,,Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitropolit al Ardealului”: sesiune de comunicări

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 7 iunie 2019, în incinta Bibliotecii publice raionale „ÎPS Antonie Plămădeală”, şi desfăşurat lucrările Sesiune de comunicări ştiinţifice cu Genericul „Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitropolit al Ardealului”, organizat de Direcţia Cultură şi Turism a raionului Hâncești, Biblioteca publică raională „ÎPS Antonie Plămădeală”, Centrul de Excelenţă Institutul de Istorie Socială (INIS) „ProMemoria” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (USM) şi Filiala Chişinău a Academiei Oamenilor de Știință din România (AOŞR).

 Manifestarea a fost deschisă de doamna Tatiana Darii, directoarea Bibliotecii „ÎPS Antonie Plămădeală”, care a salutat prezenţă cu următoarele cuvinte: „Dragi prieteni ai bibliotecii noastre! Avem o deosebită plăcere să ne întâlnim încă odată, pentru unii este prima întâlnire, în locașul, care poartă cu sfințenie numele marelui nostru înaintaș Antonie Plămădeală. De fiecare dată ne adunăm aici pentru ai consfinți numele în eternitate. Mitropolitul Antonie Plămădeală rămâne a fi un nume de cinste înscris în aria de slujire a Bisericii, Culturii și întregii spiritualități românești. Despre omul, scriitorul, istoricul și mitropolitul Antonie Plămădeală vom vorbi astăzi și o vom face asta cu invitații noştri”.

Prima comunicare, întitulată „Un fiu al Basarabiei în slujba Bisericii din Ardeal: Mitropolitul Antonie Plămădeală” a fost prezentată de părintele Mihail Bulmaga, masterand, USM, care a vorbit despre rolul Mitropolitului Antonie Plămădeală în organizarea şi conducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR). A urmat dl Vasile Malaneţchi, scriitor şi jurnalist, directorul general al Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chişinău, care a expus o comunicare despre „Elementele autobiografice în publicistica lui Antonie Plămădeală”. După interesanta expunere, domnul Vasile Malaneţchi a îndemnat asistenţa la studierea publicisticii lui Antonie Plămădeală, în care există multe informaţii autobiografice.

Înainte de a-i oferi cuvântul următorului cercetător, dlui Ion Negrei, Institutul de Istorie, Chișinău, co-moderatoarea Sesiunii de comunicări, dna Tatiana Darii, a spus: „În cartea sa ,,Basarabia”, Antonie Plămădeală scrie că ,,…Pan Halippa nu a fost numai un scriitor, ci a fost un luptător pentru Unirea Basarabiei. Un mare luptător. Eu l-am cunoscut personal și m-am bucurat mult când în ziua hirotonirii mele ca arhiereu, într-un moment de tăcere a strigat în catedrala Patriarhală din București: „Trăiască Basarabia!” După aceia ne-am întâlnit și am stat de vorbă mult despre Basarabia, despre activitatea lui, despre speranțele noastre într-un viitor mai bun. Mai multe ne va spune despre prietenia acestor doi fii ai Basarabiei Ion Negrei, cercetător științific, Institutul de Istorie”. Distinsul nostru coleg, un excelent cunoscător al vieţii şi activităţii lui Pan Halippa, a evocat acele momente de sinceră colaborare şi prietenie, ce i-a legat pe cei doi fii remarcabili ai Basarabiei – Antonia Plămădeală şi Pan Halippa.

Următorul vorbitor a fost conf. univ. dr., preotul Octavian Moşin (USM), care a prezentat două subiecte: „Contribuția teologică a Mitropolitului Antonie Plămădeală” şi „Mitropolitul Antonie în conştiinţa (amintirile) studenţilor basarabeni de la Sibiu”. Părintele Octavian Moşin a făcut studii la Sibiu şi l-a cunoscut personal pe Antonie Plămădeală. Memoriile despre înaltul ierarh, expuse de părintele conferenţiar sunt deosebit de importante în restabilirea rolului jucat de Antonie Plămădeală în susţinerea tinerilor basarabeni, dornici de a studia în România.

De la conferirea numelui lui Antonie Plămădeală, în anul 2005, Biblioteca ,,ÎPS Antonie Plămădeală” s-a aflat mereu în ascensiune. Acest nume a purtat noroc dintotdeauna Bibliotecii. Despre vasta activitate a bibliotecarelor a vorbit directoarea Bibliotecii ,,ÎPS Antonie Plămădeală” dna Tatiana Darii.  Diversele imagini, grafice, tabele, demonstrate pe ecran, au arătat convingător succesele obţinute de colectivul acestei Biblioteci.

După discursul prezentat, dna Tatiana Darii a spus: „Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, spunea că: ,,Rareori s-au adunat într-un singur om, atâtea daruri: şi smerenie, şi har duhovnicesc, şi știință de carte,şi  noblețe a caracterului și nu în ultimul rând, o mistuitoare dragoste de poporul și de Țara care l-au dăruit lumii”. Despre lucrurile excepționale pe care le-a făurit Antonie Plămădeală ne va vorbi Larisa Suleimanov, bibliograf la BPR ,,ÎPS Antonie Plămădeală”, Hâncești”. Dna Larisa Suleimanov a vorbit, între altele, şi despre biobibliografia alcătuită de domnia sa şi care a devenit o raritate… bibliografică[1].

Următorul vorbitor a fost dl Constantin Lazăr, sociolog, preşedintele ,,AO Academia Europeană pentru Cultură și Artă”. Domnia sa a insistat asupra subiectelor „Antonie Plămădeală – omul care a fost” şi „O viaţă ca la carte”. Dl C. Lazăr l-a cunoscut personal pe Mitropolitul Antonie Plămădeală, care a oferit un mare set de cărţi de religie şi istorie, dar care, din păcate, datorită unor factori subiectivi, nu a fost adus în Republica Moldova.

Şedinţa de comunicări a fost continuată de dna Tatiana Darii care a spus: „La una din întrebările anchetatorului, pusă într-o temniță comunistă, care suna așa: ,,Este adevărat că ai redactat un ziar, ,,Ecoul Basarabiei”? ,,Da, domnule”, – răspunde Antonie Plămădeală. ,,Păi de ce nenorocitule? Poporul sovietic care ne-a eliberat de cutare…” ,,Domnule, v-a eliberat pe d-voastră, dar pe mine m-a făcut să mă refugiez din Basarabia românească”. Dorul de Basarabia lui iubită l-a însoțit toată viața pentru că, scria Antonie Plămădeală în prefața cărții numită „Basarabia”: ,,Noi, basarabenii, toți, am plecat în 1944 cu gândul sigur de a ne întoarce. Nici unul dintre noi n-a plecat cu sentimentul că va rămâne definitiv [dincolo de Prut]. Avem și astăzi același sentiment…”

Subsemnatul am prezentat comunicare ,,Mitropolitul Antonie Plămădeală despre Basarabia și basarabeni”. Am expus mai multe idei ale Mitropolitului Antonie Plămădeală, referitoare la istoria Basarabiei şi la personalităţile ei, în special – Alexei Mateevici şi Alexandru Cristea, autorul melodiei, devenite imn al RM. Am atras atenţia publicului la ceea ce considera Antonie Plămădeală, referitor la Unirea Basarabiei cu România: „Iată de ce a fi contra sau pentru Unire, acum şi oricând, când e vorba de Basarabia, e o problemă fără sens. Nici măcar de Unire nu trebuie să se vorbească… Astăzi trebuie să vorbim de reîntregire. Sufleteşte ea e ca şi făcută. Avem aceeaşi limbă, acum oficială, românească, aceeaşi strămoşească grafie latină, acelaşi steag tricolor şi un imn comun [s-a referit la Imnul „Deşteaptă-te, române!”, imnul RM o perioadă de timp, a. p.] şi dincolo şi dincoace de Prut…”

La Sesiunea de comunicări a fost prezent şi a rostit un discurs dl Paul-Mircea Iordache din Botoşani, reactor-şef al revistei „Vatra noastră românească”. Domnia sa a promis să publice în unul din numerele revistei pe care o conduce materialele acestei Sesiuni de comunicări, pentru care îi mulţumim anticipat.

După expunerea comunicărilor, dl Constantin Lazăr a vorbit despre pictorul basarabean Afanasie Oprea şi a prezentat trei tablouri ale acestuia.

Dl Constantin Lazăr, dl Ion Negrei şi subsemnatul am oferit un set de cărţi noi cititorilor Bibliotecii-gazdă.

În încheierea, dna Tatiana Darii a spus: „Am avut ocazia astăzi să ascultăm comunicări și luări de cuvânt care ne-au demonstrat încă o dată că ÎPS Antonie Plămădeală este cu adevărat o personalitate de talie mondială, care prin faptele sale a spus lumii întregi despre mult-pătimita noastră Basarabie. Vreau să închei cu cuvintele lui Nicolae Dabija: ,,…Antonie și-a făcut pe deplin datoria cât s-a aflat pe acest pământ. Acum rămâne să ne-o facem noi: să-i înălțăm o statuie la Chișinău, unde ar urma să avem o stradă, biblioteci, un seminar teologic care să-i poarte numele, să-i edifice o Casă–muzeu la Stolniceni, să-i edităm cărțile, inclusiv cea cu un titlu ,,Basarabia”, să-i păstrăm memoria și să-l iubim și după  dispariția Sa fizică, așa cum ne-a iubit El în secundele vieții Sale, de la naștere până la moarte…”

Participanţii la Sesiunea de comunicări au primit certificate de participare.

Şi pe această cale ţinem să mulţumim gazdelor pentru excelenta organizare a Sesiunii de comunicări. Adresez mulţumirile noastre colaboratoarelor Bibliotecii şi pentru pliantul omagial.

Mulţumesc.

anatol_petrencu@yahoo.com

11 iunie 2019


[1] Larisa Suleimanov (alcătuitor). Zidind iubire, a urcat în icoană: Mitropolitul Antonie Plămădeală (1926-2005). Biobibliografie, Chişinău, S.n., 2016, 146 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva