Monthly Archives: iulie 2014

Românii în Gulag: lansarea unei noi cărţi

În curând se vor împlini 65 de ani de la cel de-al doilea „val” al deportărilor din RSS Moldovenească.

După implicarea basarabenilor pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial, după mobilizarea forţată, în primăvara-vara anului 1944, în Armata roşie şi trimiterea multora dintre ei pe cele mai primejdioase sectoare ale Frontului de Est, iar apoi – şi în câmpiile Manciuriei, în războiul URSS împotriva Japoniei, mulţi consângeni s-au confruntat cu o altă crimă antiumană fără precedent: foametea provocată în 1946-1947 (au murit în chinurile groaznice ale lipsei de produse alimentare peste 200 000 de oameni). Continue reading

Arhiva