STATUL REPUBLICA MOLDOVA DEZINTERESAT ÎN STUDIEREA CRIMELOR COMUNISMULUI

Marţi, 20 noiembrie 2012, în incinta Muzeului „Memoria Neamului” (mun. Chişinău, bd C. Negruzzi, nr. 4) a avut loc şedinţa de constituirea a Seminarului ştiinţific al Institutului de Istoria Socială „ProMemoria”. Seminarul ştiinţific a fost deschis, cu un cuvânt de salut, de dl Anatol Corj, directorul Muzeului „Memoria Neamului”, preşedintele Asociaţiei foştilor deţinuţi politici şi a veteranilor Armatei Române din Republica Moldova.

Subsemnatul, am vorbit despre necesitatea înfiinţării Seminarului ştiinţific.

Am remarcat, că INIS „ProMemoria” – Institut de cercetare din cadrul Universităţii de Stat din Moldova – a făcut mai multe demersuri, inclusiv faţă de conducerea Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, privind necesitatea acumulării mărturiilor supravieţuitorilor celui de-al Doilea Război Mondial, foametei şi deportărilor, adunarea documentelor scrise existente, a fotografiilor etc., altfel spus – a tot ce poate fi recuperat şi pus în valoare ştiinţifică.

Am citat unul din demersurile făcute, pe care îl includ mai jos, în Anexă:

„Pentru a întregi istoria acelor timpuri este deosebit de importantă acumularea mărturiilor supravieţuitorilor războiului, foametei şi deportărilor, adunarea documentelor scrise existente, a fotografiilor etc., altfel spus – a tot ce poate fi recuperat şi pus în valoare ştiinţifică.

În acest sens ne propunem să realizăm studii de teren, ceea ce înseamnă deplasarea în localităţile Republicii Moldova, discutarea şi intervievarea martorilor, discuţii cu istoricii din localităţi, cu alţi oameni competenţi. (Structura cercetării se anexează).

Informaţiile adunate în cadrul studiilor vor fi valorificate, redactate în forma unor monografii ale raioanelor Republicii Moldova.

Primul raion în care deja a demarat cercetarea în cauză este Şoldăneşti, unde, în anul 2011 şi-a desfăşurat lucrările cea de-a Doua conferinţă raională cu tema „Deportările – o pagină tristă a istoriei”, organizată şi moderată de doamna Maria Nasu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. După care vor urma raioanele Drochia şi Teleneşti, în care deja au fost realizate investigaţii parţiale”.

Mai mult decât atât: în toamna acestui an, pentru participarea la concursul anunţat de Academia de Ştiinţe, conducerea Universităţii de Stat din Moldova, a semnat un Program de Stat, elaborat de INIS „ProMemoria”, cu titlul: „Cercetarea istorică a memoriei colective privind perioada de instaurare şi constituire a regimului totalitar comunist în Moldova Sovietică în anii 1940-1941, 1944-1953”. Programul a fost discutat şi aprobat de Comisia de experţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, decizia fiind afişată pe site-ul Academiei. Scurtă, însă, ne-a fost bucuria. Din spusele responsabilei, pe adresa Academiei au sosit două recenzii ANONIME, NEGATIVE, dar şi (culmea!) SECRETE. Asta a fost de ajuns pentru ca conducerea Academiei (preşedinte dl acad. Gheorghe Duca, care la întâlnirile cu subsemnatul mereu zice că face parte din familia unor deportaţi) să respingă Programul de Stat, unicul înaintat la concurs, program în care au fost implicate încă două universităţi, cea de la Cahul şi cea de la Bălţi.

Iată ce se întâmplă: noi, membrii INIS „ProMemoria”, am elaborat un proiect de cercetare deschis (nu secret), respectând toate rigorile concursului. La un anumit moment apar doi nemernici (altfel nu pot să-i numesc), care îşi ascund numele cu pseudonime sau nu-şi scriu numele, prezintă „recenzii” care sunt SECRETE!

Domnule academician Gheorghe Duca, de ce oare aşa nedreptate? De ce ceea ce am prezentat noi este operă publică, discutată, dezbătută (nu cumva oare şi însuşită de unele persoane interesate?), iar numitele „recenzii” sunt anonime, sunt „texte” (am luat între ghilimele numitele „recenzii” asta pentru că ele amintesc de cunoscutele donosuri, adică pâre anonime, caracteristice timpurilor staliniste de tristă pomină) ce nu pot fi nu numai publicate, dar nici cel puţin citite în colectivul INIS „ProMemoria”? De ce oare?

Concluzia, pe care am tras-o, poate prea târziu: conducerea RM, oricare ar fi culoarea politică, este interesată să NU STUDIEZE CRIMELE COMUNISMULUI.

Amintesc: preşedintele RM, dl Nicolae Timofti este membru al unei familii deportate în Siberia (despre asta a scris şi a spus public dl Boris Vasiliev, autorul cărţii „Stalin mi-a furat copilăria”). Dl Vlad Filat, primul ministru al R. Moldova a participat personal, în iulie 2012, la deschiderea Muzeului deportaţilor din RM şi a promis susţinere deplină celor care au avut de pătimit pe nedrept de pe urma politicilor represive comuniste. Preşedintele de onoare al PDM, partid de guvernământ, dl Dumitru Diacov este şi el născut în Siberia, în familia unor deportaţi din Basarabia. Repet: dl Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru neschimbat, din oficiu, al Guvernului, afirma mereu că membrii familiei lui au fost deportaţi în Siberia. Pot aduce şi alte exemple, dar, cred, e suficient pentru a demonstra că guvernarea actuală democratică NU ESTE INTERESATĂ nici politic, nici ştiinţific, nici OMENEŞTE sau CREŞTINEŞTE, în promovarea unor proiecte de recuperare a memorie colective – parte componentă a istoriei noastre adevărate. Istoria represiunilor comuniste şi a Rezistenţei anticomuniste, în diversele şi variatele ei forme – asta este ISTORIA NOASTRĂ ADEVĂRATĂ!

Astfel, în RM s-a creat un „triunghi”:

1) Guvernarea democratică, reprezentanţii de vârf ai căreia au fost supuşi, la timpul respectiv, represiunilor politice, inclusiv – deportărilor, dar care categoric nu doreşte examinarea şi tratarea ştiinţifică a problemelor deportărilor sau supravieţuitorilor Foametei provocate de regimul comunist de ocupaţie;

2) Cercetători ştiinţifici calificaţi (nu mă refer doar la cei din cadrul INIS „ProMemoria”, nu!). În Proiect au fost incluşi specialişti în domeniu, cu studii deja publicate, de exemplu, dl Valeriu Pasat; specialişti de la cele două Universităţi menţionate (de la Bălţi şi Cahul);

3) Supravieţuitori ai deportărilor comuniste, ai Foametei provocate în RSSM de conducerea de atunci a republicii; mai există încă veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial din Armata roşie şi din Armata Română, descendenţi direcţi ai acestora, care au ce spune, dar n-au cui, pentru că dezinteresul oficial este vizibil cu ochiul liber. Şi când stai şi te gândeşti că aceşti oameni, ajunşi la vârste onorabile, pleacă, unul după altul, în lumea celor drepţi.

În aşa condiţii, conducerea INIS „ProMemoria” a luat decizia de a convoca LUNAR Seminarul ştiinţific, consacrat studierii diverselor cazuri ce se încadrează în problematică menţionată mai sus.

Am conchis că este bine să publicăm lunar un BULETIN INFORMATIV al INIS „ProMemoria” în colaborare cu conducerea Asociaţiei foştilor deţinuţi politici şi a veteranilor Armatei Române din Republica Moldova, Muzeului „Memoria Neamului”, altor organizaţii de veterani şi deportaţi din RM sau din afara frontierelor ei (Ucraina, Rusia etc.)

Bineînţeles, pornim de la zero: surse financiare pentru editarea Buletinului deocamdată nu avem. Dar noi nu disperăm. Sunt convins că oamenii simpli ne vor înţelege şi ne vor ajuta.      Acestea sunt cele două mari decizii, luate în şedinţa de inaugurare a Seminarului ştiinţific din 20 noiembrie 2012.

În partea a doua a Seminarului ştiinţific a fost ascultată comunicarea domnului Dumitru Zavastin din Vadul lui Vodă care, de mai mult timp, este preocupat de soarta încă neelucidată deplin a rudelor dumnealui, deportate în Siberia. Domnia sa a prezentat documente din Arhiva KGB, fotografii şi mărturisiri proprii. Aceste materiale vor fi publicate în primul număr al Buletinului informativ, de care deja am scris mai sus.

La şedinţa de organizare a Seminarului ştiinţific a fost prezentă şi distinsa doamnă Margareta Cemârtan-Spânu, autoarea cunoscutei cărţi „Lupii”[1], tradusă recent şi în limba rusă[2], lansată vineri, 23 noiembrie 2012 la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Următoarea şedinţă a Seminarului ştiinţific va avea loc pe data de 11 decembrie 2012. Sunt invitate persoanele interesate.

În imagini:

Domnul Anatol Corj o felicită pe doamna Margareta Cemârtan-Spânu cu ocazia zilei de naştere;

Prezidiul Seminarului ştiinţific al INIS “ProMemoria”;

Domnul Dumitru Zavastin în cadrul Seminarului ştiinţific.

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”

24 noiembrie 2012.

 

ANEXĂ

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALĂ (INIS) „PROMEMORIA”

În atenţia domnului academician Gheorghe Duca,

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

D E M E R S

Mult stimate domnule academician Gheorghe Duca,

INIS „PROMEMORIA” şi-a propus drept scop să studieze fenomenele dramatice ale poporului nostru. Este vorba de anii celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), în cadrul căruia spaţiul Pruto-nistrean, răpit de URSS de la România, a fost supus sovietizării (1940-1941) cu terorizarea şi deportarea în masă a populaţiei băştinaşe (la 6 iunie 1941). România s-a implicat în războiul din Est (1941-1944), după care Basarabia a fost recucerită de sovietici şi supusă re-comunizării (1944-1991), inclusiv prin înfometare, provocată de autorităţile comuniste (1946-1947) şi deportări (1949, 1951) cu scopul colectivizării agriculturii şi lichidării oricărei rezistenţe, opuse ocupantului.

De-abia în februarie 1956, liderul PCUS Nichita Hruşciov a recunoscut public gravele crime comise de regimul comunist împotriva popoarelor URSS.

Pentru a întregi istoria acelor timpuri este deosebit de importantă acumularea mărturiilor supravieţuitorilor războiului, foametei şi deportărilor, adunarea documentelor scrise existente, a fotografiilor etc., altfel spus – a tot ce poate fi recuperat şi pus în valoare ştiinţifică.

În acest sens ne propunem să realizăm studii de teren, ceea ce înseamnă deplasarea în localităţile Republicii Moldova, discutarea şi intervievarea martorilor, discuţii cu istoricii din localităţi, cu alţi oameni competenţi. (Structura cercetării se anexează[3]).

Informaţiile adunate în cadrul studiilor vor fi valorificate, redactate în forma unor monografii ale raioanelor Republicii Moldova.

Primul raion în care deja a demarat cercetarea în cauză este Şoldăneşti, unde, în anul 2011 şi-a desfăşurat lucrările cea de-a Doua conferinţă raională cu tema „Deportările – o pagină tristă a istoriei”, organizată şi moderată de doamna Maria Nasu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova[4]. După care vor urma raioanele Drochia şi Teleneşti, în care deja au fost realizate investigaţii parţiale.

Pentru a realiza proiectul prezentat atenţiei Dvs. solicităm Academiei de Ştiinţe a Moldovei o susţinere financiară, care ar acoperi cheltuielile de transport Chişinău – centrul raional, centrul raional – localităţile respective, plata hotelului (2-3 persoane), plata muncii şoferului, diurna.

Conducătorul proiectului – prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu.

Termenul realizării proiectului – 2012 – 2013.

Finalitatea proiectului – monografiile celor trei raioane, pregătite pentru tipar (editarea volumelor nu este inclusă în acest proiect; pentru tipărire vom apela la alte surse de finanţare).

Anexăm, de asemenea, Planul-calendar de realizare a proiectului, precum şi divizul de cheltuieli.

 

Vă mulţumim anticipat pentru susţinere.

 

Cu deosebit respect, prof. univ., dr. hab.              Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”

 

4 iunie 2012


[1] Margareta Cemârtan-Spânu. Lupii (Amintiri din copilărie), Chişinău, S.n., 2006, 283 p.

[2] Idem. Zveri (Sibiriada) [Animalele sălbatice. Siberiada], Chişinău, Reclama, 2012, 320 p.

[3] Aici nu am anexat.

[4] Despre dezvelirea monumentului, ridicat „În memoria celor ce au fost deportaţi în Siberia din gara feroviară Şoldăneşti de regimul totalitar stalinist, care prin suferinţa şi jertfa lor au salvat credinţa, adevărul, libertate şi demnitatea noastră naţională” şi despre lansarea la Şoldăneşti a cărţii „Şoldăneşti. Calvarul deportărilor”, Chişinău, Editura „Prut-Internaţional”, 2012, 136 p. voi scrie în cel mai apropiat timp.

Lasă un răspuns

Arhiva