A murit istoricul Valeriu Popovschi

       

A murit istoricul Valeriu Popovschi           

Astăzi, 9 ianuarie 2014, a încetat să bată inima istoricului Valeriu Popovschi. A murit subit, fiind în plină forţă de creaţie.

Valeriu Popovschi s-a născut în 1950, în satul Ţâra, raionul Floreşti. A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova. A activat în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A fost un bun specialist în problemele mişcării de eliberare din Basarabia din anii 1917-1918.

În mai 2001 Valeriu Popovschi a susţinut teza de doctor în ştiinţe istorice, tema tezei fiind „Republica Democratică Moldovenească (formarea şi evoluţia. 1917-1918)”. Pe baza studierii numeroaselor documente din arhive, a presei vremii, a memoriilor publicate etc., Valeriu Popovschi a expus trecutul Republicii Democratice Moldoveneşti (RDM), evidenţiind două etape ale istoriei acesteia şi demonstrând că RDM „a constituit un rezultat al evoluţiei mişcării de renaştere şi eliberare naţională din Basarabia”[1]. V. Popovschi a demonstrat, că având aproape toate atributele formale ale unui stat, „RPM cu greu făcea, însă, faţă situaţiei, iar fără ajutorul militar acordat la timp de România, situaţia ei s-ar fi înrăutăţit şi mai mult. Iată de ce (…) invitarea Armatei Române a constituit unica modalitate nu numai pentru a păstra integritatea provinciei, dar şi pentru a crea condiţiile revenirii ei, în momentul potrivit, la sânul Patriei-mame”[2], act istoric care s-a realizat la 27 martie / 9 aprilie 1918.

Subiectele analizate de Valeriu Popovschi (proiectul Constituţiei RPM, Partidul Naţional Moldovenesc, Universitatea Populară din Chişinău, viaţa şi activitatea academicianului Ştefan Ciobanu etc.), publicate în reviste de specialitate („Destin Românesc”, „Revista de Istorie a Moldovei”, „Revista de lingvistică şi ştiinţă literară” etc.), în broşură[3] rămân moştenire ştiinţei istorice româneşti şi – sunt convins – merită adunate într-un volum aparte.

Din numele colaboratorilor Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” aduc sincerele noastre condoleanţe familiei, rudelor, prietenilor celui care a fost Valeriu Popovschi.

            Dumnezeu să-l odihnească!

 

            Prof. univ., dr.-hab. Anatol PETRENCU

            9 ianuarie 2014

           


[1] Valeriu Popovschi. Republica Democratică Moldovenească (formarea şi evoluţia. 1917-1918). Autoref. tezei de doct. în şt. ist., Chişinău, 2001, p. 20.

[2] Ibidem.

[3] Idem. Biroul de organizare a Sfatului Ţării. 27 octombrie – 21 noiembrie 1917. Studiu şi documente, Chişinău, Editura Pontos, 2010, 108 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva