Adresarea AIRM către Primul ministru al R. Moldova și Ministrul Justișiei

Dnei Natalia GAVRILIȚA, Prim- ministru al Republicii Moldova

Dlui Sergiu LITVINENCO, Ministrul Justiției al Republicii Moldova

 Stimată Doamnă Prim-ministru,

Stimate Domnule Ministru

 În recentele campanii electorale PAS a pledat – iar alegătorii au susținut – dezideratul formațiunii privind curățarea instituțiilor statului de oameni corupți/incompetenți și numirea în funcții-cheie a unor oameni integri, adevărați profesioniști, angajament ce se regăsește și în programul de guvernare. Necesitatea înlăturării din instituțiile statului a persoanelor corupte și incompetente se conține și în Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 8 iunie 2019 „Cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova”.

Guvernul întreprinde acțiuni de curățare a instituțiilor statului de persoane corupte și incompetente. Cu regret, constatăm că în sistem rămân, ba mai mult, chiar revin funcționari și demnitari care au compromis actul guvernării, iar prin acțiunile lor au contribuit la capturarea Republicii Moldova de către forțele oligarhice.

Este și cazul dlui Ion Varta, care, timp îndelungat (2012-2019), a diriguit Serviciul arhivistic din Republica Moldova, iar, la 8 iunie 2019, când s-a încercat o lovitură de stat, ocupa funcția de director al Agenției Naționale a Arhivelor. Precizăm că acest înalt demnitar public întruchipează perfect traseismul politic, oferindu-și serviciile oricărui regim politic. Scopul urmărit de dânsul fiind să se mențină în funcție cu orice preț. Numit director al Serviciului de Stat de Arhivă în anul 2012, dl Ion Varta a servit cu credință toate guvernele, inclusiv regimul oligarhic a lui Plahotniuc și Dodon. În 2005, fiind deputat pe listele PPCD, l-a votat pe Vladimir Voronin la funcția de președinte al Republicii Moldova, contribuind astfel la menținerea regimului comunist încă pentru patru ani. După căderea comuniștilor, urcă rapid în altă barcă, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 aflându-se pe listele Partidului Liberal. În ultimii ani, a schimbat mereu partidele sau s-a asociat unor alianțe de partide.

În calitate de director al Serviciului de Stat de Arhivă (2012-2019), s-a manifestat ca un aprig persecutor al cercetătorilor și dușman înrăit al accesului la informație. În acel răstimp cuvântul „interzis” a fost cel mai frecvent folosit, fiind imprimat pe foi A4, a fost lipit pe pereții Sălii de Studiu a Arhivei Naționale. Politica de îngrădire a accesului la informație a dlui I. Varta a ajuns până acolo încât demnitarul pentru fapte imaginabile a retras permisul de acces în Sala de studiu la 8 cercetători științifici. În istoria cercetării și accesului la informație această „performanță” cu siguranță are statut de unicat în Republica Moldova. Asemenea fenomene reprobabile lipsesc cu desăvârșire în țările democratice.

Acțiunile voluntariste întreprinse de dl I. Varta au motivat un grup de cercetători să semneze o scrisoare deschisă, făcută public la 25 martie 2014. Autorii scrisorii atrăgeau atenția la stilul autocrat de conducere a dlui Varta. Cei peste 50 de semnatari ai scrisorii, inclusiv 3 academicieni, 6 doctori habilitați, 28 de doctori în istorie și drept, cercetători științifici, semnalau și alte nereguli în activitatea instituției și conducătorului ei. Precizăm că, la scurt timp de la instalare în post, dl Ion Varta, cu de la sine putere, a modificat regulile interne de copiere şi fotocopiere a documentelor păstrate în arhivele statului, restricţionând respectivele proceduri, de fapt, paralizând activitatea Sălii de studiu a Arhivei Naţionale. Aceasta a condus la apariţia unor tensiuni nedorite în sânul colectivului arhivei, precum şi la perpetuarea unor relații contraproductive între arhiviști şi cercetători.

Din păcate, mesajul nostru de disperare din 2014 a rămas fără răspuns, guvernul nu a reacționat. Dl Varta, profitând de situație, a declanșat o campanie de persecuție a cercetătorilor: anume, după scrisoarea deschisă, 8 cercetători au fost privați de dreptul de a cerceta, iar pentru a intimida  cercetătorii veniți la Sala de Studiu a instalat ilegal camere de supraveghere. Pentru această ispravă dl Varta a fost sancționat de instanța de judecată.

Din cauza managementului defectuos, și Serviciul de Stat de Arhivă a fost acționat în judecată pentru îngrădirea accesului la informație, fiind condamnat în câteva rânduri.

Stimată Doamnă Prim-ministru,

Stimate Domnule ministru,

În contextul schimbărilor ce s-a produs la 11 iulie a.c., Serviciul arhivistic din Republica Moldova trebuie restructurat în așa mod încât să nu îngrădească cetățenilor, cu atât mai mult cercetătorilor accesul la informație. Considerăm că el trebuie să funcționeze la nivelul standardelor din societățile libere şi democratice.

Agenția Națională a Arhivelor, necesită o schimbare, o modernizare, cu oameni integri și profesionist în frunte.

Revenirea dlui Ion Varta în fruntea Serviciului arhivistic din Republica Moldova constituie o compromitere a normelor democratice, a promisiunilor electorale ale PAS, a programului de guvernare, dar și o sfidare la adresa cercetătorilor.

În speranța sosirii „vremurilor bune”, Vă rugăm să acceptaţi, Stimată Doamnă Prim-ministru, expresia distinselor noastre sentimente.

Vă rugăm să primiți, domnule ministru, expresia înaltei noastre considerațiuni.

Asociația Istoricilor din Republica Moldova

Președinte interimar al AIRM

dr. hab. în istorie,  prof. univ. Anatol PETRENCU

Chișinău, 23 septembrie 2021

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva