Profesorul universitar Constantin SOLOMON împlineşte astăzi 70 de ani

Profesorul universitar, doctor habilitat în istorie Constantin Solomon împlineşte astăzi şapte decenii de viaţă.

Dl Constantin Solomon s-a născut la 4 noiembrie 1948, în localitatea Morovaia, comuna Trebujeni, raionul Orhei. Locuitorii satului Morovaia sunt 100 % români (unii îşi zic „moldoveni”).

Constantin Solomon a fost elev al Şcolii Pedagogice din Orhei [ŞPO] (1964-1968). După absolvirea ŞPO a fost chemat la serviciul militar obligatoriu; a prestat serviciul militar până în 1971, după care a fost admis la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova [USM], fiind aici student între 1971 şi 1976. După absolvirea Facultăţii a lucrat lector-metodist în instruirea studenţilor străini, veniţi la studii la USM (1976-1978). În 1978 dl Constantin Solomon a fost admis la doctorat, în 1982 susţinând cu succes teza de doctor în istorie. A continuat cariera de universitar, fiind lector, lector superior, conferenţiar. Între 1999 şi 2000 a îndeplinit funcţia de şef al Catedrei de Istoria Românilor (USM). În anul 2000 dl C. Solomon s-a înscris la studii post-doctorale, în 2002 susţinând teza de doctor habilitat în istorie, iar în 2003 i s-a conferit titlul pedagogic de Profesor Universitar. Între 2003 şi 2007 a fost decan al Facultăţii de Istorie şi Psihologie, iar din 2007 până în 2009 – decan la Facultăţii de Istorie şi Filozofie. Din 2010 până în prezent lucrează profesor universitar la Catedra de Istorie a Românilor [în prezent – Departamentul de Istoria Românilor, Universală şi Arheologie].

Profesorul Constantin Solomon este un bun cunoscător al Istoriei Românilor, perioada modernă şi contemporană, un excelent politolog, specialist în probleme de instituţionalizare a sistemului politic în Republica Moldova şi a istoriei politice a României şi R. Moldova. Alături de dl dr. Mihai Cernencu, de regretatul prof. univ. dr. hab. Andrei Galben, de dl acad. Gheorghe Rusnac, profesorul Constantin Solomon a contribuit la publicarea a două importante volume de documente care se referă la istoria politică a R. Moldova[1]. Profesorul C. Solomon este autorul mai multor monografii[2], a unui manual universitar, a peste 150 de articole ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate, atât în R. Moldova, cât şi peste frontierele ei.  

Profesorul Constantin Solomon este un model demn de urmat în ceea ce priveşte îndrumarea ştiinţifică a doctoranzilor. A fost mulţi ani preşedintele Comisiei de experţi a Comisiei Naţionale de Atestare şi Acreditare [CNAA] în domeniul ştiinţelor socio-umanistice. Actualmente dl profesor C. Solomon este conducător de doctorate şi îndrumător de doctorate în cadrul Şcolii Doctorale de la Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM.

Cu prilejul acestei aniversări frumoase, transmit colegului Constantin Solomon sincere felicitări, îi doresc multă sănătate, bucurie de la rude, prieteni, noi realizări în cercetarea trecutului şi prezentului politic.

La mulţi ani şi toţi cu rod!

Anatol Petrencu, istoric.

4 noiembrie 2018

 [1] Mihai Cernencu, Andrei Galben, Gheorghe Rusnac, Constantin Solomon. Republica Moldova: Istoria politică (1989-2000). Documente şi materiale, volumul I, Chişinău, 2000, 543 p.; Mihai Cernencu, Andrei Galben, Gheorghe Rusnac, Constantin Solomon. Republica Moldova: Istoria politică (1989-2000). Documente şi materiale, volumul II, Chişinău, 2000, 458 p.

[2] Constantin Solomon. Aspecte ale vieţii politice în Republica Moldova (1989-2002), Chişinău, CEP USM, 2002, 265 p. şi altele.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva