Partidul Liberal Reformator: gheaţa a pornit [Tabloul zilei, sâmbătă, 14 septembrie 2013]

Principalul eveniment politic al zilei a fost, fără îndoială, şedinţa Consiliului extins al Partidului Liberal Reformator (PLR).

Adunarea a fost moderată de dl Ion Hadârcă, deputat, preşedinte al Fracţiunii parlamentare a PLR.

La început, domnia sa a prezentat comunicarea „Activitatea politică a PLR”. Între alte activităţi importante, realizate în interesul naţional al Republicii Moldova (RM), a fost şi sesizarea depusă de către grupul parlamentar al PLR la Curtea Constituţională (CC) privind concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău. În urma acestei acţiuni, CC a stopat procesul de transmitere a Aeroportului firmei câştigătoare ruse.

Apoi cuvântul i-a fost oferit doamnei Tatiana Potâng, vice prim-ministru al RM. Domnia sa a prezentat mecanismul de funcţionare a Guvernului Iurie Leancă, apoi a oferit cuvântul miniştrilor PLR, domnilor Gheorghe Şalaru, ministrul Mediului, Vitalie Marinuţă, ministrul Apărării, Octavian Bodişteanu, ministrul Tineretului şi Sportului. Au vorbit, de asemenea, câţiva vice-miniştri, membri ai PLR.

Dl Sergiu Stanciu, vice-ministru al Tineretului şi Sportului, a prezentat simbolul PLR. Este imaginea stilizată a unei acvile cu aripile întinse, având stelele Uniunii Europene. Simbolul este realizat în culorile Liberalismului european şi mondial – albastru şi galben pe un fon alb. Dl S. Stanciu a răspuns la diverse întrebări, puse de membrii Consiliului PLR. Sigla PLR a fost votată cu unanimitate de voturi.

A urmat informaţia drei Ludmila Lupu, activistă a Secretariatului general, privind numărul cererilor depuse, precum şi informaţiile din raioane, referitoare la constituirea organizaţiilor locale ale PLR. Până la acest moment au depus cereri de aderare la PLR circa 14 000 de cetăţeni ai RM din raioanele republicii. Din cele relatate de liderii locali ai PLR s-a tras concluzia că numărul membrilor noului partid va spori în următoarele săptămâni, astfel, ca la Congresul de constituire a PLR să avem 20 000 de membri activi.

Dl deputat Oleg Bodrug, vice-preşedinte al Parlamentului RM, a vorbit despre convocarea Congresului de constituirea a PLR. A fost propusă şi aprobată cu majoritatea de voturi o zi de sâmbătă de la sfârşitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie 2013, la Chişinău.

La „Diverse” au vorbit câţiva membri ai PLR, între care dl deputat Valeriu Saharneanu, care a evidenţiat noi semnificaţii ale siglei PLR şi a argumentat convingător necesitatea convocării unei Mari Adunări Naţionale în ajunul întâlnirii de la Vilnus – reuniune la care RM va semna acordul de pre-aderare la Uniunea Europeană (UE). Propunerea a fost susţinută unanim: o Mare Adunare Naţională vă demonstra încă odată lumii că societatea din RM pledează pentru integrarea RM în UE.

Subsemnatul am vorbit despre importanta iniţiativă a Grupului parlamentar al PLR privind crearea Institutului de Studiere a Crimelor Comunismului, iniţiativă susţinută plenar de membrii Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”, printr-o Declaraţie difuzată mass-mediei. Deşi cu întârziere, dar constituirea acestui centru ştiinţific de cercetare a crimelor regimurilor totalitare, în special – ale celui comunist sovietic este de o importanţă vitală pentru perspectivele RM. Această iniţiativă a deputaţilor PLR a fost susţinută prin aplauzele vii ale celor prezenţi în sală, dovadă convingătoare că crearea acestui Institut este necesar societăţii noastre.

După epuizarea ordinei de zi, la 13:00 liderii PLR au organizat o conferinţă de presă, transmisă deja publicului larg.

Concluzie: am fost martori ai unui eveniment politic important pentru RM. Considerăm că noua formaţiune politică îşi va ocupa un loc de cinste pe eşichierul politic al RM, va capta pe cei mai buni cetăţeni ai RM, oameni ce vor binele poporului din care fac parte.

Şi pe această cale, ne adresăm tuturor celor ce nu sunt indiferenţi de realităţile RM – bărbaţi şi femei, tineri şi oameni în vârstă – să adere la noul partid – Partidul Liberal Reformator!

Împreună suntem puternici!

 

Prof. univ., dr.-hab. Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva