Ședința Comitetului de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” din 28 septembrie 2022

Ședința Comitetului de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” din 28 septembrie 2022

Stimați prieteni,

            Miercuri, 28 septembrie 2022, a avut loc ședința Comitetului de Conducere al AIRM „Alexandru Moșanu”. Regim on-line.

           Ordinea de zi:

1.      Despre participarea membrilor AIRM „Alexandru Moșanu” la Congresul Național al istoricilor români (8-10 septembrie, Alba-Iulia);

2.      Despre participarea membrilor AIRM „Alexandru Moșanu” la Simpozionul Internațional „Experimentul Pitești – reeducarea prin tortură”, ediția a XXII-a, 30 septembrie – 2 octombrie 2022;

3.      Pregătirea și realizarea Mesei rotunde „100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand și Reginei Maria”;

4.      Organizare și realizarea Conferinței Internaționale Științifice „Spiritualitatea românească în spațiul basarabean” (Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei);

5.      Diverse.

1. La primul subiect al ordinii de zi au vorbit participanții la Congresul Național al istoricilor români. A fost subliniat faptul că istoricii basarabeni au fost vizibili, au prezentat comunicări diverse și interesante. În cadrul Congresului au fost expuse cărțile apărute recent de sub tipar, semnate de istoricii basarabeni.

La Congres a participat și dl conf. univ. dr. Igor Șarov, rectorul USM, care a propus ca următorul Congres al istoricilor români să fie desfășurat la Chișinău, inițiativă susținută unanim de cei prezenți în sală.

La întoarcere de la Alba Iulia istoricii basarabeni au vizitat Blaj – orașul în care „a răsărit soarele românilor” (Ion Heliade Rădulescu cu prilejul deschiderii primii școli publice cu limba de predare română, la 1754, prin eforturile episcopului Petru Aron). Aici și-au făcut studiile multe personalități de vază ale românilor, între care Samuil Micu, George Șincai, Petru Maior, George Barițiu, Simion Bărnuțiu etc.

Tot aici, în 1848, au avut loc mai multe adunări ale românilor transilvăneni. La adunarea convocate de Avram Iancu și Alexandru Papi-Ilarian (30 aprilie 1848) „au fost formulate ideile desființării iobăgiei și ale egalității în drepturi a populației române din Transilvania cu celelalte națiuni”.

Decizia luată:

Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” să se includă activ în pregătirea și buna desfășurare a Congresului Național al istoricilor români (2024); să evidențieze temele de bază ale Congresului și să contribuie concret la realizarea marelui eveniment.

2. Membrii Comitetului de Conducere al AIRM „Alexandru Moșanu” au discutat subiectul participării c comunicări la Simpozionul Internațional „Experimentul Pitești – reeducarea prin tortură”, ediția a XXII-a, 30 septembrie – 2 octombrie 2022.

Decizia luată:

La Simpozion vor prezenta comunicări membrii AIRM „Alexandru Moșanu” (Anatol Petrencu, Ion Negrei, Viorel Bolduma, Mihai Tașcă, Ion Ghelețchi, Lidia Pădureac).

Vor fi prezentate, de asemenea cărțile publicate recent la Chișinău.

3. Pregătirea și realizarea Mesei rotunde „100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand și Reginei Maria”.

Pe data de 15 octombrie 2022 se vor împlini 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand și Reginei Maria. Cu acest prilej, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, AIRM „Alexandru Moșanu” va organiza miercuri, 12 octombrie 2022, o Masă rotundă consacrată acestui important eveniment istoric.

Deja au anunțat că vor participa cu comunicări Anatol Petrencu, Ion Negrei, Aliona Grati, Crina Harea. Invităm la acest eveniment colegii noștri Iulian Rusanovschi, Sergiu Cataraga, Lucia Argint, dar și pe ceilalți colegi care au de spus aspecte ale subiectului dat.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova va desfășura o expoziție de carte consacrată evenimentului dat.

Decizia luată:

Să invităm colegii istorici să participe la Masa rotundă.

Să contribuim la buna organizare și realizare a evenimentului.

4.  Organizare și realizarea Conferinței Internaționale Științifice „Spiritualitatea românească în spațiul basarabean” (Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei).

Împreună cu Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română), AIRM „Alexandru Moșanu” va organiza Conferința sus-menționată. La Comitetul de Conducere al AIRM „Alexandru Moșanu” deja și-au anunțat dorința de a participa cu comunicări mai mulți colegi istorici, fapt pentru care le mulțumim.

Decizia luată:

Să invităm și alți specialiști în domeniu, istorici basarabeni și de peste Prut; să invităm personalități ale Republicii Moldova care au contribuit la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, precum și oficialități ale republicii.

Să participăm activ la toate domeniile specifice organizării și realizării Conferinței nominalizate.

Am votat unanim.

Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, președintele AIRM „Alexandru Moșanu”

28 septembrie 2022

PS. Anexăm Invitația la Conferință.

ASOCIAȚIA ISTORICUILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA „ALEXANDRU MOȘANU”

MITROPOLIA BASARABIEI, PATRIARHIA ROMÂNĂ

INVITAȚIE

Mult stimate Domnule Coleg,

Mult stimată Doamnă Colegă 

            Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, în parteneriat cu Mitropolia Basarabiei (Patriarhia României), va organiza Conferința științifică internațională „Spiritualitatea românească în spațiul basarabean” (Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei).

            Cunoscând preocupările Dvs., vă invităm să participați la lucrările acestui important for științific.

            Conferința va avea loc pe data de 19-20 octombrie 2022, la Chișinău, în incinta Complexului hotelier „Codru”, str. Spicului, nr. 6

Propunem următoarele secții:

1) Biserica din Basarabia sub ruși (1812-1918);

2) Constituirea Mitropoliei Basarabiei și activitatea ei în perioada interbelică;

3) Persecutarea enoriașilor și a Bisericii din Basarabia în timpul regimului totalitar comunist. Desființarea Mitropoliei Basarabiei;

4) Criza (impasul) societății sovietice la răscrucea anilor 80-90 ai sec. al XX-lea. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei;

5) Radiografia Mitropoliei Basarabiei.

Pot fi propuse și alte teme referitoare la Biserică – Stat – Societate.

Titlurile comunicărilor le așteptăm până la 4 octombrie.

Materialele Conferinței vor fi publicate în volum.

Din numele Comitetului de organizare a Conferinței,

prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”

anatol_petrencu@yahoo.com

+373 684 71 594

ionnegrei2020@gmail.com

+373 686 86 866

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva