ROMÂNII ÎN GULAG. O carte nouă

Stimaţi prieteni,

În ajunul aniversării celui de-al doilea val de deportări din 5-6 iulie 1949, Institutul „ProMemoria” al Universității de Stat din Moldova lansează al doilea volum al seriei

ROMÂNII ÎN GULAG: memorii, mărturii, documente,

editori: Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac.

Volumul prezintă un studiu al memoriei victimelor deportărilor staliniste în
RSS Moldovenească (1940-41, 1944-1949, 1951). Politica de purificare a societății basarabene de tot ce era considerat românesc sau „dușman de clasă”, începută odată cu instaurarea regimului totalitar-comunist în anul 1940, s-a aplicat și asupra țărănimii, deportările din satele Basarabiei fiind doar un episod al sistemului represiv pus în practică de autoritățile sovietice. Mărturiile celor care au supraviețuit această epocă constituie o sursă de documentare istorică de o valoare inestimabilă, fiind cercetate de autorii volumului prin metodele istoriei orale.

Cartea este adresată istoricilor, politicienilor, tineretului studios și tuturor celor interesați de istoria secolului al XX-lea.

Evenimentul este dedicat cinstirii memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească.

Colecția de volume apare cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni în cadrul proiectului „Românii în Gulag: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-1941, 1944-1953)” și este distribuită gratis bibliotecilor școlare, raionale sau municipale.

* Institutul „ProMemoria” continuă să colecteze memoriile, mărturiile victimelor regimului totalitar-comunist în cadrul programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953, desfășurat în cooperare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, și invită pe cei interesați să se adreseze la tel. 022 59 40 61 sau pe adresa de e-mail: inis@promemoria.md sau inis.promemoria@gmail.com.

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”

29 iunie 2015

anatol_petrencu@yahoo.com

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva