniuni Sovietice. Menționăm că insulele/mănăstirea Solovețki încă în perioada țaristă a fost loc de deportare a oponenților politici. La schitul Golgota de pe insula Anzer, între anii 1914-1917,  a fost surghiunit ieromonahul Inochentie.

La Cimitirul Memorial din Sandarmoh, situat la cca 15 km de orașul Medvejegorsk (Republica Karelia), membrii expediției au ridicat o cruce în memoria moldovenilor/românilor victime ale represiunilor politice din Rusia sovietică din anii 1937-1938. Conform unor date preliminare, aici au fost executați peste 30 de conaționali de-ai noștri. În total, în pădurea de la marginea localității, pe locul unei cariere de nisip, au fost împușcați, prin hotărâri ilegale ale troicii bolșevice cca 10 000 de oameni, reprezentanți a circa 60 de naționalități.

Materialele documentare acumulate în expediție și imaginile video luate la fața locului vor sta la baza turnării unui film documentar și scrierea unor lucrări istorice.

Membrii Expediției exprimă mulțumiri sponsorilor care au sprijinit acțiunea dată.

Chişinău, 6 august 2015

Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu

8 august 2015

anatol_petrencu@yahoo.com

 

 

 

 

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva