Un eveniment ştiinţific important, desfăşurat la Universitatea de la Cahul (6 aprilie 2017)

În 2017 se împlinesc o sută de ani de la mari cotituri istorice în Europa şi lume, prilej pentru cercetători de a rememora sau de a prezenta noi descoperiri ştiinţifice. În acest sens, pe data de 6 aprilie 2017, în cadrul Universităţii „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Facultatea de Filologie şi istorie, şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Revoluţia rusă din 1917 şi Basarabia”.

Conf. univ. dr. Sergiu Cornea, prorectorul pentru activitatea ştiinţifică, relaţii internaţionale şi parteneriate de cercetare-dezvoltare, s-a adresat cu un cuvânt de salut participanţilor la conferinţă. A urmat dl prof. univ., dr.-hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care, de asemenea, a salutat participanţii la conferinţă.

Sesiunea de comunicări a deschis-o prof. univ., dr.-hab. Gheorghe Cojocaru, care a prezentat comunicarea „Noi date istorice despre ruperea relaţiilor sovieto-române de la începutul anului 1918”. Istoricul de la Chişinău a prezentat detalii noi şi interesante referitoare la contextul arestării (la ordinul lui V. Lenin) a Ministrului (ambasadorului) României la Petrograd Constantin Diamandi.

Profesorul universitar doctor habilitat Ion Şişcanu a vorbit despre „Revoluţia rusă şi independenţa popoarelor din partea europeană a Imperiului”, referindu-se, în mod special, la Basarabia.

Subsemnatul am prezentat comunicarea „Petre Cazacu despre Basarabia anului 1917”. Medicul Petre Cazacu a fost martor ocular la evenimentele din Basarabia anului 1917, observaţii pe care le-a expus în cunoscuta carte „Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918)”. Autorul monografiei a scris despre reacţia întârziată a administraţiei ruse faţă de revoluţia din februarie 1917: „Când totul se isprăvise, nu mai era nici ţar, nici moştenitor, nici curte, când unul a abdicat, altul a refuzat,la 5 martie 1917 a sosit o telegramă oficială din Petrograd la autorităţi şi la toată lumea, anunţând că Basarabia nu mai este sub imperiu şi că de acum înainte se poate bucura de libertate (svoboda, revoluţia!), iar toţi locuitorii au fost chemaţi să susţină noul guvern provizoriu”. A fost expusă reacţia autorităţilor şi populaţiei la ştirea căderii Imperiului Rus şi la activitatea Mişcării de renaştere naţională din Basarabia anului 1917.

Pe baza unor documente, descoperite în Arhiva din Iaşi, dna Ludmila Chiciuc, lector universitar la Universitatea „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, a vorbit despre „Anton Crihan şi evenimentele revoluţionare din Basarabia anilor 1917-1918”.

Conf. univ. dr. Ion Gheleţchi, şeful Catedrei Istorie şi Ştiinţe Sociale (Universitatea „B. P. Haşdeu” din Cahul, organizatorul Conferinţei, a expus comunicarea „Secvenţe din memoriile lui Gherman Pântea privind organizaţiile militare moldoveneşti din anii 1917-1918”. După încheierea expunerii au fost făcute precizări, referitoare la condiţiile în care Gh. Pântea a scris memoriile, în special – afirmaţia despre întâlnirea lui cu V. Lenin în vara anului 1917.

După pauză, primul vorbitor a fost lectorul universitar Oleg Danilceac, care a vorbit despre „Mişcarea anarhistă şi „Republica din Cahul”, 1917”.

Lector universitar Polina Lungu a prezentat comunicarea „Consideraţii privind revoluţia rusă din februarie 1917 şi consecinţele acesteia asupra Basarabiei în opera lui Alexandru Boldur”, iar dna Dorica Miron (Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Tecuci) a vorbit despre „Relaţiile româno-sovietice în perioada interbelică şi problema Basarabiei”. A urmat lectorul universitar Vitalie Ponomariov care expus comunicarea „Unele aspecte ale mişcării comuniste din Basarabia în anii 1922-1923”-

Daniel Mihociu, profesor, Galaţi, a vorbit despre „Integrarea Basarabiei în primul deceniu interbelic”, iar conf. univ. dr. Ion Certan a încheiat prezentarea comunicărilor cu subiectul legat de revoluţia din februarie şi lovitura de stat bolşevică din octombrie 1917 şi interpretările istoriografice ale celor două evenimente epocale din istoria Rusiei.

Au urmat comentarii, aprecieri şi sugestii pentru viitoare studii. Autorii comunicărilor, prezentate în cadrul conferinţei, au primit certificate de participare.

Ţinând cont de noile contribuţii la cunoaşterea evenimentelor din 1917 din Rusia, de înalta ţinută a comunicărilor prezentate, de competenţa autorilor, considerăm că conferinţa ştiinţifică de la Universitatea de la Cahul a avut un succes deplin.

Felicitări organizatorilor!

7 aprilie 2017, Cahul-Chişinău

anatol_petrencu@yahoo.com

 

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva