Inima distinsului Profesor Ion NICULIȚĂ a încetat să bată

Știre tristă la început de an: inima Profesorului Ion Niculiță a încetat să bată.

Cunoscut arheolog și istoric al antichității, cu o importantă operă științifică, Profesorul Ion Niculiță s-a impus în memoria colectivă ca o personalitate erudită, corectă, atentă față de colegii de la Facultate și față de studenți, masteranzi și doctoranzi.

Profesorul Ion Niculiță poseda un fel de magnetism: cei care au avut norocul să-i asculte prelegerile la Arheologie sau comunicările la diversele simpozioane științifice, rămâneau fascinați de discursurile Profesorului. Fiind originar din sudul Basarabiei, locuitorii căruia au moștenit o limbă română perfectă, I. Niculiță a putut folosi cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima istoria materială, dar și spirituală a popoarelor antice, în special – a geto-dacilor.

Profesorul I. Niculiță a fost un mare bibliofil: i-a plăcut să citească nu doar literatura de specialitate, ci și din alte domenii ale istoriei și literaturii naționale și universale; atunci când discutam despre o carte nouă, interesantă, întotdeauna spunea: „Dă s-o citesc și eu”. Din lecturi sistematice, zilnice, Profesorul I. Niculiță își lărgea orizontul intelectual, fiind la curent cu problemele actuale ale istoriografiei și ale contemporaneității.

Falsificările trecutului de către istoriografia sovietică nu a evitat nici arheologia. Arheologii sovietici au încercat din răsputeri și în pofida probelor certe să demonstreze cum că sciții ar fi fost strămoșii slavilor. În cercetările sale, pe baza multiplelor dovezi materiale, descoperite în rezultatul săpăturilor arheologice, alături de alți savanți (Ion Hâncu, Gheorghe Postică etc.), Profesorul Ion Niculiță a demonstrat originea traco-getică și daco-romană a populației autohtone din spațiul Carpato-Danubian-Pontic, astfel Profesorul I. Niculiță a pus bazele arheologiei traco-geto-dace. Așa cum a menționat prof. univ., dr. hab. Gheorghe Postică, chiar de la începutul carierei sale Profesorul Ion Niculiță „a considerat drept prioritate crearea unei direcții noi în cercetarea arheologică de la Chișinău și lansarea unei școli naționale în domeniul arheologiei traco-geto-dace”[1].

Profesorul Ion Niculiță a îmbinat armonios activitatea științifică și didactică cu responsabilitatea administrativă: de mai multe ori a fost ales în funcția de șef de catedră și decan al Facultății de Istorie și Filosofie a USM. I. Niculiță a participat cu comunicări la diverse Conferințe și Congrese internaționale consacrate tracologiei; a fost mai mulți ani expert al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (azi – ANACEC).

Profesorul Ion Niculiță a fost una dintre personalitățile notorii științifice care nu s-a implicat în viața politică, deși o cunoștea pe dinafară. Probabil, și acest fapt demonstrează înțelepciunea Profesorului Ion Niculiță.

Dumnezeu să-l odihnească!

Sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor, prietenilor, tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din R. Moldova „Alexandru Moșanu”,

membru de onoare al AOȘR

3 ianuarie 2022


[1] Gheorghe Postică, Ion Niculiță – fondatorul arheologiei traco-geto-dace din Republica Moldova, în Ion Niculiță, Thraco-getica. Studii și materiale, Chișinău, Editura Cartdidact, 2004, p. 4.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva