Românii în Gulag: lansarea unei noi cărţi

În curând se vor împlini 65 de ani de la cel de-al doilea „val” al deportărilor din RSS Moldovenească.

După implicarea basarabenilor pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial, după mobilizarea forţată, în primăvara-vara anului 1944, în Armata roşie şi trimiterea multora dintre ei pe cele mai primejdioase sectoare ale Frontului de Est, iar apoi – şi în câmpiile Manciuriei, în războiul URSS împotriva Japoniei, mulţi consângeni s-au confruntat cu o altă crimă antiumană fără precedent: foametea provocată în 1946-1947 (au murit în chinurile groaznice ale lipsei de produse alimentare peste 200 000 de oameni).

Trecuse puţin timp de la acea groaznică tragedie pentru basarabeni şi autorităţile comuniste au organizat un alt „val” (al doilea) de deportare. A fost vorba de numita Operaţiune „Iug” („Sud”), din noaptea de la 5 spre 6 iulie 1949. În rezultatul acestei crime odioase, în Siberia au fost deportaţi 35 796 de oameni (11 253 familii), dintre care bărbaţi – 9 864, femei – 14 033 şi copii – 11 899. Asemenea unei operaţiuni militare, pregătită minuţios, deportarea din iulie 1949 a lovit încă o dată în cei mai buni gospodari ai satelor din RSSM, în elita intelectuală, puţină câtă era. Persoanele deportate au fost lipsite de gospodăriile şi averile, agonisite în sudoarea frunţii. Bunurile expropriate au fost naţionalizate şi trecute în subordinea consiliilor săteşti sau colhozurilor. Asta după ce o bună parte din averea deportaţilor fusese însuşită de activiştii sovietici sau de partid comunist. Este interesant faptul că mulţi basarabeni, după ce sovieticii i-au „iertat” şi i-au lăsat să vină la vetrele lor, au fost deportaţi a două oară.

În legătură cu împlinirea acestei triste aniversări,

 

Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”

 

Vă invită vineri, 4 iulie 2014, ora 14:00 în Sala de Conferințe a Bibliotecii Naționale (str. 31 August 1989, nr. 78-A, sediul central) cu prilejul lansării de carte

 

ROMÂNII ÎN GULAG:

memorii, mărturii, documente

vol. I

editori:

Anatol Petrencu

Ludmila D. Cojocaru

Lidia Pădureac

 

Evenimentul este dedicat cinstirii memoriei victimelor deportărilor și represaliilor politice din RSSM.

 

Colecția de volume apare cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în cadrul proiectului “Românii în Gulag: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-1941, 1944-1953)”.

Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva