ACTIVITATEA ȘTIIȚIFICĂ ÎN 2021

Monografie

Anatol Petrencu, A fi profesor de istorie în Republica Moldova. Cu prilejul conferirii înaltului titlu de DOCTOR HONORIS CAUSA de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Chișinău, S.n., 2021, 216 p. (9,1 c. a.) ISBN 978-9975-66-714-2

Prezentare: Ion Valer Xenofontov, USM, Ion Cheptene. https://www.youtube.com/watch?v=EcV47jqhfV4 (18.06.2021)

Prezentare: Nicolae Roibu, Profesorul universitar Anatol Petrencu a editat o carte despre profesia de istoric, în https://www.moldpres.md/news/2021/07/07/21004848 pe ecran: 07. 07. 2021.

 Articole științifice, materiale, comunicări publicate

Articole în reviste, publicate în afara frontierelor de stat ale  R. Moldova

1. Anatol Petrencu, Trăsăturile specifice ale Primului val de deportare a basarabenilor. 80 de ani de la marea tragedie, în Școală, Biserică, Stat și Națiune în Istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani. Coordonatori Liviu Boar, Ioan Bolovan, Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2021, p. 1051-1062. (0,85 c. a.). ISBN 978-606-038-013-9

 2. Anatol Petrencu, Acum 80 de ani: cel mai dramatic val de deportare din Basarabia în Siberia, în Memoria. Revista gândirii arestate [București], 2021, nr. 115 (2/2021), p. 7-15 (0,8 c. a.).

 Articole în culegeri științifice internaționale, publicate în afara frontierelor R. Moldova

Anatol Petrencu, Ivdel – un lagăr al morții în memoria colectivă a basarabenilor, în Dumitru Preda, la 70 de ani. De la istorie la diplomație, in serviciul Neamului Românesc, vol. II, ed. coord. de Dr. Ioan Lăcătuşu și îngrijită de Vasile Stancu și  Ciprian Hugianu, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2021, p. 505-518. (Centrul European de Studii Covasna-Harghita. Seria Profesioniștii noștri 31, Colecția Centenarul Marii Uniri 1918-2021) [1,1 c. a.] ISBN 978-606-8851-45-7

 Articole publicate în reviste de specialitate (știință și cultură) din R. Moldova

 1. Anatol Petrencu, Kremlinul dă o interpretare nouă, falsificată, a genezei celui de-al Doilea Război Mondial, în Luminătorul, 2021, nr. 2, p. 25-37 (Retipărit).

 2. Anatol Petrencu, Falsurile și primejdia pseudoteoriei națiunii civice moldovenești, în Limba Română, 2021, nr. 5-6, p. 44-53,  (0,5 c. a.).

 3. Anatol Petrencu, Deportat și pierdut de NKVD. Studiu de caz: Dumitru Rotaru, în Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 2021, nr. 3, p. 76-79 (0,47 c. a.).

 Articole în culegeri științifice internaționale, publicate în R. Moldova

Anatol Petrencu, Alexei Mateevici – apărător al țărănimii basarabene, în Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății. In honorem Nicolae Chicuș, coordonatori Larisa Noroc și Valentina Ursu, Chișinău, S.n., 2021, p. 225-228. (0,3 c. a.) ISBN 978-9975-46-574-8

 Articole publicate în culegeri de studii,  prefețe sau cuvânt înainte, post-fețe

 1. Anatol Petrencu, România interbelică în studii și memoria deportaților, în Firul viu, ce leagă timpuri. Culegere de articole. Ad honorem Victor Țvircun, Chișinău, Editura Cartdidact, 2020, p. 171-196 (1,95 c. a.).

 2. Anatol Petrencu, Locul și valoarea memoriilor oamenilor simpli în patrimoniul uman. Studiu de caz: satul basarabean, 1940, în Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine. Culegere de articole. Materiale ale conferinței științifice internaționale Iași-Chișinău, 22-23 septembrie 2020, editor Liliana Condraticova, Iași-Chișinău, 2020, p. 594-599 (0,7 c. a.), ISSN 2558 – 894X

 3. Anatol Petrencu,  O valoroasă contribuție istoriografică, în Corneliu Prepeliță, Unghenenii – deputați ai Independenței, Chișinău, 2021, p. (0, 11 c. a.).

 4. Anatol Petrencu, Rădăcinile Bisericii Baptiste din Basarabia: un studiu monografic inedit (prefață la monografia lui Vasile Filat, Istoria mișcărilor evanghelice din Basarabia țaristă (1812-1918), Chișinău, Editura Lexon-Prim, 2021, p. 7-10 (0,3 c. a.)

 5. Anatol Petrencu, Postfață la volumul Anastasia Ambul-Balmuș, Dosarele infernului. Sudul Basarabiei în vârtejul sinistru sovietic al anilor 1940-1941, București, Editura Fundației Culturale Memoria, 2020, p. 267-278 (0, 15 c. a.)

Recenzii

 1. Anatol Petrencu, Cronicile publicistului Nicolae Roibu (Rec. la cartea Nicolae Roibu, Cronici din perioada pandemiei, Chișinău, 2020), în Literatura și Arta, 2021, 4 februarie.

 2. Anatol Petrencu, Separatismul tiraspolean sub lupa istoricilor (recenzie la cartea Lidiei Prisac, Istoriografia separatismului transnistrean (1989-2005), ediția a II-a, revăzută și adăugită, Chișinău, Editura Lexon-Prim, 2021, 172 p.), în Academos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 2021, nr. 1 (60), p. 169-170 (0,26 a. a.).

 3. Anatol Petrencu, O sinteză excelentă: istoricul italian Francesco Guida despre România secolului al XX-lea, în  Akademos, 2021, nr. 2, p. 164-167. (0,45 c. a.).

 4. Anatol Petrencu, Medic-legist de excepție și ilustru istoric, în Emil Ceban, Ion Bahnarel, Ion Valer Xenofontov, Profesor universitar Gheorghe Baciu: savant, manager, om al cetății, Chișinău, S.n., 2021, p, 275-283 (0,35 c. a.).

 5. Anatol Petrencu, Eugen Statnic. Înstrăinarea Basarabiei (prezentarea cărții Eugen Statnic, Înstrăinarea Basarabiei, ediția a II-a revăzută și completată, Chișinău, Editura Serebia, 2021, 320 p., în Natura, octombrie 2021, p. 7 (0,1 c. a.)

Vezi și: file:///C:/Users/Petrencu/Downloads/NATURA%20Octombrie%202021%20(2).pdf

Teze (rezumate) ale comunicărilor expuse la conferințe internaționale, publicate de organizatori

 1. Anatol Petrencu, Prizonierele Gulagului – mărturii pentru eternitate, în Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, conferință științifică internațională (2021, Chișinău), 11-12 februarie 2021, Iași-Chișinău, S.n., 2021, p. 82-83 (0,06 c. a.)

 2. Anatol Petrencu, Polonia – victima cârdășiei nazisto-bolșevice (septembrie 1939), în Urme istorice poloneze în Moldova, Chișinău, 2021, p. 18-20  (0,1 c. a.)

 3. Anatol Petrencu, Independența Republicii Moldova: istorie și actualitate, în Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійній виміри (З нагоди 30-i річниці Незалежності України). Збірник наукових праць. Випуск VIII, Herson, Editura Oldi-Plius, 2021, p. 279-283 (0,2 c. a.)

Membru al colegiului de redacție.

 Teze (rezumate) ale comunicărilor expuse la conferințe naționale, publicate de organizatori

 1. Anatol Petrencu, O familie deportată, dată uitării: cazul familiei Popescu, s. Coșcalia, raionul Căușeni, în Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, universală și Arheologie, ediția a VII-a, dedicată aniversării a 10-a de la fondarea Centrului Studii interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Chișinău-Oradea. Program, rezumatele comunicărilor, Chișinău, CEP USM, 2021, p. 75-76 (0,07 c. a.).

Publicații în ziare

 1. Anatol Petrencu, Istoria fără falsuri și legende. Despre noul volum al lui Alexandru Moraru, editor de documente, „Adevărul despre Odesa sub români (mărturii ale localnicilor, documente și materiale)”, în Gazeta de Chișinău, 2021, 22 ianuarie. (Spicuiri din Prefața la volumul Alexandru Moraru, Adevărul despre Odesa sub români, Chișinău, Editura ”Tipocart Print”, 2020, 308 p.).

 2. Anatol Petrencu, Maia Sandu și vorbele ei… Ce ar fi de spus? în Ziarul Național, 2021, 2 februarie.

Vezi și: https://www.ziarulnational.md/anatol-petrencu-maia-sandu-si-vorbele-ei-ce-ar-fi-de-spus/

 3. Anatol Petrencu, (Sondaj: Câte partide mai trebuie R. Moldova ca lucrurile să meargă bine?), în Ziarul de Gardă, 2021, 4 februarie.

 4. [Ion Gaudău], 30 de ani de independență a Republicii Moldova. Interviu-eveniment cu istoricul Anatol Petrencu: „Ne-am bucurat de destrămarea Imperiului răului”, în https://adevarul.ro/international/europa/30-ani-independenta-republicii-moldova-interviu-eveniment-istoricul-anatol-petrencu-ne-am-bucurat-destramarea-imperiului-raului-1_6127b5825163ec42718cd9fa/index.html (Adevărul, 2021, 27 august) [0,17 c. a.]

 5. Anatol Petrencu, (Sondaj: Câte partide mai trebuie R. Moldova ca lucrurile să meargă bine?), în Ziarul de Gardă, 2021, 2 decembrie 2021 (nr. 45/835).

 Alte publicații

 1. Anatol Petrencu, [Mulțumire], în Mulțumirile laureaților Premiilor „Memoria – 30 de ani”, în Memoria. Revista gândirii arestate, 2021, nr. 1 (114), p. 138-139.

 2. Anatol Petrencu, Stimate Domnule Profesor, să trăiți!, în Dumitru Preda, la 70 de ani. De la istorie la diplomație în serviciul Neamului Românesc (Centrul European de Studii Covasna – Harghita. [Seria] Profesioniștii noștri, 31. Colecția Centenarul Marii Uniri (1918-2021). Volumul I. Ediție coordonată și argument de Dr. Ioan Lăcătușu și îngrijită de Vasile Stancu și Ciprian Hugianu, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2021, p. 160. ISBN 978-606-8851-44-0

 Articole în ediții electronice

 Articole în ediții electronice: BLOG PERSONAL (în ordinea publicării)

 1. Anatol Petrencu, Probleme actuale ale românilor de pretutindeni, dar mai ales ale celor din Republica Moldova. Răspunsuri date domnului Vitalie Guțu, ziarist, în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3380 (pe blog 13.01.2021, 0,3 c. a.).

 2. Anatol Petrencu, Copiilor deportaților li s-a făcut dreptate, în

 http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3393 (pe blog 15. 01. 2021, 0,1 c. a.).

 3. Anatol Petrencu, Maia Sandu (MS) și vorbele ei… Ce ar fi de spus? în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3400 (pe blog 31. 01. 2021, 0,25 c. a.).

 4. Anatol Petrencu, Asimilarea administrativă a Moldovei dintre Prut și Nistru (Basarabiei) de către Rusia țaristă, (recenzie la monografia Organizarea administrativă a Basarabiei sub ocupația țaristă, (1812-1917). Autor – Sergiu Cornea[1]), în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3411 (pe blog 19.04.2021, 0,34 c. a.).

 5. Anatol Petrencu, Separatismul tiraspolean în vizorul istoricilor. Note de lectură [recenzie la cartea Lidiei Prisac, Istoriografia separatismului transnistrean (1989-2005). Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Chișinău, Editura Lexon-Prim, 2021, 170 p.], în

 http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3414 [pe blog 29.04.2021, 0,26 c. a.]

 6. Anatol Petrencu, Rădăcinile Bisericii Baptiste din Basarabia: un studiu monografic inedit (prefață la monografia lui Vasile Filat). (pe blog 1. 05. 2021, 0,3 c. a.), în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3416

 7. Anatol Petrencu,  Anastasia Ambul-Balmuș despre crimele URSS comise față de basarabeni în 1940-1941 (cazul raionului Cimișlia) (prezentarea monografiei, pe blog 13. 05. 2021, 0,25 c. a.), în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3423

 8. Anatol Petrencu, Kremlinul dă o interpretare nouă, falsificată, a genezei celui de-al Doilea Război Mondial (Recenzie la cartea lui Viaceslav Nikonov, Bespamiatstvo. Kto naceal Vtoruiu Mirovuiu Voinu [Lipsa de memorie. Cine a început cel de-al Doilea Război Mondial], Moscova, Editura Prosveșcenie, 2020, 383 p.) (pe blog 19. 05. 2021), 0, 65 c. a., în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3439. Publicat și în Revista Art-Emis,  nr. 43 (1.125),  6. 06. 2021 https://www.art-emis.ro/cronica-de-carte/kremlinul-da-o-interpretare-noua-falsificata-a-genezei-celui-de-al-doilea-razboi-mondial

 9. Anatol Petrencu, Masă rotundă 80 de ani de la Primul val de deportare din RSSM (12-13 iunie 1941) în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3461 (pe blog 11. 06. 2021, 0, 12 c. a.)

10. Anatol Petrencu, 2021: comemorarea victimelor Primului val de deportare din RSS Moldovenească, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3463 (pe blog 17. 06. 2021, 0, 25 c. a.)

 11. Anatol Petrencu, Tratatul de Pace de la Riga (1921): istorie și actualitate, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3466 (pe blog 25. 06. 2021, 0,2 c. a.)

 12. Anatol Petrencu, O sinteză excelentă a istoriei noastre: istoricul italian Francesco Guida despre România secolului al XX-lea. Note de lectură, în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3473#more-3473 (pe blog 10. 07. 2021, 0,41 c. a.)[2].

 13. Anatol Petrencu, Post electorala 2021: ce ar fi de spus? în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3478 (pe blog – 2. 08. 2021, 0,16 c. a.)

 14. Anatol Petrencu, O carte despre și pentru braviceni. Dar și pentru alții..,. în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3494 (pe blog 3. 08. 2021, 0,37 c. a.)

 15. Anatol Petrencu, Mihai Patraș – merituos arhitect al Independenței de Stat a R. Moldova, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3504 (pe blog 6. 08. 2021, 0,25 c. a.)

 16. Anatol Petrencu, Gheorghe Baciu – o monografie nouă, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3513 (pe blog 09.09.2021, 0,25 c. a.)

 17. Anatol Petrencu, Eugenia BULAT: evocarea Mișcării de Renaștere Națională (raionul Călărași) [rec. la cartea Eugenia Bulat, Călărașii și Renașterea Națională. Mărturii, evocări, imagini, Chișinău, Editura UNU, 2021, 640 p.], în http://anatolpetrencu.promemoria.md/ (pe blog 1. 10. 2021, 0,2 c. a.).

 18. Anatol Petrencu, Inaugurarea Monumentului „Izvorul Generalului Ion P. Georgescu” în Valea Morilor, Chișinău în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3526 (pe blog 26.10.2021; 0,17 c. a.)

 19. Anatol Petrencu, Monumentul din Valea Morilor și reacția neadecvată a Rusiei, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3529 (pe blog 1. 11. 2021, 0, 38 c. a.)

 Retipărit: Anatol Petrencu, Monumentul din Valea Morilor și reacția neadecvată a Rusiei. Manipulările Kremlinului, în https://podul.ro/articol/15916/monumentul-din-valea-morilor-i-reacia-neadecvat-a-rusiei-manipulrile-kremlinului (accesat 2 noiembrie 2021)

 Retipărit: Anatol Petrencu,  Monumentul din Valea Morilor și reacția neadecvată a Rusiei, în Art-Emis, 2021, 3 noiembrie (nr.84)

https://www.art-emis.ro/istorie/monumentul-din-valea-morilor-si-reactia-neadecvată-a-rusiei

 20. Anatol Petrencu, Ne-a părăsit Profesorul Ion Agrigoroaiei. Necrolog, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3534 (pe blog 9. 11.21, 0,1 c. a.)

 21. Anatol Petrencu, A murit profesorul Mihai Retegan. In Memoriam, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3537 (pe blog 9. 11. 2021, 0,07 c. a.)

 22. Anatol Petrencu, Prof. univ., dr.-hab. Pavel COCÂRLĂ la 75 de ani, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3540 (pe blog – 10. 11. 21, 0,15 c. a.)

 24. Anatol Petrencu, 1 Decembrie – sărbătoarea tuturor Românilor, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3550 (pe blog 30. 11.2021, 0,07 c. a.)

 25. Anatol Petrencu, Regele Mihai și Basarabia: un studiu monografic inedit (recenzie la cartea Aliona Grati, Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat, București, Editura Eikon, 2021, 313 p.) în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3570 pe blog 28.12. 2021, 0,35 c. a.)

 RECENZII la manuscrisele cărților publicate

1. Referent științific la cartea lui Ion. V. Xenofontov, România în sistemul de securitate europeană în secolul XX – începutul secolului XXI: Note de curs, Chișinău, CEP USM, 2021, 158 p.

2. Membru al Colegiului de redacție la cartea Emanuel Gavriliță și ziarul „Basarabia”, Coordonator Vasile Malanețchi, Chișinău, Editura Epigraf, 2020, 367 p.

Organizarea și participarea la conferințe științifice

Conferința științifică studențească 2021

Etapa I: 19 februarie 2021

Conducător științific

S-au înscris cu comunicări:

 1. Elena Scofîrnac, anul III, USM. Tema: Mustafa Kemal Atatürk și modernizarea Turciei

 2. Serghei Timco, anul III, USM. Tema: Maxim Litvinov și securitatea colectivă în Europa

 3.  Ludmila Pavlov, anul II, USM. Tema: Anița Nandriș-Cudla – 20 de ani în Siberia (lucrarea a fost distinsă cu locul 3; a trecut în turul doi al Conferinței științifice studențești)

 4. Corina Tereșcenco, anul II, USM. Tema: Lev Troțki despre revoluția rusă (1917)

 5. Alexandru Sumnevici, anul II, USM. Tema: Specificul muncii în Gulag

 6.  Igor Casian, anul IV, secția f/r, USM. Tema: Versiunile asasinării lui Grigore Kotovski

Etapa a II-a: 22-23 aprilie 2021

Sesiunea națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești dedicată aniversării a 75-a a USM. Ediția a XXV-a

 Conducător științific

1.      Ludmila Pavlov, anul II, USM. Tema: Anița Nandriș-Cudla – 20 de ani în Siberia

2.      Sergiu Corsan, masterand, an. II, USM. Tema: Asasinarea prin otrăvire a lui Alexandr Litvinenko: cine și de ce?

3.      Vasile Dreglea, masterand, anul II, USM. Tema: Perspectivele dezvoltării relațiilor ucraineano-rusei. Analiza situației actuale

 Conducător științific la teze de licență și de master, susținute în 2021

 a)      Teze de licență

 1. Scofârnac Elena, tema: Reformele lui Mustafa Kemal Atatürk. A susținut teza pe data de 8 iunie 2021. Nota 10 (zece).

 2. Vitalie Statu, tema: Relațiile sovieto-germane în perioada 23 august 1939 – 22 iunie 1941.A susținut pe data de 8 iunie 2021. Nota 9 (nouă).

 3. Tâmko Serghei, tema: Ideea securității colective și soarta ei (în limba rusă). A susținut pe data de 9 iunie 2021. Nota 10 (zece).

 Teze de master

 1. Corsan Sergiu, tema: Lupta Statului Rus împotriva crimei organizate (2000-2014). A susținut pe data de 10 iunie 2021. Nota 8 (opt).

 2. Dreglea Vasile, tema: Federația Rusă și spațiul post-sovietic, Ucraina, R. Moldova (2000-2014). A susținut pe data de 10 iunie 2021. Nota 8 (opt).

 3. Suslov Pavel, tema: Recunoașterea URSS de către comunitatea internațională (1922-1939) (în limba rusă). A susținut pe data de 11 iunie 2021. Nota 10  (zece).

 4. Marian Ion, tema: Abordarea teoretică a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova: cauze istorice. A susținut pe data de 16 iunie 2021. Nota  10 (zece).

 Școala doctorală Științe Umanistice, USM

 Conducător științific al tezelor de doctorat, referent oficial

1.      Doctoranda Maria Gogu-Zinovii. Tema tezei de doctorat: Locuitori din RASSM (1924-1940) și RSSM (1940-1941, 1944-1956) pe șantierele Gulagului.

Lucrul asupra tezei a fost încheiat, urmează perfectarea și susținerea ei.

2.      Doctorandul Vasile Filat. Tema tezei de doctorat: Mișcările evanghelice din Basarabia în perioada țaristă (1812-1917).

La 21 septembrie 2021 dl Vasile Filat a susținut primului referat cu tema: Istoria mișcărilor evanghelice din Basarabia în perioada țaristă (1812-1917). Istoriografia și izvoarele temei , apreciat – Foarte bine. Lucrul asupra referatelor și tezei continuă.

3.      Doctoranda Nelea Chihai, anul I de studii. Tema tezei de doctorat: Deportarea Martorilor lui Iehova.

 4.      Doctorandul Mircea Bejenar, anul I de studii. Tema tezei de doctorat: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuți (1940-1948) – victimă a represiunii comuniste.

 5.      Doctorandul Iacov Chelaru, anul I de studii. Tema tezei de doctorat: Rolul Bisericii Ortodoxe de stil vechi în viața spirituală a României (anii 1924-2024).

 Membru al Comisiei de îndrumare

 1.      Membru al Consiliului de îndrumători ai tezei doctorandului Alexandru Malacenco. Tema tezei de doctor: Instituționalizarea Puterii sovietice în RSS Moldovenească în anii 1944-1946: contribuția organelor Securității Statului. Cond. șt. – conf. univ. dr. Liliana Rotaru

Pe data de 3 decembrie 2021, la ședința DIRUA, condiționat, lucrarea a fost recomandată pentru susținere.

2.      Membru al Consiliului de îndrumători ai tezei doctorandului Viorel Bolduma. Tema tezei de doctor: Emigrația populației din Basarabia în Caucaz, Siberia și Extremul Orient (sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea). Cond. șt. – prof. univ., dr. hab. Valentin Tomuleț.

Pe data de 3 noiembrie 2021 a fost discutat și aprobat raportul de cercetare nr. 3 cu tema Tentative de emigrare a populației din județele Akkerman, Ismail și Bender în Extremul Orient în anii 1893-1895. Apreciat – Foarte bine.

3.      Membru al Consiliului de îndrumători ai tezei doctorandei Maria Buțcu. Tema tezei de doctor: Preoți basarabeni în România comunistă. Cond. șt. – prof. univ., dr. hab. Ion Gumenâi.

Pe data de 16 noiembrie 2021 a fost discutat și aprobat raportul  de cercetare nr. 3 cu tema Preoții basarabeni în obiectivul Securității României. Apreciat – Foarte bine.

 4.      Membru al Consiliului de îndrumători ai tezei doctorandului Fiodor Tonu. Tema tezei de doctor: Denominări și mișcări religioase în spațiul pruto-nistrean în secolele al XIX-lea – al XX-lea (Cazul comunităților protestante și neoprotestante). Cond. șt. – prof. univ., dr. hab. Ion Gumenâi.

Pe data de 17 noiembrie 2021 am examinat referatul nr. 2 cu tema Protestanții din Basarabia în relațiile social-politice a României interbelice. Apreciat – Foarte bine.

 5.      Membru al Consiliului de îndrumători ai tezei doctorandului Constantin Busuioc. Tema tezei de doctor: Contribuția ONG-urilor la realizarea parcursului european a Republicii Moldova. Conducător științific – prof. univ., dr. hab. Constantin Solomon.

Pe data de 17 noiembrie 2021 am examinat referatul nr. 3 cu tema Rolul ONG-lor în parcursul sociopolitic al Republicii Moldova. Apreciat – Foarte bine.

 Cotutelă doctorală

 În martie 2021 am semnat două contracte de cotutelă doctorală (15.03.2021 – 30.09. 2023) cu  Școala Doctorală de Științe Economice și Umanistice a Universității „Valahia” din Târgoviște, privind îndrumarea doctoranzilor Ghiță Adrian Corneliu și Capel Viviana.

 Referent oficial

20 septembrie 2021, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Școala doctorală de științe economice și umaniste. Referent la teza de doctor cu tema Război și pace în manualele școlare de istorie din Republica Moldova și România (ciclul gimnazial), doctorand Sergiu Suvac, conducător științific – prof. univ., dr. hab. Sergiu Musteață.

Titluri de comunicări expuse la congrese, simpozioane, conferințe științifice internaționale, naționale, inter-universitare, mese rotunde, manifestări comemorative (2020)

 Conferințe științifice internaționale

 1. 11 februarie 2021, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei. Conferință științifică internațională Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine. Comunicare: Prizonierele Gulagului – mărturii pentru eternitate.

 2. 3 iunie 2021, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Ambasada Poloniei în R. Moldova, Conferința științifică internațională Urme istorice poloneze în MoldovaComunicare: Polonia – victima cârdășiei nazisto-bolșevice (septembrie 1939). Membru al Comitetului de organizare. Co-moderator la Secția Istorie.

 3. 4 iunie 2021, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”, ediția a VIII-a. Comunicare: Represiuni politice în RSSM (1940-1941). Studiu de caz: Ioan Bartnovski< On line, prezentată de dna Maria Gogu.

 4. 4 iunie 2021, Odesa, Conferința științifică internațională „Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійній вимiри” (З нагоди 30-i річниці Незалежності України). Comunicare: Independența Republicii Moldova: istorie și actualitate. Membru al Comitetului de organizare a Conferinței. Co-moderator (alături de prof. univ., dr. hab. Nicolae Mihailuță). On line.

 5. 12-14 august 2021, Mănăstirea Dervent, comuna Ostrov, județul Constanța, Conferința științifică internațională „Istorie, geopolitică și spiritualitate românească la Marea Neagră”. Comunicare: Deportarea  din sudul Basarabiei (iunie 1941): 80 de ani de la marea tragedie. Comoderator la secția „Istorie și spiritualitate – epoca contemporană”. Vezi: VIDEO Mănăstirea Dervent, gazda Conferinței Științifice Internaționale „Istorie, geopolitică și spiritualitate românească la Marea Neagră” – focuspress.ro; https://focuspress.ro/video-manastirea-dervent-gazda-conferintei-stiintifice-internationale-istorie-geopolitica-si-spiritualitate-romaneasca-la-marea-neagra/

 6. 23-24 august 2021, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Conferința științifică internațională „30 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova”. Membru al Comitetului științific; Membru al Comitetului de Organizare; Cuvânt de deschidere;Comunicare: Problema identitară în Republica Moldova ;24 august, Ședința de totalizare. Moderator.. Cuvânt de încheiereDiplomă de participare. Vezi: https://www.youtube.com/watch?v=oZtLMQavtjM

 7. 2 septembrie 2021, Chișinău, Agenția pentru Știință și Memorie Militară, Conferința științifică internațională „Începutul operațiunilor din Est în cadrul Războiului al Doilea Mondial”. Panelul II. Cultura memoriei ca parte a ordinii politice. Luare de cuvânt: Memoria colectivă și deciziile politiceComunicare: Importanța ajutorului SUA (Lend-Lease Act) oferit URSS în victoria acesteia pe Frontul de Est. Secțiunea II. Înainte și după iunie 1941 – co-moderator.

 8. 23 septembrie 2021, Buzău, Conferința internațională „O nouă Europă Centrală – 100 de ani de la crearea primului sistem defensiv regional”. Comunicare: Tratatul de Pace de la Riga (1921): istorie și actualitate.

 9. 24 septembrie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Conferința științifică internațională „Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății”. Comunicare: Alexei Mateevici – apărător al țărănimii basarabene.

 10. 2 octombrie 2021, Chișinău,  USM, Capela „Întâmpinarea Domnului”,  Conferința științifică internațională „Viața ecleziastică și implicațiile laice din spațiul Pruto-nistrean în secolele XIX-XXI”. Comunicare: Fondul funciar mănăstiresc/bisericesc în dezbaterile Comisiei agrare a Sfatului Țării (1918).

 Conferințe științifice naționale

 1. 22-23 aprilie 2021, Chișinău, Universitatea de Stat din Chișinău, Conferința științifică a doctoranzilor, Școala doctorală științe umanistice.

Secțiunea 1. Istorie: perspective diacronice și sincronice. 1.3. Istorie și memorie: intersectări metodologice și direcții de analiză. Co-moderator cu dna dr. Simona Mitroiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. La conferință au participat doctoranzii la care sunt conducător științific: Vasile Filat, Specificul și metodele cercetării mișcărilor religioaseMaria Zinovii, Memoriile lui Vadim Ștefan Pirogan – o contribuție valoroasă la cunoașterea vieții din GulagNelea Chihai, Cauzele celui de-al treilea val de deportare reflectat în surse documentare și studiile de istorie orală. Cotutelă: Corneliu Ghiță (Universitatea din Târgoviște), Tradiții aeronautice românești.

 2. 2 iunie 2021, Chișinău, Centrul academic internațional „Mihai Eminescu”, Masa rotundă consacrată comemorării Mareșalului Ion Antonescu. Discurs Locul Mareșalului Ion Antonescu în istoria românilor și memoria colectivăOrganizator/moderator – Ștefan Sofronovici.

 3. 4 iunie 2021, Chișinău, USM, Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie, ediția a VII-a dedicată aniversării a 10-a de la fondarea Centrului de Studii interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Chișinău-Oradea. Comunicare: O familie deportată, dată uitării: cazul familiei Popescu, s. Coșcalia, raionul CăușeniOn line, prezentată de dr. Ion. V. Xenofontov.

 4. 14 iunie 2021, Ședința de comunicări a Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Oamenilor de Știință din România. Comunicare: 80 de ani de la intrarea României în Războiul de dezrobire a Basarabiei

 5. 21 iunie 2021, comuna Coțușca, județul Botoșani, Conferința Națională 22 iunie 1941 – 22 iunie 2021: 80 de ani de la începutul campaniei de dezrobire a românilor din Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutului Herța de sub ocupația criminală a Uniunii SovieticeComunicare: Iunie-iulie 1941: populația Basarabiei salută Armata Română

 6. 22 octombrie 2021, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept, Departamentul drept penal, Conferința științifico-practică națională dedicată aniversării a 75 de ani de la fondarea USM cu genericul „Reabilitarea victimelor infracțiunii”. Comunicare: Reabilitarea victimelor deportărilor din RSSM. Certificat de participare.

 7. 29 octombrie 2021, Iași, Academia Română, Filiala Iași, Centrul de istorie și civilizație europeană. Comunicare: Reacția băștinașilor la intrarea trupelor române în Basarabia (iunie-iulie 1941).

 8. 19 noiembrie 2021, Academia Oamenilor de Știință din România, sesiunea științifică de toamnă a Secției de Istorie și Arheologie „150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga”. Comunicare: Nicolae Iorga despre agricultura României interbelice.

 Alte discursuri în fața  elevilor, profesorilor etc.

 1. 14 ianuarie 2021, Chișinău, Moldpresa, Conferință de presă privind Decizia Curții Constituționale de pe data de 12 ianuarie 2021 de interpretare a Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice („victime ale represiunilor politice se consideră și copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele, dacă măcar unul din părinți este victimă a represiunilor politice”.

 2. 20 ianuarie, Chișinău, USM, Prezentarea cărții Suveranitatea Republicii Moldova, 30 de ani, pentru site-ul Facultății, cu dl Ion Cheptene.

 3.  25 ianuarie, Chișinău, Biblioteca Națională a RM. Studente ale Centrului de Excelență în Industria Ușoară, anul I, gr. 100. Discurs pe tema Comemorării victimelor HolocaustuluiSunt fotografii, autor – Alina Mârza.

 4. 27 ianuarie, Chișinău, Liceul „George Meniuc”, liceeni, clasa a XII-a. Discurs pe tema Comemorării victimelor Holocaustului.

 5. 9 mai 2021, Chișinău, Biblioteca „B. P. Hașdeu” Comentariu privind semnificația zilei de 9 mai (1945/1950), realizat cu dl Alexandru Moraru Vezi: https://www.youtube.com/watch?v=lCWamxpOvJU.

„Un dialog despre semnificația zilei de 9 mai cu profesor universitar, dr. hab. Anatol Petrencu, dar și despre totalurile Războiului II Mondial, inclusiv consecințele lui pentru Basarabia și întreg spațiu românesc; despre tendențioasa panglică „Sfântul Gheorghe”, despre tendințele unora de a face sărbătoare dintr-o tragedie, deoarece orice război este o tragedie la care mor mii și milioane de oameni…”

 6. 14 mai 2021, Filiala „Ștefan cel Mare” a Bibliotecii Municipale „B. P. Hașdeu”. Masă rotundă on-line cu tema „Semnificațiile istorice și politice ale zilei de 9 mai (1945; 1950). Discurs: Semnificația zilei de 9 mai 1945 și 9 mai 1950 pentru europeni. Moderator, dl Adrian Cojocaru, istoric, bibliotecar.

 7. 15 septembrie 2021, Fălești, R. Moldova. Discurs la inaugurarea operei comemorative de război, edificată în cinstea eroilor români dezrobitori (Războiul de dezrobire a Basarabii, nordului Bucovinei și Ținutului Herța. Vezi. http://tvrmoldova.md/actualitate/la-80-de-ani-de-la-eliberarea-basarabiei-de-catre-armata-romana-in-orasul-falesti-a-fost-inaugurat-cimitirul-eroilor-romani-dezrobitori/

 8. 27 octombrie 2021, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie.

Pentru site-ul Facultății, cu dl Ion Cheptene Comentariu referitor la articolul lui V. Putin despre „unitatea” rușilor cu ucrainenii. 

Luare de cuvânt la lansări sau prezentări de cărți

 1. 24 ianuarie 2021, Biblioteca Națională a RM.. Manifestarea Dor de demnitate, dor de unitate, dedicată împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române. Lansarea volumului Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate. Materialele Conferinței științifice inter-universitare online ”30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova, 23iunie 2020”, Chișinău, 2020, 352 p. TVR Moldova: http://m.tvrmoldova.md/cultura/a-fost-lansata-cartea-suveranitatea-r-moldova-concept-si-realitate/ Reporter Svetlana Gore.

 2. 3 februarie 2021, Centrul de Excelență Colegiul de Construcție din Chișinău. Lansarea culegerii de eseuri Ecoul represiunilor politice din RRR Moldovenească (1940-1991). Culegere de eseuri, Chișinău, S.n., 2020, 144 p. Moderator – Viorel Bolduma. Prezenți – Ion Negrei, Valeriu Pelivan.

 3. 2 martie 2021, Biblioteca Națională a R. Moldova. Lansarea monografiei Lidiei Prisac Istoriografia separatismului transnistrean (1989-2005), Chișinău, 2021, 172 p. Moderator; luare de cuvânt. Ecou: https://radiochisinau.md/esti-ceea-ce-citesti-istoricul-lidia-prisac-cred-ca-prin-aceste-carti-se-poate-schimba-gandirea-si-sa-se-influienteze-rezolvarea-problemei-transnistrene-audio–128283.html?fbclid=IwAR1p3T6vfbVEIg_nJxMa2ueYmPgSbe1QRdlSM-SxXD3vXlBPmvx7njI2Tq0

 4. 3 martie 2021, Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală. Lansarea cărții lui Corneliu Prepeliță Eroii ungheneni nu mor niciodată, Chișinău, Editura Lexon-Plus, 2020.

 5. 31 martie 2021, Lansare de carte la Gaudeamus ONLINE. Volumul Fațete ale comunismului în România și în R (A)SS Moldovenească: politică, societate și economie (coord. Cristina Preutu, Anatol Petrencu), Iași, Editura Universității „A. I. Cuza”, 2020, 285 p.

 6. 20 mai 2021, Chișinău, BNRM, sala „Alexei Rău”. Lansarea cărții lui Vasile Filat, Istoria mișcărilor evanghelice din Basarabia țaristă (1812-1918), Chișinău, Editura Lexon-Prim, 2021. Moderator. Luare de cuvânt. https://www.youtube.com/watch?v=hd20fEukSIU&t=778sReportaj de la eveniment https://www.youtube.com/watch?v=dU2LysWS9mU&list=RDCMUCeW3HzRTA7XNuq5w_JRX0ow&start_radio=1

 7. 11 iunie 2021, Biblioteca „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, lansarea albumului Copiii basarabeni în Gulag (autoare Leontina Vatamanu). Am vorbit despre Primul val de deportare. Vezi:http://m.tvrmoldova.md/social/live-evenimentul-de-lansare-a-cartii-album-copiii-basarabiei-in-gulag-ierbar-de-amintiri/

 8. 13 iunie 2021, Cimișlia, Miting de comemorare a victimelor Primului val de deportare din RSSM. Lansarea volumului Anastasiei Ambul-Balmuș Dosarele infernului. Sudul Basarabiei în vârtejul sinistru sovietic al anilor 1940-1941, București, Editura Fundației Culturale Memoria, 2020, 290 p. https://www.youtube.com/watch?v=D7JwNK8ML08; https://www.youtube.com/watch?v=NVtprZNXFTA aici am vorbit

 9. 15 iulie 2021, Chișinău, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Lansarea albumului Corneliu Prepeliță, Sergiu Cotruță, Fântânile cu cumpănă din raionul Ungheni. Izvoare spre cer, Chișinău, Editura Lexon, 2021, 184 p.

 10. 10 august 2021, Chișinău, Biblioteca Municipală „B. P. Hașdeu”. Lansarea cărții dnei Varvara-Valentina Corcodel, Prin hățișurile emigrației, Chișinău, S.n., 2021, 299 p.

 11. 23 august 2021, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Conferința științifică internațională „30 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova” Lansarea cărții Corneliu Prepeliță, Unghenenii – deputați ai Independenței, Chișinău, 2021, 120 p.

 12. 29 septembrie 2021, Biblioteca Națională a R. Moldova, lansarea cărții Eugeniei Bulat, Călărașii și Renașterea națională. Mărturii, evocări, imagini, Chișinău, Editura UNU, 2021, 640 p. Vezi: https://radiochisinau.md/scriitoarea-eugenia-bulat-a-lansat-la-biblioteca-nationala-o-carte-de-publicistica–143387.html

 13. 29 septembrie 2021, USM. Lansarea volumului Gheorghe Baciu, Promotori ai Ortodoxiei în spațiul Pruto-nistrean. Dicționar enciclopedic biografic, Chișinău, S.n., 2021, 285 p.

 14. 15 octombrie 2021, Universitatea de Stat a Moldovei, Conferința științifică cu participare internațională Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică și naționalismPrezentarea volumului de documente Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM. Studiu, documente și materiale, Chișinău, Editura Lexon-Prim, 2021, 882 p. Editor Liliana Rotaru.

 15. 15 octombrie 2021, Universitatea de Stat a Moldovei, Conferința științifică cu participare internațională Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică și naționalismPrezentarea volumului Emil Ceban, Ion Bahnarel, Ion V. Xenofontov, Profesor universitar Gheorghe Baciu. Savant, manager, om al cetății, Chișinău, S. n., 2021, 385 p.

 16. 18 octombrie 2021, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, lansarea cărții lui Mihail Nicolae, Călătorii identitare. Românii megieși, vol. 1, București, Editura Universul Academic, 2021, 412 p. Despre Criza identitară în R. Moldova

 Popularizarea cunoștințelor istorice la posturile de Televiziune

 1. 30 martie 2021, TVR Moldova, Emisiunea Obiectiv comun cu prezentatoarea Elena Guțu. Despre Greva studențească din primăvara 1995.

 2. 8 mai 2021, TVR Moldova, 17:00-17:55,  Lecția de istorie cu dl Vasile Munteanu. Tema: Probleme controversate ale celui de-al Doilea Război Mondial. Vezi: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=d36rYPvmFJM&list=PLFFshvOJiVM_4DDYot8mhc9Rp8sHXWK0N&fbclid=

IwAR2QjceexOz8teCF1iiy8gnt8TESNmHPQgcBmdGYv0GTPnNckuMp8Q4LDMg

3. 8 iunie (pentru 12 iunie), TVR Moldova, Lecția de istorie cu dl Vasile Munteanu. Tema: 80 de ani de la Primul val de deportare din RSS Moldovenească: trăsături specifice. Vezi: https://www.youtube.com/watch?v=LghfEuWtJEc

 4. 22 iunie 2021, TVR Moldova, 80 de ani de la începerea războiului germano-sovietic, citate. Vezi: http://m.tvrmoldova.md/actualitate/lectia-de-isorie-80-de-ani-de-cand-prietenia-intre-hitler-si-stalin-lua-sfarsit-iar-germania-nazista-a-atacat-urss/

 5. 28 iunie 2021, TVR Moldova, Emisiunea Obiectiv comun cu prezentatoarea Elena Guțu. Tema: 81 de ani de la cotropirea Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța. Cu dl conf. univ, dr. Igor Șarov, rectorul USM.

 Popularizarea cunoștințelor istorice la posturile de Radio

 1. 6 aprilie 2021, Radio Vocea Basarabiei, despre Masacrul de la Fântâna Albă, moderator Leonid Smolnițchi.

 2. 12 iulie 2021, Radio Eco FM, despre Rezultatele alegerilor parlamentare din 11.07, din R. Moldova, moderator Dinu Rusu.

 3. 13 iulie 2021, Radio Moldova, interviu dat dlui Andrei Viziru, Despre cercetarea istorică în prezent.

 4. 29 iulie 2021, Radio Vocea Basarabiei, moderator Leonid Smolnițchi, despre Situația post-electorală din R. Moldova.

 5. 8 august 2021, Radio Moldova, interviu oferit dnei Emilia Ghețu, despre Cărțile ss publicate recent.

 6. 18 august 2021, Radio România Internațional, cu dna Roxana Iorgulescu Bandrabur, redactor la Secția România Internațional (o oră). Despre Independența R. Moldova (30 de ani de la proclamare).

 Alte activități

 1. 14 februarie 2021, Interviu acordat dlui profesor Jardar Seim, Oslo, Norvegia. Despre situația politică în RM. (20 min.)

 2. 14 februarie 2021, am înregistrat un material despre „Russkii mir” cu Ion Cheptene, FIF, USM. Vezi: https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelență-Didactico-Academic-Studențesc-254348371672576/videos/1086834531791806/

 3. 23 februarie 2021, USM, interviu oferit studentei, Larisa Mihailiuc, anul II, Despre Holocaust (pentru Postul de Radio „Unda Liberă” al USM).

 4. 27 februarie 2021, am participat la comentarea rebeliunii de la Tatar Bunar (Alecu Deleu, Ludmila Rotaru, Irina Bahtin).

 5. 2 martie 2021, Biblioteca republicană pentru copii „Ion Creangă”. „Masă rotundă” online pe tema Războiul ruso-moldav: 29 de ani. Comemorarea EroilorAm participat la discuție.

 6. 3 martie, USM, interviu oferit studentei de la Jurnalism Larisa Mihailiuc despre studii în perioada sovietică (pentru un proiect al profilor de le Jurnalism).

 7. 4 martie, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie. Comentariu la articolul lui Vladislav Surkov „Statul îndelungat/ de lungă durată al lui Putin” (cu dl Ion Cheptene, pe Facebook al CE al studenților).

 8. 4 martie, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie. Comentariu la articolul lui Vladimir Putin 75 de ani de la marea Victorie: responsabilitatea comună în fața istoriei și în fața viitorului (cu dl Ion Cheptene, pe Facebook al CE al studenților).

 9. 1 aprilie, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie, Discurs pe tema: Solovețk – începutul Gulag-ului și Prima ocupație sovietică a Basarabiei, 1940-1941, (cu dl Ion Cheptene).

 10.  8 aprilie 2021, Recenzii la articolele: Constantin Băjenaru, Aspecte privitoare la refugiații basarabeni în județul Făgăraș, până la intrarea României în război (21 iunie 1941) și Gheorghe Faraon, Aspecte privind istoria recentă a Țării Făgărașului. Instaurarea regimului comunist în localitatea Vad, județul Brașov (1954-1964). Pentru revista Studia Universitatis Moldaviae, 2021.

11. 12 aprilie, emisiune despre cartea Lidiei Prisac și despre Războiul de la Nistru, cu L. Prisac și Vitalie Guțu, moderator. Vezi: https://www.facebook.com/zonadesecuritate.md/posts/229463238961515

 12. 23 aprilie, Chișinău, Centrul de Excelență Colegiul de Medicină și Farmacie. Conferință on-line despre Situația politică internațională actuală.

Organizator – Daniela Blănuță, prof. de istorie, Veronica Guja, prof. de istorie

13. 26 mai 2021, USM, înregistrare cu Ion Cheptene. Primul val de deportare din RSSM: acum 80 de ani. Pe post – 29 mai 2021: vezi https://www.youtube.com/watch?v=dOXUmAkqi2Q

14. 19 aprilie 2021, Biblioteca „B.P. Hașdeu” interviu cu Alexandru Moraru. Tema: Chișinăul anilor 70-80 ai secolului trecut, în https://www.youtube.com/watch?v=aVBoZUEnleY

15. 15 iunie 2021, USM; Facultatea de Istorie și Filosofie, înregistrare cu Ion Cheptene. Tema: Cel de-al Doilea Război Mondial: evenimentele anului 1943.

 16. 16 iunie 2021, USM; Facultatea de Istorie și Filosofie, înregistrare cu Ion Cheptene. Tema: Cel de-al Doilea Război Mondial: evenimentele anilor 1944-1945.

 17. 24 iunie 2021, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie, înregistrare cu Ion Cheptene. Despre înmânarea Diplomei de Doctor Honoris Causa a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

 18. 28 iunie 2021, Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, ședința Clubul Istoricilor din R. Moldova. Discurs despre Raptul Basarabiei, 28 iunie 1940 (au participat Ion Negrei, Alexandru Ganencu, alții).  Moderator – Alexandru Moraru.

 19. 29 iunie 2021, Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău. 28 iunie – zi de doliu pentru R. Moldova cu dl Ștefan Sofronovici (moderator).

 20. 6 iulie 2021, Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău. Cea de-a doua deportare din RSS Moldovenească, 5-6 iulie 1949 (72 de ani) cu dl Ștefan Sofronovici (moderator) și dl Andrei Olaru, din deportați, Țahnauți, Rezina.

 21. 28 septembrie 2021, Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, ședința Clubul Istoricilor din R. Moldova; tema: Comemorarea profesorilor universitari Ion Ciocanu și Nicanor Babâră; prezentări de carte, evocări și memoriiDiscurs: Contribuția profesorilor Ion Ciocanu și Nicanor Babâră la Renașterea NaționalăVezi: Ion Ciocanu și Nicanor Babâră, mereu vii în amintirea noastră, în Făclia, 2021, 1 octombrie.

 22. 25 octombrie 2021, discurs la dezvelirea Monumentului Cișmeaua generalului Georgescu P. Ion, Chișinău, Valea Morilor. Tema: Semnificația istorică a Monumentului „Cișmeaua generalului Georgescu P. Ion”

 23. 6 noiembrie 2021, Ungheni, liceul „Vasile Alecsandri”. Prelegeri în fața profesorilor de istorie, veniți la perfecționare.

 Membru al Colegiilor redacționale, altor foruri ştiinţifico-metodice

 Expert al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (Decizia nr. 12 din 31 iuie 2020 a conducerii ANACEC). Ordin nr. 16-A din 14 septembrie 2020 Cu privire la completarea Comisiilor de experți în domeniul atestării, Comisia 9. Științe umaniste: ramurile 61-61.

Membru al Consiliului de redacție a revistei TYRAGETIA, din martie 2019.

 Membru al Colegiului de redacție a revistei Destin Românesc.

 Membru al Colegiului de redacție a reviste Patrimoniu istoric, Chișinău-Ungheni.

 Membru al Colegiului de redacție a culegerii Iнтелiгенця i влада: серiя iсторiя, publicat de

Universitatea Națională Politehnică din Odesa Vezi: http://historypower.com/images/vipuski/2020_42/int42-1-12.pdf

 Prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC din 30 octombrie 2020 am fost numit președinte al Seminarului științific de profil (SȘP) la specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade); 611.03 Istoria universală (pe perioade) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezelor de doctorat / dr. hab. [pe un termen de 4 ani].

 Membru al Seminarului științific de profil (SȘP) la specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade); 611.03 Istoria universală (pe perioade) din cadrul Universității de Stat din Moldova.

 Documentări, călătorii de documentare

 Vizite de documentare

1.      4-7 mai 2021, Cluj-Napoca. Am vizitat Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”; Am vizitat Muzeul Holocaustului din nordul Transilvaniei; Am vizitat (repetat) Catedrala Franciscanilor.

 2.      12-14 august 2021, Mănăstirea Dervent.

 3.      25-28 august 2021, Cluj-Napoca. Am vizitat localitatea Rimetea, inclusiv Muzeul de Etnografie.

 Despre ss

 1.      Ion I. Moiceanu, Anatol Petrencu, stegar al luptei pentru apărarea Istoriei naționale, în Ion I. Moiceanu, Personalități marcante și evenimente memorabile din istoria adevărată a poporului român, Iași, Editura Studis, 2019, p. 68-74.

2.      Activity Reports 2020. Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, Membru de Onoare al AOȘR, Chișinău, Republica Moldova, în Annals. Series on history and archaeology, 2020, volume 12, number 2, p. 82-87.

 Distincții

 

1. 23 iunie 2021, Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo”.

Diploma de Doctor Honoris Causa.

Vezi: https://www.youtube.com/watch?v=Orti6IThtjI

O întreagă comunitate academică s-a adunat astăzi la Bălți pentru a participa la ceremonia de decernare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat „Alecu Russo” doctorului habilitat în științe istorice, Anatol Petrencu. Vezi:

 https://www.facebook.com/istorie.usm/posts/2887165321538109

https://www.facebook.com/groups/dirua/posts/4222905207770674

https://www.facebook.com/UniversitateaDeStatDinMoldova/posts/4136633769715624

https://media.usarb.md/2021/06/24/titlul-onorific-de-doctor-honoris-causa-al-usarb-conferit-istoricului-anatol-petrencu/

https://infoprut.ro/78175-consulul-general-al-romaniei-la-balti-despre-istoricul-anatol-petrencu-este-este-un-promotor-al-istoriei-autentice-romanesti-si-a-republicii-moldova.html

http://tvrmoldova.md/actualitate/anatol-petrencu-decorat-cu-titlul-doctor-honorius-causa-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/

https://radiochisinau.md/consulul-general-al-romaniei-la-balti-despre-istoricul-anatol-petrencu–este-este-un-promotor-al-istoriei-autentice-romanesti-si-a-republicii-moldova–136350.html

https://www.youtube.com/watch?v=adJ7ANu4DqA

https://www.youtube.com/watch?v=BxXl9eKVGdI 25.06.2021

https://www.youtube.com/watch?v=h_u_URr_DFs 25.06.2021

 Ședința festivă din 23.06.21 de conferire a titlului onorific Doctor Honoris Causa a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți profesorului universitar Anatol Petrencu, în: https://www.youtube.com/watch?v=qXsrNplQ9l4 25.06.2021

http://m.tvrmoldova.md/actualitate/universitatea-de-stat-quot-alecu-russo-quot-din-balti-i-a-acordat-istoricului-anatol-petrencu-titlu-doctor-honoris-causa/

http://tvrmoldova.md/actualitate/universitatea-de-stat-quot-alecu-russo-quot-din-balti-i-a-acordat-istoricului-anatol-petrencu-titlu-doctor-honoris-causa/

 „Decizia  înțeleaptă a Universității  Alecu Russo m-a  bucurat. În percepția mea,  Domnul Anatol Petrencu merită  titlul de doctor honoris causa a tuturor universităților  de suflet din  întreg spațiu românesc. Multă sănătate și noi împliniri,Mircea Druc, un român unionist. 26.06.2021”.

 2. 24 iunie 2021. Iași, Euro-Invent, ediția a 13-a, Medalia de Aur pentru monografia „Rusia, 2019: acesta a fost un an greu…”

 3. 24 iunie 2021. Iași, Euro-Invent, ediția a 13-a, Medalia de Argint pentru culegerea de studii Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate (coordonator, alături de dl Ion Negrei).

 4. 24 iunie 2021. Iași, Euro-Invent, ediția a 13-a, Medalia de Aur pentru cartea Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii, documente (alături de Constantin Manolache (ed.), Lidia Prisac, Ion Valer Xenofontov și Alina Chironda). Vezi: https://enciclopedia.asm.md/?lang=ro

 5. 15 septembrie 2021, Patriarhia Ortodoxă Română, Mitropolia Basarabiei, Episcopia de Bălți

Diplomă de Gratitudine  („…pentru implicarea deosebită și sprijinul acordat la edificarea Cimitirului Eroilor Români din cel de al Doilea Război Mondial din orașul Fălești”, semnată de Antonie, Episcop de Bălți)

6.      4 noiembrie 2021, USM

Diplomă Onorifică („…cu ocazia aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova, în semn de recunoștință pentru contribuția substanțială adusă la dezvoltarea instituției, responsabilitate, eficiență și dedicație în exercitarea atribuțiilor de serviciu”. Rector, conf. univ. dr. Igor Șarov).

 7.      1 decembrie 2021,

Diplomă de Excelență Marea Unire a Românilor se conferă dlui Anatol Petrencu, Președinte de Onoare Clubul Istoricilor, (…în semn de înaltă prețuire pentru realizările din domeniul istorie, pentru participare activă la promovarea valorilor noastre culturale și spirituale în teritoriile fostei Dacii și în întreaga lume, Chișinău, 1 decembrie 2021. Președintele Academiei Națiunii Române Valeriu Mocanu”).

 8.      30 decembrie 2021, Academia de Științe a Moldovei

Diplomă aniversară de gratitudine

Se conferă dlui A.P., doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, pentru realizări științifice valoroase în activitatea de cercetare, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, promovarea științei și a imaginii AȘM pe plan național și internațional, precum și cu prilejul aniversării a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și împlinirea a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic. Academician Ion Tighineanu, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei. Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 472 din 27 decembrie 2021”.


[1] Sergiu Cornea, Organizarea administrativă a Basarabiei sub ocupația țaristă (1812-1917), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2019, 185 p.

[2] Pe 10 iulie 2021 am scris: „Stimate Domnule Profesor, SĂ TRĂIȚI! Cu întârziere, dar am citit cu mare interes cartea Dvs. despre România sec. al XX-lea. Este o realizare istoriografică excepțională: BRAVO! Am prezentat note de lectură pe blogul personal: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3473#more-3473. Sănătate Dvs., numai bine. a. p.”

Domnul Francesco Guida a răspuns: „Stimate domnule profesor. Am citit cu mare plăcere și satisfacție comentariul dumneavoastră la cartea mea și vă mulțumesc mult pentru generozitatea judecății dumneavoastră, chiar dacă știu bine că nu mă pot ridica la nivelul istoricilor români și al unor mari româniști din alte țări. Pentru mine este o onoare să ajung la publicul românesc cu una dintre cărțile mele, deoarece am început să mă interesez de istoria României (o teză despre Tudor Vladimirescu și istoriografia românească) încă din 1971, pentru a deveni absolvent al universității. Mulțumesc din nou, toate cele bune. Francesco Guida”. Recenzia a fost publicată ți în revista Akademos (vezi mai sus).

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva