Brigada cu destinaţie specială…

 

Este titlul cărţii domnului Mihai Babele (Neceainicu), lansată vineri, 28 februarie 2014, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (BNRM). Evenimentul a fost organizat de autorul cărţii, BNRM şi Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”.

Autorul cărţii a deschis şedinţa cu o prezentare de ansamblu a lucrării dumnealui, a expus motivele ce l-au impus să redacteze cartea iniţial în limba rusă[1], apoi s-o traducă în limba română.

Primul care a vorbit despre carte[2], dar şi despre autor, a fost generalul-maior de poliţie Anton Gamurar, primul comandant al Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială, tot domnia sa – autorul Prefeţei la cartea lansată. Citez din Prefaţă: „În această arte evenimentele, toate procesele sunt redate prin faptele oamenilor care au participat la război. De la ţărani simpli, care au început reformele la ei acasă, apoi cu arma în mână s-au ridicat la apărarea Patriei lor contra cotropitorilor ruşi, are voiau să ne întoarcă în trecut, până la persoane ce ocupau posturi înalte în conducerea ţării”[3].

A urmat la cuvânt dl Valeriu Troenco, general-maior de Justiţie, participant activ la război, pe prima linie. Domnia sa a subliniat rolul decisiv al Brigăzii cu destinaţie specială în timpul războiului din 1992, iar despre cartea lansată a afirmat următoarele: „Scrisă de au autor talentat, această carte te fascinează de la început şi nu te poţi rupe de ea până la sfârşit. Se citeşte uşor, frazele sunt construite astfel, încât să fie clare, atât pentru militari, cât şi pentru femei, tineret”[4].

Generalul Vasile Grosu, specialist în artilerie, a vorbit celor prezenţi despre situaţia creată în 1992, atunci când era o stringentă nevoie de tunuri, iar o partea din acestea a fost dezamorsată de un grup de diversionişti ruşi (despre acest fapt a aflat chiar domnul general mult mai târziu de la un fost „coleg” de-al dumisale).

În faţa celor prezenţi a vorbit cunoscutul scriitor Vladimir Beşleagă, care a semnat o referinţă la începutul cărţii lansate. Citez: „Această carte se deosebeşte din mulţimea de cărţi scrise pe această temă prin faptul că autorul nu este numai un bun cunoscător al artei militare, ci şi un talentat maestru al cuvântului. Citind această carte, înţelegi cauza adevărată a acestui război, dar şi de acest conflict continuă şi până acum”[5].

Dl Alexandru Gorgan, colonel (r), veteran al Războiului ruso-moldav de la Nistru, a completat vorbitorii precedenţi, aducând noi informaţii referitoare la sângerosul eveniment.

La lansarea cărţii au luat parte nu doar veteranii războiului de pe Nistru, ci şi tineri interesaţi de cele întâmplate în 1992, între ei – şi un grup de studenţi de la Universitatea de Stat din Moldova în frunte cu profesoara lor.

Domnul Vasile Toma, participant activ la război, a pledat pentru rostirea adevărului deplin în cazul acelui război, în special s-a pronunţat pentru numirea cauzelor ce au dus la diverse eşecuri ale militarilor moldoveni, la lipsa de coordonare între Centru (Chişinău) şi teatrul de război, lipsa alimentelor etc.

Subsemnatul am amintit celor prezenţi la lansarea volumului, că regimul comunist a lovit prea dur în poporul nostru: în primăvara-vara anului 1944 sovieticii au mobilizat pe Frontul de Est toţi bărbaţii, prinşi în localităţile RSSM, şi i-au trimis pe cele mai primejdioase sectoare ale frontului sovieto-german. Peste 50 de mii de basarabeni au căzut în lupte. Pentru consângenii noştri, războiul nu s-a încheiat cu victoria asupra Germaniei (9 mai 1945), ci a continuat în stepele Manciuriei, în luptele împotriva Japoniei, de unde o parte nu s-a mai întors la baştină.

La scurt timp după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în 1946-1947, autorităţile sovietice au provocat o foamete, în rezultatul căreia au murit 200 000 de oameni, în primul rând – bărbaţi. Şi parcă nu ar fi fost de ajuns: în 1949 sovieticii au deportat în Siberia pe cei mai buni oameni. Pe de altă parte, tot ei, sovieticii, au promovat susţinători de-ai lor, din rândurile băştinaşilor, i-au verificat, i-au educat în spiritul devotamentului faţă de URSS şi i-au pus în serviciul lor. Nu întâmplător, la momente cruciale (iar războiul ruso-moldav din 1992 este unul din ele) nu am avut oameni politici patrioţi, luptători pentru cauza poporului nostru. De aici şi explicaţia discrepanţei între un grup de patrioţi adevăraţi (mulţi din ei au murit pentru Independenţa RM) şi conducerea politică a statului.

La sugestia domnului general Valeriu Troenco asistenţa a păstrat un minut de reculegere în memoria celor decedaţi în războiul pentru apărarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

La încheiere, dl autor, scriitorul Mihail Babele (Neceainicu) a oferit doritorilor cărţi cu autograf.

Felicitări autorului!

 

Prof. univ., dr.-hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”, moderatorul evenimentului din 28 februarie 2014

1 martie 2014

 [1] Maikl Babele. Berega smerti. Russko-moldavskaia voina. 1992. Roman-hronica [Malurile morţii. Războiul ruso-moldav. 1992. Roman-cronică], f. l., f. a., 272 p.

[2] Mihai (Michael) Babele. Brigada cu destinaţie specială. Roman, Chişinău, Tipografia Sofart Studio, 2013, 220 p.

[3] Ibidem, p. 3.

[4] Ibidem, p. 5.

[5] Ibidem.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva