Comemorarea victimelor regimului comunist în Şoldăneşti

Astăzi, 6 iulie 2014, s-au împlinit 65 de ani de la deportarea în masă a basarabenilor (5 spre 6 iulie 1949), numit – „al doilea val” al deportărilor. În pofida faptului, că la 10 decembrie 1948 URSS, alături de statele membre ale ONU, a semnat Declaraţia universală a drepturilor omului, prin care se obliga să aibă o atitudine umană faţă de oameni, regimul comunist de ocupaţie a organizat un nou „val” de deportări. Peste 35 000 de oameni din numita RSS Moldovenească au fost ridicaţi noaptea, urcaţi în trenuri şi duşi cu forţa în Siberia. Între aceştia – copii, femei, bătrâni, bolnavi, invalizi. Regimul sovietic a comis o crimă de neimaginat faţă de poporul nostru. Asta pentru că au fost duşi de la locurile de baştină oamenii gospodari, care puteau fi modele de activitate pentru ceilalţi locuitori ai satelor, erau sprijinul comunităţilor în care locuiau, oameni care puteau opune o rezistenţă concretă fărădelegilor administraţiei comuniste. Oamenii ridicaţi şi-au pierdut pentru totdeauna statutul social pe care l-au avut, au fost denigraţi pe nedrept ca fiind „duşmani ai poporului”, iar această amprentă s-a extins şi asupra descendenţilor lor.

Dar timpurile s-au schimbat. Ceea ce se considera a fi veşnic iată că nu mai este: orânduirea comunistă s-a prăbuşit odată cu căderea partidului comunist. În condiţiile noi putem şi trebuie să restabilim trecutul oamenilor noştri, aşa cum a fost el. Asta pentru că timp de decenii adevărul a fost bine camuflat de ocupantul sovietic şi istoricii puşi în serviciul aceluia.

Datorită eforturilor oamenilor de bună credinţă, a profesorilor de istorie şi limbă şi literatură română, dar în mod special – de doamna Maria Nasu, deputat PLDM, în raionul Şoldăneşti s-a reuşit să fie ridicat un monument în memoria persoanelor deportate din faţa gării Şoldăneşti, precum şi redactarea unui volum de memorii a celor ce au supravieţuit calvarului.

Cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la deportarea din iulie 1949, în faţa monumentului de la gara feroviară Şoldăneşti a fost organizat un miting comemorativ. Evenimentul a fost moderat de doamna Elena Ciorici, profesoară de limbă şi literatură română. Ea a oferit cuvântul doamnei Maria Nasu, deputat PLDM, care a vorbit despre drama prin care au trecut locuitorii raionului Şoldăneşti şi despre eforturile depuse de oamenii de bună credinţă în vederea recuperării memoriei traumatizate a supravieţuitorilor deportărilor.

După doamna M. Nasu la microfon a fost invitat dl Vlad Filat, preşedintele PLDM, care a adus un pios omagiu oamenilor care au supravieţuit calvarului siberian.

Subsemnatul, am vorbit despre necesitatea adunării mărturiilor celor ce au supravieţuit terorii staliniste. Cu acest prilej am arătat şi am vorbit succint despre noua contribuţie a colegilor din cadrul Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”, Universitatea de Stat din Moldova – culegerea de memorii „Românii în Gulag. Memorii, mărturii, documente”, volumul I, apărut recent de sub tipar (tipografia „Balacron”, Chişinău). Am oferit această carte doamnelor Elena Ciorici, Maria Nasu şi domnului Vlad Filat.

În faţa celor prezenţi a vorbit doamna Ana Covalenco, deportată în Siberia la vârsta de doar 10 ani.

La microfon a fost invitat şi a vorbit dl Alexandru Reliţchi, preşedintele raionului Şoldăneşti, care a depus eforturi sporite în vederea ridicării monumentului şi organizării unor conferinţe ştiinţifico-practice, privind deportările oamenilor din raionul Şoldăneşti.

Mitingul s-a încheiat cu un serviciu religios, depunere de flori la monumentul din faţa gării şi masă de pomenire.

La eveniment au participat oameni de diferite vârste, convingeri politice, specialităţi. Drama trecutului nu prea îndepărtat i-a adunat pe toţi la acest eveniment comemorativ.

Dumnezeu să-i odihnească pe cei ce s-au pierdut pe meleaguri ostile lor, iar cei care trăiesc – să fie sănătoşi şi să-i pomenească pe răposaţi.

6 iulie 2014, Şoldăneşti-Chişinău.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva