INIS „ProMemoria”: celebrarea împlinirii a 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România

Stimaţi prieteni,

Pe data de 24 martie 2013, în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova (USM), a organizat o Conferinţă ştiinţifico-practică, consacrată împlinirii a 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România.

Dl Vitalie RĂILEANU, directorul Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, a deschis Conferinţa, rostind un mesaj de salut.

Dl conf. univ. dr. Igor ŞAROV, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM s-a adresat celor prezenţi în sală cu un scurt discurs, în care a arătat însemnătatea istorică a Unirii Basarabiei cu România şi a urat succes Conferinţei.

Primul care a expus comunicarea a fost dl Nicolae DABIJA, Membru de Onoare al Academiei Române, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, redactor-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta”, preşedinte al Forului Democrat al Românilor din Moldova (FDRM). Dl Nicolae Dabija a vorbit despre importanţa păstrării valorilor culturale româneşti în spaţiul Pruto-nistrean, despre rolul credinţei în efortul de rezistenţă al oamenilor supuşi represiunilor comuniste.

Prof. univ., dr. hab. Anton MORARU a prezentat un referat mai amplu, în care a demonstrat convingător rolul marilor personalităţi basarabene în opera de Unire a Basarabiei cu România, a formulat mai multe propuneri în privinţa explorării documentelor Unirii, rămase până în prezent nevalorificate (netraduse din limba rusă şi nepublicate), studierii biografiilor deputaţilor Sfatului Ţării, întemeierii Muzeului Unirii etc. (textul comunicării dlui profesor Anton Moraru se publică în săptămânalul „Literatura şi Arta” de joi, 28 martie 2013).

Subsemnatul, am evidenţiat rolul progresist al Unirii Basarabiei cu Patria-mamă România pentru populaţia băştinaşă (este vorba despre viaţa spirituală a basarabenilor, reuniţi în cadrul Naţiunii din care făceau / fac parte; despre rolul reformei agrare din 1923, despre rolul şcolii primare, dar şi a liceelor din acel timp etc.). M-am referit, de asemenea, la anii de restrişte, prin care au trecut basarabenii (raptul teritorial sovietic din 1940, hăcuirea teritorială a pământurilor româneşti, deportările în masă din 1941, 1949, 1951, foametea provocată, represiuni sistematice până în 1953, dar şi după acest an). În încheiere am insistat puţin asupra actualităţii problematicii Unirii (nu doar ştiinţifice, ci şi politice).

După prezentarea comunicărilor am trecut la dezbateri. Primul s-a înscris la cuvânt prof. univ. dr. Gheorghe CERNEA, care a vorbit despre importanţa Unirii din 1918, despre necesitatea studierii de către istorici a paginilor puţin (sau chiar deloc) studiate.

În discuţii, cu diverse subiecte, legate de problematica Unirii, au vorbit dl inginer Pantelimon VÂRTOSU, Vasile CIUBUC, dl dr. George FLOREA şi alţii.

La Conferinţă au luat parte profesorii de istorie din diverse localităţi ale Republicii Moldova, veniţi la Cursuri de pregătire a cadrelor, precum şi profesori universitari, profesori de istorie din instituţii preuniversitare, masteranzi, studenţi, liceeni.

O surpriză plăcută pentru cei prezenţi a fost făcută de elevii Liceului Teoretic „Natalia Dadiani” din Chişinău, care au prezentat un recital de poezii patriotice.

În partea finală a Conferinţei conf. univ. dr. Virgiliu BÂRLĂDEANU, director executiv al INIS „ProMemoria” a prezentat nr. 3 /2012 al revistei „ProMemoria”.

Discursurile şi dezbaterile din cadrul Conferinţei au fost ascultate cu mare interes.

Mulţumim pentru participare tuturor celor prezenţi la eveniment.

În imagini: secvenţe din timpul Conferinţei.

 Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”

26 martie 2013

Lasă un răspuns

Arhiva