Alexandru Bobeică la 60 de ani

Zilele acestea, Alexandru Bobeică, fost coleg de facultate, istoric, pedagog talentat, publicist cunoscut, cineast cu opere recunoscute, împlineşte 60 de ani. Este o personalitate cunoscută în Republica Moldova datorită, în mod special, articolelor publicistice, publicate în ediţii republicane („Timpul”, „Literatura şi Arta”, „Moldavskie vedomosti” etc.), dar în mod special – în săptămânalul sorocean „Observatorul de Nord” (ediţie bilingvă). Subiectele abordate de dl Alexandru Bobeică se referă la diverse aspecte ale vieţii politice, economice, financiare, morale, culturale, spirituale. Un compartiment aparte al publicisticii lui Alexandru Bobeică îl constituie materialele referitoare la conducerea R. Moldova, în special acea parte a ei care este incompetentă şi pe care autorul a calificat-o deseori cu noţiuni exacte, dar mai puţin plăcute auzului (politicienii sunt „guralivi”, „ţipălăi”, „căpoşi” „salvatori ai naţiunii” etc.). În mai multe cazuri R. Moldova a fost numită de către autor statul „pitic” sau „statu-palmă-barbă-cot”. Autorul articolelor nu s-a referit la întinderea teritorială a republicii noastre, ci la nimicnicia, lipsa de talent şi pricepere, rea-voinţa şi prostia celor care conduc această formaţiune statală. Autorul greşeşte puţin: practica demonstrează că cei criticaţi de semnatarul materialelor sunt excelenţi în ceea ce priveşte căpătuirea şi rotunjirea propriilor averi, de foarte, foarte multe ori pe bani furaţi din buget sau prin fraude, prin încălcarea legii. În unul din articolele publicate Alexandru a comparat Parlamentul R. Moldova cu un „cimitir politic”. Autorul se referea la celălalt parlament, dominat de comunişti. Parlamentul actual este altfel. Aşa să fie? Ce realizări are acest Parlament în combaterea corupţiei – marea nenorocire, abătută asupra R. Moldova. În ţara asta există sute (poate mii) de probleme umane, care nu se rezolvă pe baza legii care, prin definiţie, nu funcţionează, iar Parlamentul nu este în stare să se impună.

Referindu-se la publicistica lui Alexandru Bobeică, redactorul Săptămânalului „Observatorul de Nord”, Victor Cobăsneanu, remarca: „Domnia sa nu face compromisuri, ştiind că „negrul este negru” şi „albul este alb”. Orice literă ieşită de sub peniţa lui emană adevăr şi dreptate. Orice frază scrisă sau rostită laudă omul demn şi-l pune la stâlpul infamiei pe cel josnic şi ticălos. Are duşmani, dar numărul prietenilor săi e incomparabil mai mare. Este curajos şi bătăios, cum i-ar fi stat bine fiecărui bărbat cu rădăcini adânci şi viguroase pe această palmă de Pământ”[1].

În calitate de istoric, Alexandru Bobeică a predat Istoria adevărată în liceu, lucrând un timp şi în calitate de inspector şcolar. În aceeaşi calitate s-a remarcat prin publicare unei lucrări de referinţă în istoriografia noastră. E vorba de un studiu, referitor la Sfatul Ţării, primul Parlament al Basarabiei, care a luat decizii istorice în activitatea sa: proclamarea Republicii Democratice Moldoveneşti, declararea Independenţei acesteia (la 24 ianuarie 1918) şi adoptarea, cu majoritatea zdrobitoare de voturi a Unirii Basarabiei cu Patria-mamă, România[2].

O altă realizare a dlui Alexandru Bobeică, demnă de toată lauda, este redactarea şi publicarea monografiei-album consacrată istoriei şi oamenilor oraşului natal al autorului, Drochia[3]. Este o carte de o rară frumuseţe, cu texte ştiinţifice şi imagini ale urbei şi fotografii ale oamenilor locului, care trudesc în diverse domenii ale vieţii sau care au dus faima oraşului departe de hotarele republicii prin realizările lor deosebite. Monografia-album este o excelentă carte de vizită a oraşului Drochia. Felicitări autorului!

Iar cu ocazia zilei de naştere, stimate domnule coleg, sincere felicitări, sănătate, noi realizări în activitatea zilnică.

La mulţi ani şi toţi buni!

 

Cu deosebit respect, prof. univ., dr.-hab. Anatol PETRENCU, Chişinău.

13 februarie 2014

PS. Publicat în “Ziarul de Gardă”, 2014, 13 februarie[1] Alexandru Bobeică. Republica Moldova între seceră, ciocan şi nicovală, Chişinău, editura „Civitas”, 2004, p. 4.

[2] Idem. Sfatul Ţării – stindard al renaşterii naţionale, Chişinău, Editura „Universitas”, 1993, 176 .

[3] Drochia. Gară şi raion. Coordonator Alexandru Bobeică, Chişinău, Balacron, 2013, 140 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva