Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…”

Stimaţi prieteni,

A fost scoasă de sub tipar şi este difuzată cititorilor monografia „Rusia, 2019: «Acesta a fost un an greu…»”[1]. Au fost două motive, care au stat la redactarea acestei cărţi.

Primul: Federaţia Rusă (FR) a reuşit să-şi promoveze oamenii săi în posturile-cheie ale Republicii Moldova (RM) – preşedintele RM este Igor Dodon, care pe bannerele electorale s-a prezentat alături de Vladimir Putin şi Zinaida Greceanâi şi care nu ascunde că promovează politica Kremlinului în regiunea dată; Z. Greceanâi este preşedinta Parlamentului RM, iar Ion Chicu este un fost consilier al lui I. Dodon, promotor fidel al urii faţă de Uniunea Europeană, inclusiv – România. Altfel spus, din 2019, RM a devenit un protectorat al FR. În acest sens este important să cunoaştem cât mai exact ce prezintă FR – interesele ei politice, succesele şi insuccesele interne, posibilităţile materiale de a soluţiona problemele apărute datorită activităţii oamenilor, dar şi în cazul unor calamități naturale, care sunt limitele puterii/posibilităţilor.

Al doilea motiv, ce a impulsionat studiul dat, a fost îndemnul scriitorului Vasile Ernu de a cunoaşte Rusia, de a ocoli adoraţia sau fobia şi de a ne elabora propria noastră poziţie în sensul păstrării identităţii etnice. Am încercat să prezentăm realităţile din FR în mod obiectiv, nepărtinitor, folosind diverse surse disponibile.

Monografia conţine o Introducere, două capitole, Consideraţii finale, Bibliografie selectivă şi 12 Anexe. Primul capitol este întitulat „Politica externă a insuficientului Imperiu”. Au fost analizate raporturile FR cu Ucraina, Belarus, Georgia şi RM. Şi în 2019, conducerea şi mass-media oficiale au promovat politici de nerecunoaştere a identităţii naţionale a Ucrainei (ucrainenilor), de critici, de multe ori – neîntemeiate, ale conducerii de la Kiev. Relaţiile cu Belarus nu sunt tocmai „frăţeşti” şi s-au răcit spre sfârşitul anului. FR nu are relaţii diplomatice cu Georgia, dar au fost anumite raporturi re-tensionate, iar în privinţa RM, conducerea FR a obţinut un succes incontestabil: partidul pro-rus al socialiştilor din RM are majoritatea de locuri în Parlament şi posturile-cheie sunt ocupate de oamenii Kremlinului. Toate acestea – datorită susţinerii oferite de FR.

În monografie este prezentat locul şi rolul limbii ruse – instrument al expansionismului FR în lume, este expusă concepţia şi practica “Lumii ruse” (“Русский мир”), sunt prezentate subiecte, legate de victoria Coaliţiei antihitleriste asupra Germaniei hitleriste, prezentate de conducerea FR şi de propaganda oficială ca victorie doar a URSS; sunt expuse şi alte subiecte, legate de cel de-al Doilea Război Mondial, inclusiv – geneza războiului.

În cel de-al doilea capitol au fost examinate eforturile FR în lupta cu calamităţile naturale – incendii forestiere şi inundaţii, care au cuprins regiuni uriaşe ale FR şi modalităţile de soluţionare a lor. Un loc aparte îl au accidentele rutiere, inclusiv – cu pierderi de vieţi omeneşti, care, cu regret, au loc în aproape toate statele lumii. În anul 2019, în FR, au avut loc foarte multe astfel de accidente, iar măsurile luate de stat au fost timide şi fără rezultate palpabile.

Sunt prezentate şi alte subiecte de ordin social, cum ar fi, de pildă, prelucrarea gunoiului: la începutul anului a fost anunţat Programul de Stat în privinţa prelucrării deşeurilor menajere, s-a lăsat impresia că a fost o iniţiativă lăudabilă, dar, până la urmă, ruşii s-au ciocnit cu o problemă nerezolvată, cu grave ameninţări ecologice şi – respectiv, – cu protestele oamenilor.

În Anexe am publicat documente ce completează discursul monografic, între ele – Rezoluţia Parlamentului European referitoare la comemorarea a 80 de ani  de la izbucnirea  celui de-al Doilea Război Mondial.

Doritorii de a procura monografa prezentată mai sus se pot adresa pe adresa anatol_petrencu@yahoo.com

a. p.


[1] Anatol Petrencu. Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…”, Chişinău, S.n., 2020, 296 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva