Aspiraţii comune – destine paralele: masă rotundă

 

Rubrica: Polonyka

Pe data de 29 mai 2019, în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (BNRM), a fost inaugurată expoziţia „Războiul rece. Scurtă istorie a lumii divizate”. Expoziţia a fost lansată de Ambasada Poloniei în Chişinău şi Institutul Polonez din Bucureşti. ES ambasadorul Poloniei în Chişinău Bartłomiej Zdaniuk, doctor habilitat în ştiinţe politice, a deschis Expoziţia, adresând cuvinte de salut celor prezenţi în sala BNRM. Apoi au vorbit dnii Paweł Sasanka şi Sławomir Stẹpień – autorii Expoziţiei, colaboratori ai Institutului Memoriei din Varşovia.

Pe mai multe panouri sunt afişate cópii ale unor fotografii ce au devenit simboluri ale Războiului rece, dar şi imagini necunoscute publicului larg, interesat de acel fenomen tragic al istoriei Omenirii. Deşi numit „rece”, acea confruntare dintre Est şi Vest a înglobat şi diverse războaie fierbinţi, cum ar, de pildă, cel din Coreea (1950-1953), tragedia Vietnamului, intervenţia sovietică în Afganistan şi multe altele. Imaginile demonstrează momentele-cheie care au fost specifice perioadei numite „Război rece”, precum şi fotografiile liderilor politici ai diverselor state, lideri, implicaţi direct în agravarea sau, dimpotrivă – ameliorarea relaţiilor internaţionale. Mai multe imagini demonstrează mişcările de protest împotriva regimurilor comuniste totalitare, proteste care au avut loc în perioada Războiului rece: revoluţia anticomunistă din Ungaria (1956), din Cehoslovacia (1968), precum şi mişcările de protest ale polonezilor, susţinute de intelectualii polonezi şi de Biserica Catolică. Nu întâmplător cardinalul Karol Józef Wojtyła a devenit primul Papă ne-italian. Rolul Papei Ioan Paul al II-lea a fost unul determinat în debarcarea comunismului polonez. Nu întâmplător mai multe fotografii şi informaţii au fost afişate pe unul din panouri, iar în holul Bibliotecii, la etaj, a fost deschisă o altă expoziţie, consacrată Bisericii Catolice şi Papei Ioan Paul al II-lea.

După prezentarea Expoziţiei a urmat o Masă rotundă cu genericul „30 de ani de la prăbuşirea comunismului. Aspiraţii comune – destine paralele”. ES dl Ambasador al Poloniei la Chişinău Bartłomiej Zdaniuk a fost moderatorul Mesei rotunde.

Subsemnatul am vorbit despre însemnătatea Expoziţiei, lansate de Institutul Memoriei Naţionale (în colaborare cu Institutul Polonez din Bucureşti şi Ambasada Poloniei la Chişinău), despre cauzele ce au dus la căderea regimurilor comuniste în Europa de est şi despre cauzele ce au dus popoarele acestui spaţiu geografic la destinaţii diferite, deşi, în 1991, am fost cu toţii la aceiaşi linie de start.

Discuţia a fost continuată de conf. univ. dr. Igor Caşu (USM). Conf. univ. dr. Octavian Ţâcu, deputat în Parlamentul RM, a prezentat o radiografiere a societăţii din RM şi a explicat de unde se trag nostalgiile pentru URSS şi perioada sovietică pentru o bună parte a populaţiei republicii.

Preotul romano-catolic Petre Ciobanu (Dieceza Romano-catolică din Chişinău) a expus succint istoria luptei Bisericii Catolice cu ideologia şi practica comunismului şi despre contribuţia Vaticanului la destrămarea comunismului ateu şi agresiv. La Masa rotundă au fost prezenţi şi oaspeţii din Varşovia – Paweł Sasanka şi Sławomir Stẹpień – care au expus diverse probleme ale Poloniei post-comuniste.

Atât Expoziţia, cât şi Masa rotundă au fost privite şi ascultate de specialişti, de persoane interesate de problematica Războiului rece şi a căderii regimurilor comuniste.

Mulţumim şi pe această cale prietenilor polonezi pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice, pentru aducerea-aminte a ceea ce a fost în trecutul nu prea îndepărtat, dar care trebuie amintit şi valorificat corect pentru binele societăţilor noastre post-totalitare.

anatol_petrencu@yahoo.com

29 mai – 7 iunie 2019

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva