„Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”. Conferinţă internaţională, Cahul.

Conferinţa ştiinţifică internaţională

„Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”,

Ediţia a VII-a, 6 iunie 2019, Cahul

 Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

 Pe data de 6 iulie 2019, în incinta Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi-a desfăşurat lucrările cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”. După deschiderea oficială a Conferinţei a urmat şedinţa în plen, la care dl Andrei Popa, prof. univ., dr.-hab., rectorul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” a prezentat comunicarea „Universitatea contemporană – repere de abordare şi obiective pentru dezvoltare”. Conf. univ. dr. Aliona Afanas a vorbit despre „Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: repere conceptuale. În cadrul şedinţei în plen a vorbit dl Tudorel Toader, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ex-ministru al Justiţiei.

 Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în cadrul a opt secţiuni, după cum urmează: 1. Ştiinţe politice şi administrative; 2. Ştiinţe juridice; 3. Ştiinţe economice; 4. Ştiinţe exacte şi inginereşti; 5. Ştiinţe pedagogice şi psihologice (80 de comunicări); 6. Ştiinţe istorice şi umaniste; 7. Ştiinţe filologice: limba şi literatura română; 8. Ştiinţe filologice: limbi moderne.

 Secţiunea a şasea – Ştiinţe istorice şi umaniste -, a avut trei subsecţiuni: „A”, moderată de prof. univ., dr.-hab. Valentin Tomuleţ (USM), în care au fost prezentate şi discutate (judecăm după Programul Conferinţei) 13 comunicări, referitoare la perioada medievală şi modernă a Basarabiei şi a Rusiei.

În subsecţiunea „B” au fost prezentate 18 comunicări referitoare la perioada interbelică a României şi la anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Subsemnatul am moderat subsecţiunea „C”, în care au fost incluse 17 comunicări referitoare la istoria postbelică a spaţiului românesc. Una din preocupările istoricilor este cea legată de regimurile comuniste, politicile acestora, rezistenţa anticomunistă. Astfel, drd Maria Zinovii (USM) a prezentat un interesant studiu de caz, legat de deportarea familiei Zemleacov, din iulie 1949 [tema comunicării: „Am avut noroc că soldaţii care ne-au luat erau oameni buni”. Din istorisirile Varvarei Zemleacov (născută Panfil) despre deportarea din 1949”]. Drd Maria Buţcu (USM) a prezentat recentele studii referitoare la „Preoţi basarabeni în obiectivul Securităţii. Studiu de caz: Mina Dobzeu”. Subsemnatul am prezentat tema „deportările staliniste din raioanele de sud ale RSSM în studii şi cercetări recente”, în care am expus succint realizările colegilor noştri care au activat în cadrul Programului de Stat (2014-2018) „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriilor victimelor regimului comunist din RSSM”.Doamna Dorica Miron de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Tecuci, România, a vorbit despre „IoanPetru Culianu, între istorie şi memorie”. Conf. univ. dr. Ion Certan (Universitatea „B. P. Haşdeu” din Cahul) a vorbit pe marginea subiectului „Politica naţionalităţilor în URSS şi RSSM în contextul Restructurării gorbacioviste”.

Un interes deosebit a prezentat comunicarea dlui dr. Gerard Weber (Bronx Community College of the City University of New York) despre impactul emigraţiei românilor în statele din vestul Europei, impact asupra celor ce rămân în România (familiilor divizate, bătrânilor etc.). În încheierea a vorbit dl drd Igor Rotaru (USM) despre problemele de filozofie ale economiei în contextul dezvoltării societăţii.

Participanţii la subsecţie au pus întrebări, au primit răspunsuri şi s-au încadrat în discuţii pe marginea noilor contribuţii la ştiinţa istorică.

Conferinţa ştiinţifică  internațională din iunie 2019 a coincis cu împlinirea a 20 de ani de activitate fructuoasă în vederea pregătirii cadrelor de înaltă calificare pentru societatea din Republica Moldova. Felicitări corpului profesoral al Universităţii, sănătate tuturor, noi realizări pe tărâmul universitar!

În încheiere, felicităm organizatorii Conferinţei ştiinţifice internaţionale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şi aducem şi pe această cale mulţumirile noastre pentru invitaţia de a participa cu comunicări ştiinţifice.

anatol_petrencu@yahoo.com

 14.06.2019

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva