Lansarea volumului „Teroarea stalinistă în Basarabia…”

Pe data de 31 ianuarie 2014, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, a avut loc lansarea volumului „Teroarea stalinistă în Basarabia…”[1].

Evenimentul a fost deschis de domnul profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe istorice Anton Moraru. Domnia sa a vorbit despre importanţa recuperării istoriei noastre recente, în special – a celei legate de trecutul totalitar al RSS Moldoveneşti.

Prof. univ., dr. -hab. Anton Moraru a fost şi moderatorul şedinţei de lansare a volumului nominalizat. Domnia sa a oferit cuvântul dlui Viaceslav Stăvilă, doctor în ştiinţe istorice, cunoscut specialist în istoria contemporană a Basarabiei. Dl Viaceslav Stăvilă a găsit cuvinte potrivite pentru a arăta locul monografiei lansate în istoriografia  represiunilor comuniste în anii Puterii sovietice.

A urmat la cuvânt doamna Ludmila Cojocaru, doctor în ştiinţe istorice, care a evidenţiat însemnătatea documentărilor orale, atunci când este vorba de experienţele, prin care au trecut românii basarabeni, deportaţi în Siberii de gheaţă. În cartea lansată au fost incluse 16 interviuri inedite cu deportaţii sau cu rudele apropiate ale acestora. Mărturiile lor sunt documente deosebit de importante în restabilirea dramei umane, prin care au trecut basarabenii.

La microfon a fost invitată doamna Veronica Pârlea-Conovali, magistru în istorie, autoarea unei recenzii, referitoare la cartea lansată[2]. Dânsa a citit fragmente din recenzia publicată, textul complet al recenziei va fi postat pe acest blog pe data de 8 februarie 2014.

Moderatorul evenimentului, prof. univ., dr.-hab. Anton Moraru i-a oferit cuvântul cunoscutului istoric, doctorului habilitat în ştiinţe istorice, profesorului universitar Pavel Cocârlă, care a avut cuvinte de laudă la adresa monografiei lansate.

Următorul vorbitor a fost domnul Vlad Şarban, vice-şef al Cabinetului Preşedintelui Republicii Moldova, care a recunoscut că a citit acest volum cu mare interes şi a avut, de asemenea, cuvinte de apreciere a lucrului realizat.

Domnul Marius Tărâţă, doctor în ştiinţe istorice, a insistat mai mult asupra unor aspecte tehnice ale volumului lansat.

La lansare a fost prezentă şi a luat cuvântul doamna Ana Cabac, fiica lui Chiril Matei, cel care, în iunie 1941, fusese luat cu forţa de NKVD şi dus în interiorul URSS, unde a şi murit, în 1942. Doamna Ana Cabac a povestit despre procesul greu de recuperare a documentelor de la organele abilitate, despre acumularea, filă cu filă, a dosarului tatălui dumneaei.

Prof. univ., dr. hab. Ion Buga a vorbit, de asemenea, despre importanţa lucrării lansate, a propus continuarea cercetării făcute.

Doamna Anastasia Balmuş a venit la lansarea volumului din oraşul Cimişlia. Dumneaei este cunoscută datorită efortului de a aduna informaţii despre represaţii din raionul Cimişlia, despre victimile foametei provocate de comunişti în Republica Moldova în anii 1946-1947. Tot domnia a a propus ca să prezentăm acest volum şi în cadrul Universităţii Populare din oraşul Cimişlia.

În încheiere, prof. univ., dr.-hab. Anton Moraru a făcut totalurile discuţiei.

La lansare au fost prezenţi cunoscuţi istorici (dr. Virgiliu Bârlădeanu, dr. Sergiu Tabuncic, Ion Negrei, vice-preşedintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, drd. Andrei Păvăloi, Veronica Boldişor etc.), scriitori (Victor Ghilaş, poet, din familie de deportaţi, scriitorul Nicolae Rusu, Mihai Neceainicul etc.), generalul Ion Costaş, ex-ministru al Apărării şi ex-ministru de Interne, din familie de deportaţi, doctori în ştiinţe (dnii Vasile Şoimaru, Ion Pârţachi etc.), prof. univ., dr. hab. N. Tarhon, Om Emerit al R. Moldova, ziarişti (dnii Andrei Viziru, Nicolae Roibu, Nicolae Becciev etc.), studenţi de la Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM, mulţi deportaţi sau descendenţi ai acestora.

Evenimentul a fost transmis în emisiunile de ştiri ale TVM („Mesagerul”), la trei posturi de Radio, la Mold-press.

Comitetul de organizare a evenimentului aduce şi pe această cale sincere mulţumiri tuturor participanţilor şi celor care au lat cuvântul la lansarea cărţii.

           [1] Anatol Petrencu. Teroarea stalinistă în Basarabia: studii, documente, memorii , Chişinău, Tipografia „Balacron”, 2013, 360 p.

[2] Veronica Pârlea-Conovali. Anatol Petrencu şi reînvierea istoriei // Făclia, 2014, 31 ianuarie.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva