Soroca: deschiderea expoziţiei Grigore Gafencu

Ieri, 30 martie 2012, la Soroca, în holul Muzeului de Istorie şi Etnografie, a fost expusă colecţia de fotografii şi documente „Grigore Gafencu – diplomat, istoric şi gazetar”. Moderatorul evenimentului, dl Nicolae Bulat, director al Muzeului, cunoscut istoric şi muzeograf, autorul recent apărutei monografii ”Jupâniţa cea frumoasă”[1], a vorbit despre personalitatea lui Grigore Gafencu. Ceva mai devreme domnia sa a studiat biografia lui Grigore Gafencu, dovadă fiind articolele publicate deja în presa locală despre marele diplomat român[2]. Dl Nicolae Bulat i-a oferit cuvântul ES domnului Marius Lazurcă, Ambasadorul României la Chişinău, care a vorbit despre Grigore Gafencu ca model de diplomat şi de ostaş fidel Ţării, om care a făcut deosebit de mult în vederea apărării cauzei româneşti în timpuri grele. Următorul vorbitor a fost dl Victor Său, preşedintele raionului Soroca, care a salutat participanţii la deschiderea expoziţiei şi a îndemnat sorocenii să studieze exponatele în zilele următoare.

În continuare a vorbit dl Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău. Domnia sa a amintit: cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la naştere a diplomatului şi istoricului Grigore Gafencu, personalitate marcantă, care îşi trage originea şi din rădăcini basarabene, la Chişinău, la 30 ianuarie 2012, a fost inaugurată expoziţia dată. Apoi expoziţia „Grigore Gafencu – diplomat, istoric şi gazetar” a fost găzduită de Casa Limbii Române de la Căuşeni, iar acum este deschisă publicului interesat din Soroca.

Subsemnatul, am vorbit succint despre biografia lui Grigore Gafencu – aviator militar în anii Primului Război Mondial, doctor în drept cu teză susţinută la Paris, ziarist, om de stat, diplomat. Am amintit: în august 1940, după ce URSS răpise, cu ameninţarea aplicării forţei, Basarabia, nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, insule româneşti de la Gurile Dunării, Grigore Gafencu a fost trimis Ambasador la Moscova. Condiţiile de activitate ale unui ambasador, acreditat la Moscova, erau deosebit de grele în situaţia unei secretomanii generalizate, accentuate şi mai mult din cauza războiului mondial. În ciuda acestei situaţii, Grigore Gafencu a îndeplinit cu succes misiunea ce i s-a încredinţat, iar după revenirea în ţară (august 1941) şi plecarea în Franţa a apărat interesele naţionale ale României.

Folosindu-mă de prilejul prezenţei la deschiderea expoziţiei la Soroca a ES Ambasadoarei Suediei în Republica Moldova, dnei Ingrid Tersman, am amintit celor prezenţi că Suedia a fost condusă mai mult de doi ani din Basarabia. Este vorba de şederea la Varniţa (pe atunci – raiaua Bender) a regelui Suediei Carol al XII-lea. Este un bun prilej pentru a stabili unele punţi de legătură ştiinţifică şi culturală între R. Moldova şi Suedia.

După ce au luat cuvântul şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice sorocene, după ce au fost date răspunsuri la unele întrebări, formulate de cei prezenţi la deschiderea expoziţiei, vizitatorii au fost invitaţi să examineze mai atent fotografiile şi panourile cu documentele timpului.

Expoziţia  „Grigore Gafencu – diplomat, istoric şi gazetar” de la Soroca a fost organizată de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău, de Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” şi Muzeului de Istorie şi Etnografie din „capitala de nord” a R. Moldova.

La inaugurarea expoziţiei au contribuit nemijlocit dl Andrei Nicolescu, colaborator al ICR Chişinău, precum şi lucrători ai Muzeului gazdă.

Încă o dată, invităm sorocenii să viziteze exponatele aduse, astfel, să recuperăm istoria şi personalităţile marcante ale Neamului nostru.

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedinte al INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

            31 martie 2012[1] Nicolae Bulat. Jupâniţa cea frumoasă, Chişinău, Casa editorial-poligrafică „Bons Offices, 2011,  520 p.

[2] Idem, Grigore Gafencu – diplomat, istoric, gazetar // Realitatea, 2012, 30 martie; Idem, Expoziţia „Grigore Gafencu” la Muzeul de Istorie şi Etnografie Soroca // Observatorul de Nord, 2012, 30 martie.

Lasă un răspuns

Arhiva