Probleme de genealogie în şedinţa Clubului Istoricilor

Conform DEX, GENEALOGIE înseamnă „descendenţa membrilor unei familii, de diferite generaţii, în funcţie de gradul lor de rudenie”; „reprezentare într-un tablou, într-un grafic a unei astfel de filiații” (descendenţe). Genealogia este „ştiinţa care se ocupă cu studiul diferitelor filiații; istoriei neamului”. Interesul oamenilor faţă de înaintaşii lor nemijlociţi, faţă de rudele mai apropiate sau mai îndepărtate este mare oriunde, inclusiv în Republica Moldova. Fiind ştiinţă, genealogia pretinde la anumite rigori, reguli, cunoştinţe şi experienţă. Iată de ce ne-am propus să invităm în şedinţa ordinară a Clubului Istoricilor din RM (CIRM) specialişti consacraţi domeniului dat. În faţa celor prezenţi vor vorbi istoricii Veaceslav STĂVILĂ, doctor în ştiinţe istorice, şi Mihai ADAUGE, cunoscuţi autori de Arbori Genealogici.

În aceiaşi şedinţă va fi lansat volumul „Îndemn spre neuitare. Pagini din istoria Basarabiei. 1940-1949”, apărută acum o lună în urmă, la Editura Dorinţa din Ploieşti. Autoarea cărţii este doamna Anastasia AMBUL-BALMUŞ, membră activă a CIRM, locuitoare în oraşul Cimişlia. Autoarea cărţii a studiat mulţi ani istoria crimelor comunismului, comise în localităţile raionului Cimişlia (represiuni politice, inclusiv deportări, foametea provocată în 1946-1947). La începutul monografiei autoarea a scris: „Dedic această carte memoriei copământenilor mei din raionul Cimişlia, circa 10 000 de oameni, care au suferit de pe urma calvarului stalinist-comunist, în anii 1940-1949; memoriei rudelor mele din familiile lui Blonschi Miron şi Blonschi Vasile, pierduţi fără urmă şi celor 15 oameni dragi din familia bunelului Ambul Efim, a unchiului Ambul Serghei şi a mătuşii Jiricov Maria, victime ale deportărilor”.

Şedinţa CIRM va avea loc marţi, 19 aprilie 2016, în Sala Mică a Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Haşdeu”.

Începutul la ora 16. Sunt invitaţi membrii CIRM şi persoanele interesate.

Comitetul de conducere.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva