Cuvânt despre coleg: Gheorghe Nicolaev la 60 de ani

 

 Cu domnul Gheorghe Nicolaev am fost colegi de facultate. A fost un student exemplar: corect cu profesorii şi colegii, silitor, disciplinat, om de cuvânt. Nu întâmplător, imediat după absolvirea  Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova (1980), Gh. Nicolaev a fost recomandat de Decanatul Facultăţii pentru continuarea studiilor doctorale la Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a URSS (Moscova). În timpul doctoranturii Gh. Nicolaev a cercetat probleme de istorie a culturii în anii totalitarismului sovietic, susţinând cu succes teza de doctor în ştiinţe istorice. Din 1984 până în prezent colegul Gheorghe Nicolaev munceşte în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, mulţi ani fiind Secretar ştiinţific al numitului Institut (1991-2006), în prezent are funcţia de cercetător ştiinţific coordonator.

Dl Gheorghe Nicolaev s-a impus în ştiinţa istorică prin studii referitoare la complexele memoriale, monumentele şi sculpturile din perioada sovietică în Republica Moldova. În lucrările sale colegul Gh. Nicolaev demonstrează: fiind un stat, bazat pe ideologia comunistă, URSS a promovat şi în arta monumentală simboluri ale istoriei mişcării muncitoreşti, chipuri de lideri comunişti (mai ales V. Lenin, dar şi r. Kotovski, S. Lazo, F. Dzerjinski etc.), figuri emblematice ale Armatei Roşii (tancuri şi tunuri, ridicate pe postamente, monumente în memoria militarilor sovietici, decedaţi în luptele pentru re-anexarea Basarabiei în 1944 etc.). Dl Gh. Nicolaev are perfectă dreptate atunci când afirmă că aceste monumente serveau la îndoctrinarea politică a populaţiei din RSS Moldovenească. Pe de altă parte, aşa cum subliniază dl Gh. Nicolaev, autorităţile comuniste de ocupaţie nu au permis ridicarea unor monumente ce s-ar referi la istoria poporului băştinaş, la oamenii iluştri ai acestui interfluviu (cu câteva excepţii – monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Aleea clasicilor literaturii române). Constatăm: domeniul în care s-a specializat dl Gh. Nicolaev este actual şi în prezent. De multe ori se ridică problema monumentelor sovietice din spaţiile publice ale R. Moldova; multe din ele sunt date uitării, neîngrijite, degradate. Pe de altă parte, există multiple iniţiative populare de înălţare a unor noi monumente, în memoria oamenilor deportaţi, a celor ce au murit de foame în anii 1946-1947, a celor căzuţi la datorie în Afganistan sau la Nistru (1992). Fără îndoială, opinia colegului nostru Gheorghe Nicolaev în acest domeniu este definitorie.

Istoricului Gh. Nicolaev îi aparţine iniţiativa elaborării şi editării unei lucrări inedite şi anume: a planşei color cu harta istorică „Ţara Moldovei în timpul domniei lui Stefan cel Mare şi Sfânt: oraşe, cetăţi, ctitorii, aşezări rurale atestate documentar”. Proiectul a fost realizat împreună cu dl dr. Sergiu Tabuncic. Elementul central al lucrării este harta istorică, care include „ţinuturile, localităţile urbane şi cetăţile, marea parte a mănăstirilor şi bisericilor, denumirile din epocă ale unor regiuni naturale, locul şi anii celor mai însemnate bătălii, aşezările cu caracter rural (sate, selişti, cătune)”. Opera dată a fost apreciată înalt de specialişti în domeniu, a fost inclusă în rândul celor mai valoroase lucrări ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2007, conferindu-i-se premiul „Topos”, distincţie specială a Ministerului Culturii al R. Moldova.

Un alt domeniu de activitate, în care s-a manifestat din plin colegul Gheorghe Nicolaev, este cel editorial: prin cumul, dumnealui conduce Centrul editorial „Integritas”, contribuind, astfel, la promovarea ştiinţei de carte, a culturii româneşti în R. Moldova. Dintr-un raport de activitate al dlui Gh. Nicolaev aflăm că sub conducerea sa, din 2004 până la 2014, Centru editorial „Integritas” a scos de sub tipar 43 titluri de carte, în special – materiale didactice pentru elevi şi profesori, literatură pentru copii de vârstă preşcolară. Lucrările doamnei dr. Diana Vrabie „Literatura pentru copii (analize literare, note biobibliografice, bibliografie critică şi sugestii pentru lectură)” şi „Dicţionar bibliografic selectiv de literatură română pentru copii şi adolescenţi”, publicate de editura „Integritas”, au fost menţionate cu premii speciale ale Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIV-a şi a XV-a, Chişinău, 2010, 2011.

Cele de mai sus sunt doar o succintă creionare a realizărilor colegului Gheorghe Nicolaev, istoric de seamă din R. Moldova, promotor activ al adevărului istoric şi al culturii româneşti în Basarabia. Stimate coleg, sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere, îţi dorim sănătate, noi realizări în domeniul cercetării trecutului poporului nostru, noi succese în promovarea cuvântului tipărit, să ai parte de autori buni şi de cititori şi mai buni! La mulţi ani!

 

            Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemori”

            24 aprilie 2014

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva