Raport de activitate 2013

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOZOFIE

INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALĂ „PROMEMORIA” (INIS „PROMEMORIA”) 

 

Raport de activitate pentru anul 2013

 

INIS „ProMemoria” a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei pe data de 22 octombrie 2010 (nr. 314). La 15 februarie 2011 a avut loc şedinţa festivă de inaugurare a Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”. Prin decizia Senatului USM din 27 decembrie 2011, INIS „ProMemoria” a fost încadrat în organigrama Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova; în 2013 INIS „ProMemoria” a fost inclus pe site-ul oficial al USM

În perioada de dare de seamă (ianuarie-decembrie 2013) membrii INIS „ProMemoria” au reuşit să realizeze următoarele obiective:

 

 Parteneriate:

 

            În perioada incipientă a activităţii INIS „ProMemoria” conducerea INIS „ProMemoria” a mers în mai multe centre de studii istorice şi a stabilit, iar ulterior, pe parcurs, a întreţinut (în 2013) contacte de parteneriat cu următoarele instituţii:

Ø  Institutul de Istorie Naţională cu seminarul de Antropologie Istorică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România [acord semnat la 29 octombrie 2010];

Ø  Institutul de Cercetări Socio-umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, România [acord semnat la 8 noiembrie 2011];

Ø  Centrul de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române, Cluj-Napoca, România [acord semnat la 7 februarie 2011];

Ø  Asociaţia „Ştefan Mailat” din Făgăraş, România [acorda semnat la 2 marte 2012 cu dl. Iulian Şchiopu];

Ø  Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti (la 27 aprilie 2012, semnat de dl decan dr. Igor Şarov şi cu dl decan dr. Adrian Cioroianu, contrasemnat de noi);

Ø  Südost-Institut, Regensburg, Germania (2011);

Ø  Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, România (2011).

 

Pe parcursul anului 2013 INIS „ProMemoria” a trimis revista („ProMemoria”, 2013), editată de institut, partenerilor noştri, iar după publicarea volumului Anatol Petrencu „Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, documente, memorii”, Chişinău, 2013 – şi acest volum.

 

Proiecte de cercetare:

 

Am elaborat şi am realizat proiectul

„Românii în Gulag: Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-1941; 1944-1953)”;

Am obţinut, pe bază de concurs, finanţare de la Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DRP) pentru publicarea unei monografii, a unei colecţii de studii şi a colecţiei de documente în două volume.

 

La momentul prezentării Raportului, am reuşit să scoatem de sub tipar volumul

Anatol Petrencu „Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, documente, memorii”, Chişinău, 2013, 359 p.

            Lansarea cărţii:

            31 ianuarie 2014, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Sala de conferinţe.       Moderator – profesorul univ., dr.-hab. Anton Moraru. Peste 60 de persoane.

            Evenimentul a fost transmis la „Mesager” (TVM, oră informativă).

           

            Recenzii, cronici:

 

            1. Anton Moraru. Teroarea comunistă a Basarabiei // Literatura şi Arta, 2014, 9 ianuarie.

            2. Veronica Pârlea-Conovali. Anatol Petrencu şi reînvierea istoriei // Făclia, 2014, 31 ianuarie. [Recenzia deplină a fost plasată pe blog, pe data de 8 februarie 2014, iar la 12 februarie recenzia a fost acceptată pentru tipar de revista „Limba Română”].

 

Celelalte cărţi sunt în proces de definitivare şi în curând vor vedea lumina tiparului (martie 2013).

 

 Publicaţii:

 

În perioada de totalizare colaboratorii INIS „ProMemoria” au publicat:

Ø  Revista ProMemoria, 2012, volumul III, nr. 4, 312 p.

Revista cuprinde studii şi materiale prezentate de colegii noştri – membri ai INIS „ProMemoria”, istorici din RM, dar şi articole ale altor istorici de peste frontierele RM.

În cadrul Salonului Internaţional de Carte din august-septembrie 2013, revista „ProMemoria”, 2012, vol. III, nr. 4, a obţinut Diploma Salonului de Carte.

 

Ø  Totodată, este deja trimis la tipar cel de-al patrulea volum al revistei (2013, vol. IV, nr. 5)

 

Aducem mulţumiri autorilor, dar în special – coordonatorilor ediţiei, dnei Alina Felea şi domnului Virgiliu Bârlădeanu.

 

Ø  Este cazul să remarcăm efortul ştiinţific, depus de dl Alexandru Gorgan, membru al INIS „ProMemoria”, în vederea coordonării proiectului şi redactării volumului „Martiriul transnistrean sub jugul totalitar rusesc (autori – Rodion Cucereanu, Eleonora Cercavschi, Dumitru Apetri, volum apărut de sub tipar, de asemenea susţinut financiar de DRP[1].

Ø  INIS „ProMemoria” a fost partener la organizarea Conferinţei ştiinţifice şi la publicarea cărţii „Anul 1812 în destinul istoric al românilor basarabeni”[2]

 

Conferinţe ştiinţifice internaţionale, inter-universitare, naţionale, mese rotunde, la care au participat membrii INIS „ProMemoria” în 2013:

 

Membrii INIS „ProMemoria” au participat activ cu referate, comunicări şi în dezbateri la diverse Conferinţe internaţionale, organizate în R. Moldova, dar şi peste frontierele ei [raportul respectiv a fost depus la Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM, pentru anul calendaristic 2013]

 

Donaţii de carte

 

Pe parcursul perioadei de totalizare INIS „ProMemoria” a primit în dar de la colegii noştri din centrele de cercetare şi educaţie cărţi, broşuri, reviste etc., pe care, completându-le cu propriile produse, la rându-i, le-a oferit în calitate de donaţie bibliotecilor, liceelor, colegiilor etc.

(Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Municipala „Bogdan Petriceicu Haşdeu, Biblioteca USM etc.)

Mulţumiri:

 

Aducem sincere mulţumiri celor ce ne-au ajutat financiar în realizarea obiectivelor propuse spre realizare de către INIS „ProMemoria”, în primul rând

Ø  Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DRP);

Ø   Departamentului Cultură a Municipiului Chişinău, conducător – dna Lucia Culev;

Ø  precum şi rectoratului USM şi decanatului Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM pentru susţinerea acordată.

 

Raportul a fost prezentat, discutat şi aprobat cu unanimitate de voturi în şedinţa fondatorilor INIS „ProMemoria” din 28 ianuarie 2014.

 

Preşedinte INIS „ProMemoria”, prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU

 

3 martie 2014[1] Martiriul transnistrean sub jugul totalitar rusesc, Chişinău, 2013, 342 p.

[2] Anul 1812 în destinul istoric al românilor basarabeni, Chişinău, 2013, 132 p. [culegere de studii, responsabil de ediţie, prof.univ., dr. hab. Valentin Tomuleţ].

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva