Stimaţi prieteni, dragi cititori,

După o scurtă pauză revin asupra blogului personal.

Va fi un blog generalist, cu accente mai pronunţate în domeniul profesional, adică al istoriei. Voi informa cititorii despre noile apariţii editoriale în domeniul istoriei contemporane, universale şi a românilor, voi informa – ca şi data trecută – despre întrunirile ştiinţifice (simpozioane, congrese, conferinţe etc.), voi publica studii, interviuri, portrete ale istoricilor etc.

Voi prezenta anumite analize ale vieţii politice din Republica Moldova, voi informa cititorii despre viaţa cotidiană a basarabenilor, invitându-vă la dialog, la comentarii, la critici (dacă se va crede necesar).

Urându-mi şi urându-vă Dvs. „Drum bun”, să facem primul pas!

Voi prezenta mai jos câteva informaţii privind activitatea membrilor Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” în perioada februarie-martie 2012.

1. Pe data de 29 februarie 2012, în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, şi-a desfăşurat lucrările cea de-a Treia ediţie a Mesei rotunde „Războiul de pe Nistru: 20 de ani de la declanşare – consecinţe, probleme, soluţii”. Evenimentul a fost organizat de INIS „ProMemoria”, Asociaţia Veteranilor Războiului din Republica Moldova, 1992, condusă de dl Alexandru Gorgan, şi Biblioteca „O. Ghibu”. Doamna directoare Elena Vulpe a deschis lucrările Mesei rotunde, rostind un cuvânt de deschidere şi a propus celor prezenţi să ţină un moment de reculegere în memoria apărătorilor Independenţei şi integrităţii teritoriale a R. Moldova, căzuţi la datorie.

Un amplu referat, întitulat „Războiul de pe Nistru: consecinţe, probleme, soluţii” a fost expus de dl Alexandru Gorgan, colonel în rezervă, vice ministru al Apărării (1995-1997), secretar al Consiliului Suprem de Securitate al R. Moldova (1995-1997), preşedinte al Asociaţiei Veteranilor Războiului din Republica Moldova, 1992. Referentul a examinat cauzele, ce au provocat războiul, a analizat desfăşurarea operaţiunilor militare, a demonstrat caracterul agresiv al războiului, purtat de Federaţia Rusă faţă de R. Moldova, a expus urmările conflictului militar şi problemele actuale, cu care se confruntă veteranii Războiului de pe Nistru.

Au urmat dezbateri, la care au participat generalul maior de justiţie (r) Valeriu Troenco, generalul de brigadă (r) Nicolae Petrică, colonelul (r) Andrei Covrig, generalul de brigadă (r) Vasile Grosu, colonelul (r) Virgil Botnarevschi, generalul (r) Anton Gamurar şi alţii. În opinia vorbitorilor unele probleme, legate de războiul de pe Nistru, se agravează; evenimentele îşi pierd obiectivitatea. Unii oratori au subliniat, cu durere în suflet, că politica de cadre, promovată de guvernanţii de la Chişinău, a fost una stupidă: militarii care au luptat la Nistru, în apărarea integrităţii teritoriale ale RM, au fost înlăturaţi din funcţii, marginalizaţi; s-au făcut comparaţii cu situaţia veteranilor în timpul URSS, cu cea a veteranilor din autoproclamata republică nistreană pentru ca să se ajungă la concluzia, că autorităţile de la Chişinău au fost cele mai nesimţite faţă de apărătorii patriei noastre Republica Moldova; au fost discutate şi probleme referitoare la asociaţiile veteranilor războiului de pe Nistru.

În concluzie: am decis să elaborăm un proiect de recuperare şi valorificare a memoriilor luptătorilor de pe Nistru (INIS „ProMemoria” în colaborare cu Asociaţia Veteranilor Războiului din Republica Moldova, 1992).

Discursurile participanţilor la Masa rotundă pot fi ascultate pe site-ul INIS „ProMemoria”.

2. La începutul lunii martie 2012 la Chişinău s-a aflat domnul Iulian Marius Şchiopu, directorul Muzeului „Ţării Făgăraşului „Valer Literat” şi redactor şef al revistei de civilizaţie şi spiritualitate europeană „Interferenţe”, lansarea căreia s-a realizat la Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM.

Pe data de 2 martie 2012 conducerea INIS „ProMemoria” a semnat cu Asociaţia „Ştefan Mailat”, reprezentată de dl Iulian Marius Şchiopu, un Acord de parteneriat, are prevede, între altele, derularea prin intermediul celor două instituţii a unor proiecte ce vizează, la nivel naţional şi internaţional, promovarea cunoştinţelor despre trecut, urmărindu-se valorificarea patrimoniului istoric şi cultural; schimb de publicaţii; realizarea unor proiecte comune, inclusiv în plan editorial etc. În conformitate cu deciziile luate, aşteptăm cu drag venirea prietenilor noştri din Făgăraş la începutul lunii aprilie 2012. Vom reveni cu informaţii la timpul potrivit.

3. În conformitate cu acordurile semnate de INIS „ProMemoria”, inclusiv cu Universitatea de la Craiova, la Chişinău s-a aflat în documentare prof. univ. dr. dl Liviu Marius Ilie (Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţie, Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale), care, pe data de 7 martie 2012 a prezentat încadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM prelegerea publică „Legitimarea dinastică între simbol şi strategie politică. Studiu de caz: Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti (1632-1654)”. La prelegere au asistat profesori şi studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filozofie (USM), precum şi specialişti din alte instituţii de cercetare, inclusiv – Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Prelegerea s-a bucurat de o atenţie sporită, au fost puse întrebări la care răspunsurile au fost exhaustive. Felicitări domnului profesor Liviu Marius Ilie din Craiova.

În imagini:

Secvenţă din cadrul Mesei rotunde din 29 februarie 2012.

După semnarea Acordului de parteneriat: semnatarul acestor rânduri şi dl Iulian Marius Şchiopu.

Prelegerea dlui Liviu Marius Ilie.

 

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

Lasă un răspuns

Arhiva