Lansarea volumului 2 „Documentele reeducării”, editate de Mircea Stănescu

Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice

Luni, 27 mai 2019, la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova a avut loc lansarea celui de-al doilea volum de documente[1], editate de istoricul din Bucureşti Mircea Stănescu. Născut în 1968, Mircea Stănescu a absolvit Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti (1994) şi a susţinut teza de doctor la aceiași Universitate (1999).

Pe dl Mircea Stănescu l-am cunoscut la Simpozioanele de la Piteşti, organizate de dl profesor Ilie Popa. Acolo am discutat cu dumnealui diverse aspecte ale terorii comuniste, atât în URSS, cât şi în România comunistă. „Fenomenul Piteşti” a fost unul deosebit în peisajul concentraţionar al regimului comunist român. Numita reeducare a fost în realitate un fel de tortură fizică şi psihică faţă de prizonierii lagărului, menită să distrugă personalitatea umană.

Aşa cum menţionează dl Mircea Stănescu, volumul doi al „Documentelor reeducării” conţine documente din Arhiva CNSAS (arhiva fostei Securităţi) şi Arhivele Naţionale Istorice Centrale. „Dosarele cuprind atât declaraţiile olografe, cât şi copii dactilografiate; le-am reţinut pe cele din urmă întrucât conţin notaţiile şi sublinierile ofiţerilor, pe baza cărora au fost operate noi arestări. Dosarul grupului Universitatea Iaşi conţine declaraţii care fac trimitere la altele, precedente, dar care nu se regăsesc acolo, fapt care ţine de specificul anchetei: la final arestatul dădea o declaraţie numită „rezumativă”, „cumulativă”, care concentra rezultatul investigaţiei, iar restul (sau parte din el) era distrus”[2], remarcă Mircea Stănescu.

În cadrul lansării volumului, despre importanţa documentelor publicate a vorbit dl conf. univ. dr. Igor Caşu. Dl Mircea Stănescu a prezentat un discurs, întitulat „Securitatea în România. Victime şi torţionari”, ascultat cu viu interes de masteranzii Facultăţii de Istorie şi Filozofie.

La dezbateri au vorbit cei prezenţi, în special dna Veronica Conovali, scriitoare, master în istorie, autoarea mai multor studii referitoare la deportările din RSSM şi soarta supravieţuitorilor Gulagului.

Atât prezentarea volumului de documente, cât şi discuţiile avute, au fost de un real flos celor prezenţi la eveniment.

Mulţumim şi pe această cale dlui Mircea Stănescu pentru cărţile donate şi discursul ţinut în faţa noastră.

anatol_petrencu@yahoo.com[1] Mircea Stănescu (editor). Documentele reeducării, vol. II, Bacău, Editura Vicovia, 2018, 552 p. Volumul I – Mircea Stănescu (editor). Documentele reeducării, Bacău, Editura Vicovia, a ieşit de sub tipar în anul 2013, 575 p.

[2] Idem, Documentele reeducării, vol. II, p. 5.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva