Ședința Comitetului de Conducere a AIRM „Alexandru Moșanu”, 14 decembrie 2021

Prezenți: Anatol Petrencu, Ion Negrei, Viorel Bolduma, Crina Harea, Oleg Chisiliov, Maria Gogu, Viorel Cojocaru, Daniela Vacarciuc.

Absenți motivat: dnii Mihai Tașcă și Sergiu Gurin.

Ordinea de zi:

1. Participarea membrilor AIRM la celebrarea Zilei Naționale a Românilor, 1 decembrie 2021.

2. Acțiuni de realizat până la sfârșitul anului în curs, 2021; Schiță de plan de activitate pentru 2022.

3. Diverse.

La deschiderea ședinței a fost exprimată deplina satisfacție și bucurie a istoricilor și cercetătorilor trecutului prilejuite de eliminarea din postul de director al Agenției Naționale a Arhivelor (ANA) a dlui Ion Varta, care ani în șir a terorizat vizitatorii Arhivei, a lăsat în urma sa o moștenire dezastruoasă (acoperișul Arhivei curge, nefiind reparat ani în șir, colectivul Arhivei a fost permanent hărțuit și rămâne derutat etc.).

AIRM „Alexandru Moșanu” va acorda tot sprijinul necesar pentru a restabili normalitatea în activitatea ANA.

La primul punct, prezintă informații:

 1.      A. Petrencu: Pe parcursul zilelor Oleg Chisiliov și Crina Harea au înregistrat mesajele subsemnatului și dlui Ion Negrei prilejuite de sărbătoarea națională a tuturor românilor 1 decembrie. Puse pe facebuc etc.

 2.       A. Petrencu: – felicitare de 1 decembrie pe blogul personal (29.XI. 2021);

-          30 noiembrie, discurs și dezbateri despre Reîntregirea României (1 decembrie 1918) la Biblioteca „Maramureș” (Botanica, Chișinău), responsabilă dna Elena Sinița, membră a AIRM „Alexandru Moșanu”;

-          1 decembrie 2021, Discurs și discuții la Liceul Columna, Chișinău (12-13.30). Director, prof. de matematică dl Ghenadie Daniță, profesor de istorie dl Sergiu Demernji;

-          La Biblioteca „B.P. Hașdeu” (14.00 – 14.40), responsabil Alexandru Moraru: Cuvânt de salut + prezentarea cărții dlui A. Moraru și A. Ganenco; au participat membrii AIRM „Alexandru Moșanu” Ion Negrei, Oleg Chisiliov, Crina Harea

-          La USM, Facultatea de Istorie și Filosofie, sala 530 (15.00-16.30), Conferință consacrată Sărbătorii naționale a Românilor 1 Decembrie, Cuvânt de salut. A fost și Crina Harea.

-          La Publica TV, 18-30 – 19.50 (cu Anatol Țăranu, Ion Mischevca), Despre reîntregirea României.

 -      Pe data de 2 decembrie 2021, discurs și discuții cu elevii Liceului Teoretic „Pro-Succes” Organizatori: membrii AIRM „Alexandru Moșanu” Nadea Cristea și Oleg Chisiliov.

 3.      Membrii Comitetului de Conducere a AIRM „Alexandru Moșanu” Ion Negrei, Viorel Bolduma au avut prelegeri cu prezență fizică și on-line în fața colectivelor de liceeni și profesori preuniversitari.

Decizia – a lua act de informațiile expuse în cadrul ședinței Comitetului de Conducere a AIRM „Alexandru Moșanu”

La punctul doi al ședinței

 După discuții au fost luate următoarele decizii:

 1.      Pe data de 25 și 26 februarie 2022, AIRM „Alexandru Moșanu” (cu partenerii interesați) va organiza în incinta Muzeului de Istorie a Moldovei o Conferință științifică cu participare internațională consacrată împlinirii a trei decenii de la declanșarea războiului ruso-moldav la Nistru.

 2.      Pe data de 27 martie 2022, în parteneriat cu Primăria orașului Buzău, AIRM „Alexandru Moșanu” va organiza Conferința științifică „Alexandru Marghiloman și Unirea Basarabiei cu România”.

Ne adresăm istoricilor, tuturor persoanelor preocupate de subiectele menționate mai sus, să se adreseze membrilor Comitetului de Conducere a AIRM „Alexandru Moșanu” pentru a fi înscrise în program.

Diverse

1.      Membrii Comitetului de Conducere a AIRM „Alexandru Moșanu” au luat act de decizia domnului Gheorghe Sârbu (Hâncești) de a adera la AIRM „Alexandru Moșanu”. Domnia sa este inițiatorul proiectului de lege privind comemorarea victimelor Foametei din 1946-1947, discutată cu dl deputat Vasile Șoimaru, trecută prin comisiile parlamentare și în curând va fi acceptată de Parlament (din spusele dlui V. Șoimaru).

 2.      Dna Alina Rusu a prezentat în Comitetul de Conducere a AIRM „Alexandru Moșanu” un plan de activități concrete, pe care îl vom discuta la ședința viitoare, în prezența autoarei proiectului.

Cu aceasta ședința Comitetului de Conducere a AIRM „Alexandru Moșanu” a luat sfârșit.

anatol_petrencu@yahoo.com

20.12.2021

 

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva