Inaugurarea Monumentului „Izvorul Generalului Ion P. Georgescu” în Valea Morilor, Chișinău

Luni, 25 octombrie, a avut loc dezvelirea Monumentului „Izvorul Generalului Ion P. Georgescu”. Evenimentul a coincis cu Ziua Armatei Române. Este vorba de 25 octombrie 1944, ziua când Armata Română a eliberat nordul Transilvaniei de sub ocupația hortistă (maghiaro-germană). Armata Română, alături de forțele militare ale Coaliției antihitleriste, a contribuit la victoria acesteia asupra Germaniei naziste. Efortul României în războiul împotriva Germaniei a fost unul deosebit: conform unor aprecieri date de un specialist britanic, România s-a plasat pe locul patru în eforturile Statelor Aliate (punând la dispoziția URSS petrol, hrană, căile ferate, alte mijloace de transport, oameni etc.).

Monumentului „Izvorul Generalului Ion P. Georgescu” a îmbinat în sine mai multe fapte, date și nume despre care s-au scris cărți, articole, s-au publicat fotografii ale timpului etc. Astfel, dacă respectăm principiul cronologic, prima inscripție este cea de pe placa din partea dreaptă a Monumentului, pe care este scris: „1937. La 20 ani după biruințele Armatelor Române asupra Germanilor la Mărăști și Mărășești – am adunat izvoarele de sub acest deal și s-a clădit Cișmeaua „General Georgescu P. Ion”, cu concursul tehnic al Colonelului din Geniu Bora Gh. și proiectul Lt. Gd de Geniu Hondru V.; prin grija și supravegherea Lt. din Art. Martinescu P. și concursul Ostașilor Garnizoanei Buiucani”.

Bătăliile de la Mărășești, Mărăști și Oituz sunt cunoscute publicului larg. Ele s-au desfășurat în iulie – august 1917, când Armata Română a obținut victorie în bătălia cu Armata germană, salvând, astfel, independența României.

În tranșeele de la Mărășești s-a aflat și preotul, poetul Alexei Mateevici, autorul versurilor Imnului de Stat al R. Moldova „Limba noastră”. A. Mateevici era încadrat în Armată rusă, aliată cu cea Română, dar dezorganizată, datorită agitației bolșevice de a îndrepta armele împotriva propriilor guverne, în cazul Rusiei – împotriva Guvernului provizoriu, condus de Alexandru Kerenski. La scurt timp militarii ruși se vor retrage, în drum pustiind Basarabia.

Tot la Mărășești a luptat și generalul Ion P. Georgescu, care în perioada interbelică a fost președintele Ligii Culturale din Chișinău, a avut merite deosebite, despre care a scris dl Iulian Rusanovschi[1]. Așadar, în 1937, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la victoria Armatei Române la Mărășești, Mărești și Oituz, la Chișinău a fost inaugurată Cișmeaua „General Ion P. Georgescu”.

În iunie 1940, URSS a anexat Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul Herța. Trupele invadatoare de Interne (NKVD) au promovat o politică de teroare față de populația pașnică. Nu departe de locul unde a fost inaugurat actualul monument, la ridicare pe scări, acolo unde se află restaurantul „La Sarkis”, (iar în perioada interbelică era Consulatul Italiei), în 1941, după eliberarea Basarabiei de către Armata Română, au fost găsite numeroase cadavre – victime ale nelegiuirilor bolșevice. Numele unora au fost restabilite și imortalizate pe câteva plăci din partea din spate a Monumentului.

Este scris: „Eternă memorie victimelor regimului stalinist executate în subsolul fostului Consulat italian între 19 iulie 1940 – 27 iunie 1941. SLUJITORII BISERICII ORTODOXE: Pr. leg. Tudorache; Pr. Ciocan Ieremia; Ierom. Conega Serapion. PERSOANE POLITICE: Covic Ion – anticomunist; Furer Peisah – membru PCR; Guțu Teodor – comandant FRN; Mazur Gheorghe – cuzist; Schiba Nicolae – membru FRN; Trușcă Ene Gr. – membru FRN; Ungureanu Roman – comunist; Vieru Dumitru – membru FRN; MILITARI: Colonel Voznesenski Feodor; Colonel Ceremușkin Anatoli; Colonel Gurschi Simion; Colonel Popa Mihail; soldat Danilciuc Alexei; Dembno-Ciaicovschi Alexandr; Safcenco – ofițer în Armata țaristă. MILITARI ALBDARDIȘTI: Bogdanovici Ivan; Cantur Feodor; Cașevschi Petru; Crjovoboloțchi Constantin; Dobrovolschi Grigore; Doroșevschi Gheorghe; Leahu Vladimir; Stoeanov Vladimir; Vorotîneț Anton; Zaradzeev Iosif. Membrii organizației antisovietice din Orhei MAJADAHONDA: Brodațchi Victor; Catun Anatoli; Cozma Onisim; Dobândă Dumitru; Eprov Vichenti; Grăjdianu Mihail; Guma Anatolie; Mahu Grigore. REFUGIAȚI DIN URSS: Ciobanu Nicolae; Cozdrovschii iosif; Crivițchi Pavel; Digol Domenti; Gâlcă Ion; Glihih Mihail; Gorbatov Grigore; Șkarapulov Ivan; Știțberg Herș. DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN PACE”.

Tot aici, prima placă din stânga, amintește persoanele care au contribuit la ridicarea Monumentului în 1937: angajați în sfera publică, polițiști din Chișinău, informatori ai Securității Române.

Revenind în fața Monumentului, pe placa din stânga este scris: „2021. La 80 de ani după eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei de către Armata Română a fost reconstituită CISMEAUA „GENERAL GEORGESCU P.ION” la inițiativa avocatului Iulian Rusanovschi, cu suportul Secretariatului General al Guvernului României; SRL Romstal Trade; SA Apă Canal; SRL Ceramix; Veaceslav Jiglițchi; Deli Ion; Constantin Popa; Ștefan Curchi; Ascor, Dumitru Șlapac; Arh. Mihail Andrieș”

La ora 15.00 a început festivitatea de dezvelire a Monumentului. Subsemnatul, am vorbit despre semnificația acestui Monument. Apoi dnii Dumitru Șlapac, antreprenor, și Constantin Popa, magistrat, au dezvelit Monumentul. Orchestra de Gardă a Ministerului Apărării al R. Moldova a interpretat Imnul de Stat al R. Moldova „Limba noastră” și imnul Național al României „Deșteaptă-te, Române”.

Un sobor de preoți din partea Mitropoliei Basarabiei și Exarhatului Plaiurilor, precum și preoți din Iași, Suceava și Chișinău a oficiat ceremonialul religios de sfințire a Monumentului. În cadrul acestui sobor a fost prezent și preotul drd. Viorel Cojocaru, membru al conducerii Asociației Istoricilor din R. Moldova „Alexandru Moșanu”.

Au urmat luări de cuvânt: dl Sergiu Prodan, ministrul Culturii; ES dl Daniel Ioniță, Ambasadorul României în R. Moldova; Ion Corobcean, general de divizie din cadrul Ministerului Apărării R. Moldova; dl Grigore Tinică, medic, academician; dl Iulian Rusanovschi, reprezentantul Asociației MONUMENTUM.

Au urmat depunerile de coroane, jerbe și buchete de flori; militarii prezenți la ceremonia de dezvelire a Monumentului au tras salve de foc în memoria ostașilor căzuți la datorie. După încheierea ceremoniei oficiale, au fost prezentate cântece patriotice (ansamblul Haiducii).

După ceremonia de dezvelire a Monumentului „Izvorul generalului Ion P. Georgescu” dl Iulian Rusanovschi a oferit celor prezenți broșura „Repere istorice românești. Monumentul Eroilor Români din comuna Bubuieci. Monumentul „Cișmeaua General Georgescu P. Ion”[2].

Glorie eternă Eroilor Români!

Mulțumiri din suflet celor ce au contribuit la înveșnicirea memoriei Eroilor militari Români, precum și victimelor nevinovate ale tiraniei bolșevice, extinse asupra unei părți a Patriei noastre România.

Prof. univ., dr. – hab. Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din R. Moldova „Alexandru Moșanu”

26.10.21

anatol_petrencu@yahoo.com


[1] Iulian Rusanovschi, Războiul Monumentelor. Soarta monumentelor din Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria din perioada 1918-1944, Chișinău, 2018, p. 260-263 (sunt imaginile generalului, ale Monumentului, dezvelit atunci, alte detalii importante referitoare la monument).

[2] Iulian Rusanovschi, Repere istorice românești. Monumentul Eroilor Români din comuna Bubuieci. Monumentul „Cișmeaua General Georgescu P. Ion”, Chișinău, Editura „Cu drag”, 2021, 46 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva