„Factorul feminin în istorie”: conferinţă ştiinţifică internaţională

 

Pe data de 1 iunie 2012, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Sala Azurie), şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică internaţională cu titlul de mai sus. Concomitent a fost lansat volumul de studii, având acelaşi generic[1].

Conferinţa a fost deschisă de academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM). În cuvântul de deschidere, dl Gh. Duca a evidenţiat rolul femeilor în societate şi locul lor la posturile de conducere în diverse structuri ale Republicii Moldova (RM), în educaţie şi ştiinţă, în sfera politică.

Conf. univ. dr. Igor Şarov, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM a moderat în continuate partea oficială a 

Conferinţei. El l-a invitat la microfon pe ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi întregii Moldove, doctor în teologie, doctor în economie. ÎPS Mitropolitul Vladimir a salutat prezenţa, spunând, între altele, că Biserica Ortodoxă din RM este instituţia cea mai democratică, atunci când este vorba de egalitatea şanselor: din cele 52 de mănăstiri şi schituri din RM 26 sunt de maici şi 24 – de călugări, iar componenţa enoriaşilor ce vin la slujbele religioase este de 70 % femei. În încheiere, ÎPS Mitropolitul Vladimir a îndemnat publicul să citească articolul, înserat în culegerea de studii lansată[2].

Cu un cuvânt de salut în faţa celor prezenţi s-a adresat dna Liliana Palihovici, vicepreşedinte al Parlamentului RM, istoric. Domnia sa a vorbit despre egalitatea şanselor, garantate de Statul RM, despre rolul femeilor în luarea deciziilor politice etc. Aceleaşi subiecte, legate de rolul femeilor în societate, de contribuţia statului în oferirea şanselor egale etc. a vorbit dna Valentina Buliga, Ministrul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei.

La tribună a fost invitat ES dl academician Serghii Pyrozhkov, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în RM. Domnia sa a salutat participanţii la Conferinţă şi a spus despre o propunere făcută AŞM cu privire la instituirea unui Centru de studii demografice de care RM duce lipsă şi de care este nevoie stringentă. În intervenţia sa, dl acad. Gh. Duca  a spus că iniţiativa dlui Ambasador a fost examinată şi va fi  rezolvată pozitiv. Mai mult: pentru contribuţie deosebită în studierea proceselor demografice din lume, dar şi din fostele republici sovietice, inclusiv RM, prin decizia organelor competente ale AŞM dlui Ambasador Serghii Pyrozhkov i s-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al AŞM.

Un cuvânt de salut a prezentat dna Pakize Banu Cancan Kartal, soţia Ambasadorului Turciei în RM (a vorbit despre locul femeii turcoaice în diverse epoci, ajungând până la zilele noastre, când femeile turcoaice pot fi întâlnite chiar şi în Forţele Militare ale Turciei), după care a urmat dl Marcin Nosal, prim consilier, şef de secţie, responsabil de probleme politice al Ambasadei Poloniei în RM.

Auditoriului i-a fost prezentat (a fost citit) Cuvântul de salut al Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Bulgariei în RM, ES dlui Georgi Panayotov. A urmat dna Natalia L. Pushkareva, şefa Centrului Etno-Gender al Institutului de Etnologie şi Antropologie al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă, după care a vorbit prof. univ. dr. Constantin Rezachevici (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti), dl Ion Jarcuţchi,directorul Centrului de Studii Istorice din cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.

Subsemnatul, am salutat şi am felicitat onorata asistenţă pentru prezenţa şi participarea la această Conferinţă internaţională; am vorbit despre direcţiile de cercetare ale Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” (INIS „ProMemoria”), inclusiv – recuperarea memoriei colective referitoare la cele mai dramatice momente ale istoriei noastre – anii celui de-al Doilea Război Mondial (şi rolul femeilor în acest timp), anii foametei (1946-1947), provocate de regimul comunist de ocupaţie, rolul şi locul femeilor în „valurile” de deportări, realizate de bolşevici etc. Un subiect ce îşi caută cercetătorul este modul de viaţă în socialismul sovietic (femeile în colhozuri, sovhozuri, întreprinderi industriale etc.). Am felicitat colegele noastre – dna Lilia Zabolotnaia şi dna Alina Felea – pentru această frumoasă realizare: publicarea volumului de studii şi documente şi organizarea exemplară a Conferinţei.

Cuvântul i s-a oferit dlui dr. Ion Varta, vice-director al Serviciului de Stat de Arhivă al RM, care a vorbit despre bogăţia de fonduri arhivistice, în care poate fi restabilită viaţa familiilor, a rolului femeilor etc. La rândul ei, dna Veronica Arpinti, manager naţional BAS Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare, a felicitat-o pe dna L. Zabolotnaia cu ocazia desfăşurării Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Factorul feminin în istorie”.

În cadrul sesiunii de comunicări, prima a vorbit dna prof. univ., dr. hab. Natalia L. Pushkareva, şefa Centrului Etno-Gender al Institutului de Etnologie şi Antropologie al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă, care a prezentat comunicarea „Istoria feminină şi de gender: totaluri şi perspective de dezvoltare”. Ea s-a referit la istoria cercetărilor privind rolul şi locul femeilor în societate, în familie, privind studiul mişcărilor feministe din lume şi etapele afirmării femeilor în lupta lor pentru realizarea drepturilor obţinute.

ES, acad. S. Pyrozhkov a prezentat comunicarea „Potenţialul demografic al societăţii contemporane”. Studiul situaţiei demografice a fost redat în grafice şi în sinteze, demne de atenţia noastră. Mă voi referi la câteva teze, expuse de dl academician şi Ambasador. Studiul demonstrează:

  • creşterea numărului oamenilor de vârsta pensionară în statele Europei, inclusiv – în Ucraina şi RM; această tendinţă se va menţine în viitorul previzibil;
  • Copiii, care se nasc bolnavi, nu reuşesc să se vindece pe parcursul vieţii lor, şi, la reproducere, nasc copii bolnavi („bolnavii nasc urmaşi bolnavi”). Societatea este atrasă într-o „gaură a lipsei de sănătate”. Pentru depăşirea acestei situaţii este nevoie de mai multe generaţii; dacă nu se va opri, acest proces negativ poate deveni ireversibil;
  • Bărbaţii trăiesc cu 12-13 ani mai puţin decât femeile; femeile trăiesc mai mult, dar sunt mai bolnave; bărbaţii – mai puţin, dar cu un potenţial de sănătate mai mare;
  • Asupra sănătăţii oamenilor influenţează şi factorii sociali: bărbaţii lucrează la locuri de muncă cu risc mai mare pentru viaţă, cu risc de traumatizare; ei sunt bolnavi de tuberculoză de 2-3 ori mai mult decât femeile;
  • Cu referire la datele Organizaţiilor internaţionale de ocrotire a sănătăţii: sănătatea oamenilor este determinată de modul lor de viaţă (50-55 %), de sistemul de ocrotire a sănătăţii (8-10 %), de starea mediului înconjurător (20-25 %) şi de moştenirea genetică (15-20 %). Studiile demonstrează că omul contemporan este preocupat mai mult de cariera sa, de căpătuire, şi mai puţin (sau deloc) de sănătatea sa.

Următorul vorbitor a fost doamna Pakize Banu Cancan Kartal (Turcia) care a prezentat comunicarea „Succint despre mişcarea femeilor din Turcia”. Textul a fost tradus în limba română şi difuzat celor din sală. Este vorba de o analiză a statutului femeilor turcoaice pe parcursul anilor; a situaţiei lor după înfăptuirea Revoluţiei kemaliste şi proclamarea Turciei republică până în prezent. Voi cita din textul comunicării: „Finalmente, în 2004, Codul Penal a fort reformat prin abolirea articolelor discriminatorii împotriva femeilor precum şi ale celor care prevedeau pedepse aspre pentru „crime ce ţin de onoare”. Această ultimă tragedie era răspândită în regiunile unde au supravieţuit „structurile de trib” şi omorul unei femei pentru a proteja onoarea familiei nu era pedepsit conform Codului vechi. Acum, însă, este considerată o crimă ordinară şi este pedepsită în cel mai dur mod: cu închisoarea pe viaţă”

Comunicarea dlui prof. univ. dr. Constantin Rezachevici a fost ascultată cu un interes sporit. Titlul comunicării: „Strategii matrimoniale boiereşti în Ţările Române”. Câteva spicuiri din cele relatate de dl profesor: în epoca respectivă căsătoriile se realizau din interes, dar nu întotdeauna era aşa; este adus exemplul lui Petru Cercel, căsătorit din dragoste cu o turcoaică cultă; din dragoste faţă de femeia iubită acesta a renunţat la domnie. A doua căsătorie a lui Petru Şchiopu a fost, de asemenea, din dragoste (cu cea de-a doua soţie, Irina Botezata, s-a stabilit în Italia); domnitorul Vasile Lupu era căsătorit (a doua oară) cu o georgiană (în acele timpuri femeile din Georgia erau considerate model de frumuseţe).

Doamna conf. univ. dr. Halina Dzerbina, directorul Centrului Drept constituţional şi internaţional din cadrul academiei de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Belarus, a vorbit despre „Situaţia juridică a femeii: istorie şi contemporanitate” (a evidenţiat mai multe etape de emancipare a femeilor, făcând referire la istoria mondială, dar şi la exemple din istoria regională – Polonia – Belorus).

Ultimul vorbitor a fost dl conf. univ. dr. Victor Ţvircun , Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău. Titlul comunicării: „Rolul femeii în familia Cantemir”. Domnia sa a spus lucruri interesante, inedite: despre Casandra, soţia lui Dimitrie Cantemir care a avut şase copii; despre fiica lor mai mare Maria, care a avut grijă de fraţii ei; Maria, spune dl V. Ţvircun, cunoştea bine cinci limbi, în care putea scrie, a fost o pictoriţă talentată.

În încheierea lucrărilor Conferinţei ştiinţifice internaţionale poetul Boris Marian a recitit o traducere a poeziei lui Adrian Păunescu, închinată femeii.

În încheiere: consider că Conferinţa ştiinţifică internaţională „Factorul feminin în istorie” s-a încununat cu un succes deplin, a fost un adevărat TRIUMF al colegilor noastre Lilia Zabolotnaia şi Alina Felea, prilej cu care, încă o dată, spunem: sincere felicitări!

 

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

 

1-2 iulie 2012.

În imagini (de sus în jos): Prezidiul Conferinţei; vorbeşte dl acad. Gheorghe Duca. De la tribuna centrală vorbesc: conf. univ. dr. Lilia Zaboltnaia; prof. univ., dr. hab. Natalia L. Pushkareva; ES dl academician Serghii Pyrozhkov, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în RM;  dna Pakize Banu Cancan Kartal (Turcia, alături de interpret); prof. univ. dr. Constantin Rezachevici (Bucureşti); conf. univ. dr. Halina Dzerbina (MInsk); conf. uni. dr. Victor Ţvircun.

 

 


[1] Factorul feminin în istorie. Culegere de studii şi documente, Chişinău, CEP USM, 466 p.

[2] ÎPS Vladimir. Familia ortodoxă – idealuri şi crize în societatea contemporană // Factorul feminin în istorie, p. 11-13.

Lasă un răspuns

Arhiva